(18.30 hodin)
(pokračuje Pecina)

Hovoříte o únoru 2009. Podotýkám, že já jsem se ministrem vnitra stal 8. května 2009. Mezi únorem a květnem, pokud tedy já jsem ta brzda, která brání kauze Gripen, jejímu finálnímu vyřešení - já si moc nedovedu představit, jak bych to dělal - tak pokud já jsem ta brzda, tak mezi únorem a květnem zcela jistě bylo dostatek času, aby se alespoň sebraly důkazy, předaly státnímu zastupitelství. Já myslím, že paní ministryni spravedlnosti ani paní nejvyšší státní zástupkyni nikdo nepodezírá z toho, že by kladly nějaký odpor vyšetřování nebo dělaly nějaké nekalosti jako já, zlotřilý ministr vnitra, který může za korupci v kauze Gripeny.

Já vás vyzývám, pane poslanče, jestli máte skutečnosti, které policie nemá, státní zastupitelství nemá, měl byste je bezodkladně předat policii! Pokud jsou to výstřižky z bulvárního tisku, ze kterých jste předčítal, tak ty pravděpodobně policie má. (Pobavení v levé části sálu.) A přesto jak policie, tak státní zastupitelství dvakrát rozhodlo o tom, že kauza má být odložena.

Já ještě jednou opakuji: Ani já, ani pan premiér Fischer, jsem přesvědčený o tom, že ani žádný jiný člen vlády, nezasahujeme do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Nehodlám tak dělat ani do budoucna, nehodlám říkat policistům, co mají vyšetřovat ani co mají zastavovat. Pokud se tak dělo někdy v minulosti, tak se tomu divím! (Potlesk v levé části sálu.) Ale skutečně já to dělat nebudu a jsem přesvědčen, že ani pan premiér Fischer mě o to nikdy nepožádá, abych něco takového učinil, a domnívám se a doufám, že ani policisté by takového ministra vnitra, který by takové věci chtěl dělat, neuposlechli.

Takže jenom prosím, zanechme osobních útoků na mě, já s tou kauzou skutečně nemám nic společného, ta kauza se odehrála dávno předtím, než já jsem začal působit tehdy jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Prosím, zanechme osobních útoků a hovořme věcně, co se o tom případu dá říci.

Já se možná omlouvám za mediální bublinu, která splaskla, já jsem tím skutečně myslel dva články, které jsem citoval, to je zřejmé. A to, že já jsem jediný, který se vyjadřoval nikoli jenom výčtem paragrafů, tak to promiňte, pane poslanče Nečasi, to bylo způsobeno tím, co vy jste tady řekl 3. února a co jsem citoval. Skutečně ten můj úvodní projev nebyl zcela věcný na rozdíl od mých kolegů, ale to bylo způsobeno tím, že já jediný jsem byl v této věci napaden.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem poslancem Sobotkou, který je řádně přihlášen do rozpravy, s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře vnitra, já beru vaši omluvu za velmi nešťastné vyjádření, ve kterém (pobavení vlevo) jste označil kauzu korupce při opatření letounů Gripen za bublinu, která rychle splaskla. Doufám, že jsme si všichni vědomi toho, že to žádná bublina není. Tady nemluvíme o nějakých článečcích nebo nečlánečcích. Tady mluvíme o veřejných zakázkách, v prvním případě za 60 mld. korun, ve druhém případě za 20 mld. korun. Vy jste, pane ministře, úplně zbytečně osobně vztahovačný, nikoli poprvé. Prostě nemůže ministr vnitra vystoupit a říci, že kauza nejzávažnější korupce, ve které letí stovky milionů korun, podle těch údajů z vyšetřování jsou v řádu stovek milionů korun, že je to bublina. To za prvé.

Za druhé, já jsem kladl velmi věcné dotazy. Mají čeští policisté stejné informace jako mají jejich rakouští a britští kolegové? Ano, nebo ne? V případě, že ano, jak to, že rozhodují rozdílně? V případě, že ne, tak se táži proč. To byly velmi věcné dotazy a já myslím, že máme právo v budoucnosti, já neříkám, že teď, se na ně dozvědět odpovědi.

Ale velmi prosím, pane ministře vnitra, abyste vážil slova. Dvaceti- a šedesátimiliardová zakázka s koruptivními penězi, které dosahují hodnot podle některých údajů 300 mil. korun, to není bublina a česká policie konstatovala v prvním případě, že korupce nastala, zrovna tak, že korupce nastala, konstatoval britský speciální protikorupční úřad. Nic z toho, pane ministře, bublina není a já velmi doufám, že se vrátíme na tuto racionální rovinu, nikoli na rovinu osobní vztahovačnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Petr Nečas. Ještě poznámku pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Pane poslanče, já jsem s osobním napadáním nezačal: 3. 2.? To je první poznámka.

Za druhé, ta otázka byla správná, pane poslanče, ale směřoval jste ji na nesprávného člověka. Vy jste se obracel na mě, oslovoval jste mě a ptal jste se mě, jestli policisté mají stejné informace jako policisté rakouští. Já to skutečně nevím, pane poslanče, a já to ani, i kdyby mě tato Sněmovna k tomu přesvědčovala, já to nebudu zjišťovat! A neví to a nemůže to vědět ani pan policejní prezident, protože ani pan policejní prezident není orgán činný v trestním řízení! Můžou to vědět státní zástupci, můžou to vědět policejní orgány, ale nemůže to vědět ministr vnitra. Takže pane poslanče, jestli takové informace máte, předejte je orgánům činným v trestním řízení. Jestli nedůvěřujete policii, předejte je prosím státnímu zastupitelství. Ono si s nimi poradí. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vracíme se zpátky do přihlášených kolegů - zatím jenom kolegů, kolegyně se nehlásí - do rozpravy. Pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, hezký večer. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že je dobře, že tuto schůzi Poslanecké sněmovny nedoprovázejí žádné obstrukce.Chtěl bych jasně konstatovat, že poslanci sociální demokracie hlasovali pro program této schůze, neprodlužovali čas, tak aby skutečně v Poslanecké sněmovně mohla zaznít vyjádření všech čtyř zástupců státu, tak jak to Poslanecká sněmovna požadovala. Sociální demokracie má zájem na tom, aby všechny informace, které je možné zveřejnit, zveřejněny byly. A tento náš zájem trvá i do budoucna.

Chtěl bych konstatovat, že vyjádření jak ministra vnitra, tak paní ministryně spravedlnosti, tak policejního prezidenta, tak náměstka nejvyšší státní zástupkyně se obsahově shodla. Já jsem tam neviděl mezi nimi žádné rozpory.

Co jsme se tedy ve skutečnosti dověděli? Dověděli jsme se, že tady běžela dvě trestní řízení. To první trestní řízení bylo zastaveno proto, že se podařilo prokázat, že se stal skutek pokusu o korupci, ale nepodařilo se odhalit pachatele. To první trestní řízení se týkalo údajných nabídek, které byly poskytovány některým senátorům v roce 2002, kdy Senát rozhodoval o poskytnutí půjčky na zakoupení letounů Gripen. To bylo ono první trestní stíhání. To skončilo tím, že se nepodařilo policii odhalit pachatele. Druhé trestní stíhání se týkalo následujícího období a kauzy pronájmu letounů Gripen. Tady se nepodařilo prokázat, že se skutek stal. Čili běžela zde dvě trestní řízení, obě skončila obdobným výsledkem. Dověděli jsme se také, že nyní probíhá prověrka ze strany Nejvyššího státního zastupitelství, a zatím nemáme výsledek této prověrky. Tolik fakta, která zazněla ve vystoupení čtyř zástupců vlády. A znovu konstatuji, že mezi těmito vystoupeními nebyly žádné rozpory a podle mého názoru všechna tato vystoupení byla věcná, korektní a potvrdila skutečnosti, které koneckonců jsou již veřejnosti známy prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Vyšetřování této věci trvalo sedm let, to jsme také slyšeli. Bylo zahájeno v roce 2002 a skončilo v roce 2009. Během těchto sedmi let se zde vystřídaly dvě vlády. Vystřídala se zde vláda, která souhlasila s pronájmem letounů Gripen, a pak přišla vláda, jejíž součást ODS byla tehdy proti tomuto pronájmu. Já si myslím, že fakt, že se zde během devíti nebo sedmi let vyšetřování vystřídaly dvě vlády, že došlo ke klasickému procesu v rámci politického cyklu, potvrzuje, že toto vyšetřování prostě neproběhlo pod kuratelou jedné politické strany a v každém případě mohlo být kontrolováno ze strany dvou odlišně konstruovaných vládních garnitur. Vyšetřování začalo v roce 2002 a sociální demokracie, která byla tehdy součástí vládní koalice, nikterak tomuto vyšetřování nebránila. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP