(11.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi zareagovat na mého předřečníka, který nepochybně bude rozumět slovům, která nyní řeknu: Neboť proroctví řeklo, že mezi dětmi je narozen budoucí král, nechal ten král povraždit všechny narozené děti. - To je metoda, pane předsedo Svobodo, kterou vy navrhujete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, slovo má - rozhodněte se. Prosím, poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Ano, ta metoda předřečníka, že na děti platí Herodes, ale to není řešení, protože náš návrh má transformační ustanovení, přechodná a závěrečná ustanovení, která přesně řeší, jak má dojít k transformaci této obchodní společnosti. Každá má šanci se transformovat, každá, a každá může říci, kdo je vlastníkem, a akcie si nechat zaknihovat nebo je mít na jméno. Nikomu se nebrání. Nevím, proč by se za to měly stydět. Nikoho nezabíjíme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka je další přihlášený.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já musím říci, že toto není přece žádné omezení svobody podnikání. Tohle je jenom posílení transparence v této oblasti. Já si myslím, že prostě veřejnost má mít právo být informována o tom, kdo vlastní akciové společnosti, zejména v situacích, kdy jsou tyto společnosti přisáty na veřejné rozpočty a inkasují finanční prostředky v rámci veřejných zakázek. Já si myslím, že toto, co navrhujeme, neznamená pro nikoho žádné hospodářské nebo ekonomické škody. Přece je řada zemí v Evropě, je řada vyspělých i méně vyspělých zemí, které vůbec nemají povolený institut anonymních akcií, vůbec ho nemají povolený. A když se podíváte na trendy, které dnes ve světě jsou, tak jsou to spíše trendy, které směřují k omezování počtu těch společností, které mají netransparentní, které mají tajné vlastnictví.

A já si myslím, že zejména tady vy České republice, zejména v těchto dnech, v těchto letech, když sledujeme, jaký je podíl firem, které mají anonymní vlastnictví, jaký je jejich podíl na veřejných zakázkách, když se podíváte na ta čísla, která hovoří o tom, že 40 % akciových společností, které získávají veřejné zakázky, získávaly je v loňském roce, mají anonymní vlastnictví, tak zejména tady v České republice bychom měli usilovat o to, abychom tento problém odstranili. Nemůžeme se tvářit, že myslíme vážně boj s korupcí, pokud se nebudeme zabývat anonymním vlastnictvím u akciových společností. Takový boj s korupcí potom povedeme jenom naoko, jenom abychom něco deklarovali směrem k veřejnosti, a ve skutečnosti neuděláme nic důležitého, neuděláme nic podstatného. A já se ptám: Proč společnosti, které se ucházejí o veřejné zakázky, mají anonymní vlastnictví? Kdo se za co stydí? Proč něco takového u nás existuje? Proč je tak vysoký podíl společností tohoto typu?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Langer chce reagovat. Jenom upozorňuji na respektování toho limitu dvou minut.

 

Poslanec Ivan Langer: A na námitku, že národ bez dětí zhyne, král prý odvětil: narodí se nové. A já dodávám - určitě měl na mysli lepší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vážené paní a pánové, s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Zaorálek k faktické poznámce. (Námitky ze sálu.) Já jsem pouze vystřídal pana kolegu Zaorálka, který chtěl vystoupit, takže jsem převzal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem prosím taky faktická.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Taky faktická poznámka. (Stále námitky ze sálu.) Omlouvám se panu kolegovi Nečasovi. Já mám poznámku od pana místopředsedy Zaorálka, že teď on je v pořadí faktických přihlášených, a proto jsem převzal řízení schůze, jinak bych si to samozřejmě nedovolil. Takže teď místopředseda Zaorálek s faktickou poznámkou, pan kolega Nečas s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom dovolte. Já si samozřejmě myslím, že lepší děti se nenarodí, tomu já nevěřím, tomu očekávání lepší budoucnosti. Ale mně připadá, že tahle debata je důležitá proto, že, jak to vlastně má vypadat v té tržní ekonomice a co to je vlastně ten volný trh. Já si myslím, že ten institut právnické osoby, jakkoliv nejsem právník, ten přece neměl být nikdy zamýšlen tak, že nakonec nebudeme vědět, kdo ten vlastník je. Právnická osoba přece neznamená, že nebudeme nikdy vědět, kdo jsou ti skuteční vlastníci. A nebo se vám zdá, že to je normální? Podívejte se, vždyť přece my jsme ve světové krizi, která za jednu z vážných příčin má netransparentnost, protože se objevilo jištění cenných papírů, u kterých vlastně nebylo jasné, kdo za nimi je, kdo jsou ti vlastníci, kteří byli na začátku toho procesu. Vždyť přece příčina té krize, která se ve světě řeší, je právě v tom, že je naprosto netransparentní ten pohyb mezi těmi kupujícími, prodávajícími, nabízejícími, to znamená nezabývat se tím, znamená zavírat oči před tím, co se stalo obrovským problémem těch finančních trhů. A tvářit se, že v České republice s tím nemáme problém, přece máme také problém s netransparentností. A já jsem přesvědčen, že tahle debata je docela zásadní pro to, jak mají vypadat poměry v České republice v budoucnosti. Ne proto, že se tady budou rodit nějaké lepší, šlechetnější děti, ale, že prostě musíme vytvořit poměry, ve kterých to nebude úplná džungle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Petr Nečas. A pořadí nechám na řídícím schůze panu místopředsedovi Zaorálkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se obávám, že kolegové ze sociální demokracie v čele s panem Sobotkou tady si pletou jablka a hrušky. Tady přece nikdo nezpochybňuje zavedení principu, že pokud má docházet k obchodní transakci s jakýmkoliv prvkem veřejného sektoru, aby byl zaveden princip donaha, to znamená že tam musí být zaveden princip, kdy musí být jasně identifikovatelní vlastníci. Mimo vši pochybnost toto musíme zavést, musíme to prosadit pro nejenom státní zakázky, ale pro všechny veřejné zakázky, ale i pro zakázky, které se týkají firem ve veřejném vlastnictví mimo vši pochybnost.

Druhá věc je ale vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi dvěma subjekty na trhu. Proč jim máme zakazovat určitou formu vlastnictví? Ano, v některých zemích to je, v některých zemích to není. Ale to je stejná logika, jako když budeme používat v trestním právu, že v některých velmi vyspělých zemích se popravuje na elektrickém křesle. No tak budeme u nás zavádět něco podobného?

Takže jedna věc je rozlišit tyto věci ve vztahu k veřejnému sektoru. Tam anonymní vlastnictví nemá co dělat. Mimo vši pochybnost, na tomto se shodněme, toto prosaďme pro všechny úrovně veřejného sektoru. Jiná věc je - nevstupujme do soukromoprávních vztahů, to je věcí těch firem, jakou formu vlastnictví vlastní. Prosím, toto důsledně oddělujme. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím paní poslankyně Lesenská. Připraví se Radim Chytka. Všechno jsou to faktické. Paní poslankyně Lesenská? Ne. Pan poslanec Chytka? Také ne. Pan poslanec Michal Doktor. Připraví se Jiří Carbol.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, chtěl bych vás ve vší pokoře a snad i s určitým nadhledem ujistit, že k faktické poznámce jsem přihlášen od chvíle - a zdůrazňuji elektronicky - kdy vystoupil pan zpravodaj Votava. V tuto chvíli je má přihláška bezpředmětná.

Nadto, abych vám však jaksi umocnil ten obraz a pitoresknost té situace, považuji a prohlašuji, že udělit přednost ve faktické sám sobě, kterou jste učinil před chvílí, já prostě považuji za projev korupce. (Veselost v sále. Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že jsem správně pokládal tu vaši přihlášku za problematickou (veselost), ale nicméně teď se hlásí skutečně, jak jsem pochopil, Jiří Carbol. Uvědomte si, že je velmi těžké poznat, kdo to myslí vážně a kdo se pouze opřel. Takže nyní prosím poslanec Carbol. Ten aspoň potvrzuje, že skutečně se fakticky přihlásit chce. A Zdeněk Jičínský je také fakticky přihlášený. Pak Martin Říman a Miroslav Opálka.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem pochopil, že pan poslanec Langer převzal dneska tu edukační roli za pana kolegu doktora Ratha, který není přítomen, a bude nás v tom školit. Já bych chtěl říct jednu věc. Já nevím, proč babičky, které mají 5 tisíc korun uspořených, to nemohou mít na anonymní vkladní knížce a na druhé straně vám nevadí, dámy a pánové, že tady jsou akcie anonymní v miliardových hodnotách, které se nepochybně používají ke korupci, a vy jste všichni v pohodě a v klidu. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám poslance Zdeňka Jičínského a pak bude Martin Říman.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, samozřejmě v takovéto diskusi se vždycky najde příležitost k různým vtipům, ale ty vtipy by neměly zastřít vážnost věci. A já si myslím, že kolega Nečas to také řekl, prostě je třeba vést vážnou diskusi o tom, jak u nás ten kapitalismus funguje. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP