(11.50 hodin)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já to řeknu ještě jednou a velmi pomalu, aby to pochopili i ti, kteří to zcela zjevně nechápou.

My se přece nebavíme nebo nevedeme polemiku o tom, zda ve vztahu k veřejnému sektoru má nadále pokračovat praxe, která tady je, která je neblahá, která je dlouhodobá, která tady funguje více než deset let, že se transakcí s veřejným sektorem mohou zúčastňovat firmy s netransparentním vlastnictvím. To je mimo vši pochybnost, že toto musí skončit! Na tom se snad shodneme. To, o čem se tady bavíme, je, zda máme právo vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi dvěma subjekty a nařizovat jim změnu jejich stávajícího uspořádání. To je přece legitimní diskuse. Čili bojujeme-li proti korupci, tak proti ní bojujme tam, kde je vztah k veřejným penězům. A tam říkáme, jednoznačně má platit princip donaha. A to, že tady pan předseda Svoboda říká, že něco nechápe, za něco se stydí, nebo nestydí, proč se někdo stydí za majetek, někdo se nestydí za majetek. Já můžu říct, že pro mě zase je překvapením a já nechápu, jak někdo, kdo se hlásí ke křesťanské politické orientaci, se může soudit s charitativní organizací o majetek. To zase třeba nechápu já! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím faktická pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Ono to nechápání pana poslance Svobody je asi něco ve stejném duchu, jako když policejní prezident Jiří Kolář blahé paměti říkal, že kdo se za nic nemusí stydět, tak mu nebude vadit, že bude odposloucháván. To je asi stejná logika.

Ale k debatě, kam směřujeme tímto zákonem, když předřečníci, ať už poslanec Sobotka, Opálka, se snažili jakoby vyvolat dojem, že směřujeme k vyspělejší části světa. Tak aby bylo jasno: akcie na doručitele platí v Německu, platí ve Velké Británii, platí ve Francii - pan poslanec Votava se mýlí, platí ve Francii - neplatí neboli jsou zakázány v Rusku a na Ukrajině. Tak kam tímto návrhem směřujme? (Potlesk několika poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A můžeme se vrátit k řádným přihláškám. Omlouvám se paní ministryni, která čekala tak dlouho. Řádně přihlášena v této chvíli je paní ministryně Kovářová a pokračuje rozprava.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mám za úkol informovat vás o stanovisku vlády k tomuto návrhu. Vláda o něm jednala na své schůzi dne 30. listopadu 2009 a obecně přitakává všem protikorupčním snahám i krokům, které by měly vést k tomu, aby byla snížena či minimalizována legalizace výnosů z trestné činnosti.

Zejména považuje ovšem za nezbytné upozornit Sněmovnu na některá rizika a nebezpečí, která by z přijetí takto koncipovaného návrhu vedla. Za prvé jde o snížení atraktivity akciových společností založených podle českého práva, neboť anonymita je jedním z pojmových znaků akciové společnosti. Za druhé upozorňuje vláda na vyvolání dodatečných nákladů, které by s realizací tohoto zákona byly zejména při dopadu na jednotlivé drobné akcionáře, a také upozorňuje na nepřiměřený zásah do osobních práv a svobod a konflikt s Ústavou a s Listinou práv a svobod.

Jenom připomínám, že z ustálené judikatury Ústavního soudu přitom vyplývá, že každý nově přijatý předpis má projít testem proporcionality, a že tento návrh zákona k výhradám, které jsou uvedeny v podrobném vládním stanovisku, zjevně neprošel. Vláda současně má za to, že tento návrh obsahuje i legislativní a technické nedostatky, z nichž nejdůležitější je upozornění na to, že v dnešní době možná není úplně nejpraktičtější přijímat samostatný zákon, ale že by se důsledek či účinek, který tímto návrhem je směřován, měl spíš realizovat formou novelizace stávajících právních předpisů, tak jak na to např. už upozornil některý z mých předřečníků.

Konečně vláda upozorňuje na to, že návrh neobsahuje žádná sankční opatření a že by bylo dobré zamyslet se nad tím, pokud opravdu chceme tímto způsobem akcie na majitele upravit, tak co potom budeme dělat a jakým způsobem sankcionovat společnosti, které k realizaci a k dopadům podle toho návrhu nepřistoupí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď mi tady naběhly zase další faktické, které jsem díky tomu, že jsem to neodmazal, nepostřehl, takže jim musím dát prostor, protože jsou řádně nahlášené. Je to pan poslanec Marek Benda, pan poslanec Daniel Petruška (nepřejí si vystoupit) - už ne - a pan poslanec Bohuslav Sobotka. Ten mluvit bude. Připraven je Jeroným Tejc.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, mimochodem listinné cenné papíry, listinné akcie na majitele jsou zakázány např. ve Spojených státech. Já myslím, že to je země, kde má tržní ekonomika dlouhou tradici. A to je země, kde tato forma již možná není. Velká část zemí EU takovouto formu akcií, anonymních akcií, nepřipouští. A to, co zde zmiňoval pan poslanec Říman, jsou výjimky. Výjimky oproti převládající praxi, která dnes v Evropě je. Převládající praxí je omezení či zákaz těchto listinných akcií na majitele. Je to převládající praxe v EU a tyto akcie jsou zakázány také ve Spojených státech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další je pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni a na to, co tady říkala a komentovala tak i vládní stanovisko. Mám pocit a mně připomíná v poslední době vláda Jana Fischera spíše vládu z knihy Jistě, pane ministře! Vláda tady vždy s principem, který má být zaváděn, vřele souhlasí, ale pak vždy označí způsob provedení za nepřijatelný a nedoporučuje ho. Myslím, že je to velice jednoduché: Pojďme propustit tento návrh do druhého čtení. A já bych se chtěl zeptat teď paní ministryně, jestli Ministerstvo spravedlnosti, pokud tento návrh projde do druhého čtení, připraví komplexní pozměňovací návrh, který bude vyhovovat požadavkům a návrhům Ministerstva spravedlnosti, a princip, který podporuje, bude zapracován.

A ještě ke konfliktu s ústavností. Já jsem přesvědčen, že k žádnému konfliktu s ústavností tady dojít prostě nemůže, protože čl. 10 listiny jasně říká, že omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu je možné. A co jiného než veřejný zájem boj s korupcí a snaha o transparentnější prostředí v této zemi je? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Faktické jsou hotové a teď budeme pokračovat řádnými. První je tady přihlášen Boris Šťastný, připraví se Tomáš Dub.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, některým může být s podivem, že vystudovaný lékař vystupuje jako první řádně přihlášený v rozpravě k návrhu, který předkládají právníci. Předkladatel je vystudovaným právníkem, pan kolega Svoboda, který se přihlásil vehementně k tomuto návrhu, je také vystudovaným právníkem, ale já prostě nerozumím tomu, jak může vystudovaný právník napsat takhle špatný zákon, který nic neřeší! Je to úplně stejné, jako by lékař léčil tuberu acylpyrinem.

Já pro veřejnost řeknu několik jednoduchých srovnání. Navrhovatelé se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že chtějí bojovat proti korupci tímto zákonem. Ale to je naprostý nesmysl! Tímto návrhem zákona, tak jak je napsán, a postupem, který volí, na pomyslném metru, který hovoří o protikorupčních aktivitách, se neposuneme ne o tři čtvrtě metru nebo o půl metru, my se neposuneme ani o centimetr, my se neposuneme ani o jeden jediný milimetr! A já vám řeknu proč.

Zákon říká, zjednodušeně řečeno, zakažme nebo upravme systém akcií na majitele, dříve na doručitele, tedy akcií, u kterých není zřejmé vlastnictví konkrétní osobou. Tyto osoby nechť se přihlásí, zveřejní svá jména a díky tomu velmi snadno budeme identifikovat, které osoby se hlásí do veřejných zakázek, usilují o veřejné peníze, a tím pádem snadným způsobem se nám i podaří zabránit korupci tím, že některé osoby, které by mohly být ve vztahu k veřejným zakázkám, by takto mohly být rozkryty. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP