(11.40 hodin)
(pokračuje Jičínský)

A je třeba říci, pokud jste sledovali světové reakce na hospodářskou krizi a na její důsledky, že české reakce - teď to říkám samozřejmě zjednodušeně, mám na mysli převažující reakce včetně ekonomických časopisů - v tomto směru byly velmi, řekl bych, zdrženlivé tam, kde většina světového tisku a světových ekonomů je mnohem kritičtější k tomu, že hospodářská krize ukázala nezbytnost nově formulovat řadu věcí a že finanční kapitál nepochybně potřebuje přesnější pravidla k svému fungování. Já samozřejmě nevím, jak dopadnou ty návrhy prezidenta Obamy a jak dopadnou různé návrhy na podstatnější regulaci finančního sektoru. Ale prostě ty problémy, o kterých se hovoří tady v rámci diskuse, o korupci a o problematice transparentnosti určitých majetkových vztahů, ty přece u nás zůstávají. A měli bychom se jim vážně věnovat tak, abychom tedy ten divoký kapitalismus, který se tu nastolil začátkem 90. let a který ještě v určitých ohledech setrvává, a tohle jsou jeho důsledky, abychom mu dali to, co potřebuje a o čem řada významných politiků a ekonomů na Západě hovoří, že je třeba ten soudobý kapitalismus zvládnout. Francouzsky se tomu říká maitriser le capitalisme. Čili dát mu takovou povahu, aby určité věci, které umožňují fungování špinavých peněz a jejich obrovský vliv v rámci rozvoje organizovaného zločinu, který dneska v rámci globalizované ekonomiky má také globální charakter, tak abychom tyto tendence jistým způsobem omezili. Vyloučit je nemůžeme, ale abychom je aspoň omezili. Čili v tomto směru reakce ODS tady bude významná, jaké je stanovisko jedné z hlavních politických stran k těmto problémům, které současný kapitalismus v České republice vyvolává.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych poprosil pana poslance Martina Římana, připraví se Miroslav Opálka.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Pan kolega Urban v debatě v předchozím bodě nám trošku vyčítal, že někteří z nás mentorují jeho kolegy, ale ono to někdy jinak nejde. Když pan místopředseda Zaorálek říká, že původně určitě ty právnické společnosti, když vznikaly, tak nebyly zamýšleny jako anonymní, tak já bych mu tedy jenom chtěl připomenout, že akciová společnost se francouzsky řekne société anonyme. Jestli mám ještě překládat, nevím.

A k tomu, co říkal pan kolega Sobotka, totiž že tady hrajeme vždycky jenom nějakou hru pro obecenstvo a skutek utek. Tak skutek utek, a hra pro obecenstvo je přesně tenhle ten zákon, míní-li skutečně vážně, že chce omezit anonymitu ve veřejných zakázkách. Jak na základě tohoto zákona chcete zabránit tomu, aby se do kterékoliv soutěže, která bude veřejnou rukou v České republice vypsána, aby se přihlásily firmy registrované v Holandsku, v Lucembursku a v dalších zemích, kde anonymní vlastnictví je povoleno? Jak tomu chcete tímto zákonem zabránit? Tímto zákonem tomu nezabráníte. Můžete tomu zabránit, patrně to bude v rozporu s právem Evropské unie, v zákoně o veřejných zakázkách, ale nikoliv tímto zákonem. Tímto zákonem pouze buzerujete tu neviditelnou část občanů, kteří s veřejným sektorem nemají nic společného, ale nechtějí, aby jim každý - s prominutím - pitomec čučel doma do talíře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana poslance Miroslava Opálku, připraví se František Bublan a pak ještě Jeroným Tejc.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím tomu, že ti, kteří se zúčastnili velké privatizace, a zprivatizovalo se tu přes 3000 miliard, nechtějí vidět, že se jim někdo kouká do jejich talíře. Ale kromě toho se tady samozřejmě vypere odhadem 100 až 150 miliard Kč ročně v šedé či černé ekonomice. Vstupují tam mafie a nevím jaké jiné struktury, takže nevidím důvod, proč toto podporovat. Rozumím tomu, že někomu v 90. letech vyhovovalo, že se v ekonomice zhaslo, že se zakryl plášť nad finančními transakcemi, ale myslím si, že bychom se měli konečně už stát standardní ekonomikou, a i když kolega Říman jasně naznačoval, že je to v určitém problému s nejednotností v Evropské unii, můžeme být iniciátory toho, aby tomu bylo jednotně podle nás.

Jinak bych reagoval i na pana kolegu Nečase, když říkal, že v některých zemích tak konají, v některých zemích tak nekonají. Ono je to stejné, jako když jsme se tu bavili o karenční lhůtě v nemocenské nebo o stropech. Někde to prostě je tak, jinde jinak. Jde o to, jakým směrem půjdeme my, jak si naše politická garnitura vybere, a já si myslím, že si můžeme vybírat spíš tu lepší cestu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych poprosil Františka Bublana, připraví se Jeroným Tejc.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Já si nemohu neodpustit poznámku k tomu, co zde říkal pan poslanec Langer, když obhajoval současný stav listinných akcií na doručitele. Jenom připomenu, že problematický pronájem lázeňských domů na Ministerstvu vnitra dostala firma Temperano, která má samozřejmě - jak jinak - akcie na doručitele, to znamená že se tam v objektech léčí nebo se tam rekreují příslušníci bezpečnostních sborů a my ani nevíme, komu to teď patří.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. K tomu, co bylo řečeno o tom, že samozřejmě ne všechny státy Evropské unie mají podobnou úpravu. Samozřejmě, že nemají, ale ten trend je jasný. Postupně v mnoha státech Evropské unie, a je to uvedeno i v důvodové zprávě, k tomuto trendu omezování akcií dochází a já jsem přesvědčen, že i tato ekonomická krize nakonec přispěje k tomu, že právě boj s korupcí a s klientelismem povede v celé Evropské unii k přijetí jednotného předpisu. Nicméně samozřejmě offshorové společnosti z Lichtenštejnska a z jiných částí světa budou moci nadále určitým způsobem parazitovat na systému, který je tady vytvořen, ale my tím, že tyto akcie zrušíme tady, v České republice, tak výrazně prodražíme těm, kteří tento systém chtějí využívat, jejich jednání a snahu o obcházení tohoto zákona. Bude to pro ně komplikovanější, bude to pro ně dražší, budou muset zapojit více osob a samozřejmě mohou udělat více chyb a bude možné je poté v té chvíli odhalit. A já jsem přesvědčen, že co se týká toho koukání do talíře, já bych se nebránil tomu, abychom se koukli do talíře majitelům těch společností, které parazitují na Opencard a dalších projektech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám Cyrila Svobodu, dalšího přihlášeného fakticky.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, důležité je si uvědomit, co to je vlastnictví. Vlastnictví není vztah k věci. To se zkoušelo ve školách, když někdo vlastní psa, co to je vlastnictví, jaký je to vztah, přitom je to vztah k tomu psovi. Takže to je vztah ke všem lidem na této planetě, že mají respektovat, že ten pes je můj.

Stejně tak je to s vlastnictvím kdekoliv jinde. Vlastnictví je vztah k ostatním lidem. A naše Ústava říká, že vlastnictví zavazuje. Vůbec nechápu, proč by se někdo měl stydět za to, že něco vlastní. Vůbec nechápu, proč se musí skrývat a říkat, že mu každý pitomec - jak tady bylo řečeno - se díval na to, co vlastní. Veřejnost má právo vědět, jestliže je někdo vlastníkem, aby se k svému vlastnictví přihlásil, protože jde o vztah k lidem. Nejde o vztah k věci. A podle mého názoru je to správný trend a tento trend má vést k tomu, že se za své vlastnictví nestydím. Také se nebojím a nestydím. Protože mám obavu, že ti, co volají po těch anonymních akciích, mají co skrývat, protože jinak si nedokážu představit, že by řekli, nechápu, proč by se nemohlo vědět, že jsem akcionářem v nějakém podniku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím pana poslance Nečase se fakticky ještě hlásit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP