(Jednání pokračovalo v 10.56 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, přestávka pro jednání poslaneckého klubu ODS skončila. Všechny vás zvu do jednacího sálu. Budeme pokračovat bodem číslo 2, který jsem zatím pouze uvedla, a jsme před tím, aby tento návrh uvedl pan kolega Bohuslav Sobotka jako jeden z navrhovatelů. Prosím tedy, abyste všichni usedli do svých lavic a věnovali pozornost úvodnímu slovu navrhovatele. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, který jsme předložili spolu s kolegou Jeronýmem Tejcem a kolegou Ondřejem Liškou a je to návrh zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů. Vzhledem k tomu, že problematika je poměrně složitá, dovolil bych si přece jenom o něco obšírnější úvod, který by se zabýval situací, která u nás je z hlediska možnosti emitovat jednotlivé typy akcií, a pak bych se také vyjádřil k důvodům, které nás vedou jako předkladatele k tomu, abychom přišli s touto legislativní iniciativou.

Jsem rád, že tento návrh zákona konečně přišel na program schůze Poslanecké sněmovny, protože už na své projednání několik týdnů čeká a domnívám se, že by bylo vhodné, abychom ještě do konce volebního období se pokusili tuto legislativní úpravu projednat. Proto si také poté dovolím v rozpravě navrhnout zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona o 30 dnů.

Pokud jde o stávající situaci v České republice, pokud jde o vlastnictví akcií, naše zákony umožňují, aby akcie byly vydávány jak na jméno, tak na majitele. Co tedy vlastně znamená vydávání akcií na majitele? Jestliže byla akcie na majitele vydána v listinné podobě, vykonává práva s ní spojená ten, kdo tuto akcii předloží. Listinné akcie jsou volně převoditelné pouhým odevzdáním další osobě. Práva z nich uplatňuje ten, kdo je jejich držitelem. Takový převod není bývalý ani nový vlastník povinen sdělit společnosti ani nikomu jinému. Z pohledu akciové společnosti jsou proto majitelé těchto akcií anonymní. Velmi často se také hovoří o anonymních akciích, hovoří se také o akciích na doručitele. Firmě nemusí být známo, kdo jimi momentálně disponuje, a nemá ani možnost jejich převody sledovat či ovlivňovat. Do jisté míry nezpochybnitelná anonymita vlastníka listinné akcie na majitele je bohužel často využívána k účelovému zakládání anonymních akciových společností, a to samozřejmě nejen v České republice, ale také v zahraničí a zejména v tzv. daňových rájích. Vznikají tzv. mezinárodní obchodní společnosti, které často slouží k praní špinavých peněz, jsou zakládány např. v zemích Karibiku, na některých ostrovech v Tichém oceánu apod.

V poslední době se v České republice hovoří o otázce anonymního vlastnictví akcií akciových společností např. v souvislosti s transparentností zadávání veřejných zakázek, a to zadávání veřejných zakázek společnostem, u nichž je prakticky nezjistitelné, zda osoby, které je ovládají, nejsou zároveň propojeny se zadavateli těchto zakázek či někým, kdo může takovouto veřejnou zakázku ovlivnit.

Jak vypadá situace z hlediska veřejných zakázek a anonymity jejich vítězů. Pokud jde o rok 2009, tak v České republice bylo dokončeno 8852 veřejných zakázek, v nich si firmy rozdělily celkem 209 mld. korun. Z toho více než 260 veřejných zakázek vyhrály firmy v loňském roce, které mají nejasnou vlastnickou strukturu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP