(18.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

Já bych z tohoto pohledu chtěl jednoznačně podpořit to, že tato věc není dána k ledu, že nejvyšší státní zastupitelství se jí věnuje a věnovat bude. Ale to, co je nejhorší, je přesně ten druh vystoupení, které tady předvedl pan ministr vnitra: vlastně se nic nestalo, je to mediální bublina.

Ne, pane ministře vnitra! Česká policie konstatovala, že ke korupci došlo, a konstatovala to i britská instituce, britský speciální protikorupční úřad! To není bublina! To je závažná věc! Pokud vyjdete z informací, které jsou k dispozici, tak na úplatkářský program v ČR a v Maďarsku šlo více než 300 mil. korun! Tři sta milionů korun! Tyto peníze prokazatelně přetekly přes dané účty Alfonse Mensdorffa-Pouillyho, offshorových společností s ním spojených apod. Tyto peníze musely někde skončit! U někoho musely skončit! To není bublina, pane ministře vnitra! To jsou fakta! A jestli vy před nimi zavíráte oči, tak já musím konstatovat, že je to velmi špatná zpráva pro českou veřejnost.

Jestliže vy tady při projednávání svého propolicejního balíčku, který nevím proč je označován jako protikorupční, hřímáte, jak je Česká republika prolezlá korupcí, a tady máte případ možná největší korupce od listopadu 1989 a vy to označíte za bublinu, tak já to musím označit za absolutní pokrytectví, za absolutní věc, která ohrožuje skutečné vyšetřování korupce! Tady, pane ministře vnitra, je případ, který je závažný, společensky závažný, je o to závažnější, že se jedná o otázku národní bezpečnosti. To není dodávka železných traverz, to je otázka obranyschopnosti této země a není možné, aby to ministr vnitra označil za mediální bublinu, která rychle splaskla!

Dámy a pánové, to je strašná zpráva pro občany České republiky, že ministr vnitra takto bagatelizuje případ velmi závažné korupce v hodnotě stovek milionů korun. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Budeme postupovat podle paragrafu... Prosím ještě pana kolegu Sobotku, aby počkal. Budeme postupovat podle § 57 odst. 3 určením zpravodaje. Pan kolega Petr Nečas souhlasil s tím, že bude vykonávat funkci zpravodaje, tedy podle vžitého pravidla, že jím je první vystupující v rozpravě. Ale musíme to odhlasovat. To bude jednoduché.

 

Zahájím hlasování číslo 151 a zeptám se, kdo souhlasí, aby pan poslanec Petr Nečas byl zpravodajem tohoto bodu naší schůze. Kdo je proti panu poslanci Nečasovi? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 155 pro 74, proti 12. (Zamítnuto.) To jste mi to moc nezjednodušili!

 

Dobře. Ale protože jsem se ujal toho, že zpravodaje dáme hned na začátku rozpravy, tak prosím případně kolegy o návrhy na jiného zpravodaje v této věci, nebo si zavolám pana... (Námitky, že proběhne kontrola hlasování.) Dobře, proběhne kontrola hlasování. Jinak požádám předsedy poslaneckých klubů, aby se ke mně dostavili, a budeme pokračovat. (O slovo se hlásí poslanec Patera.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená Sněmovno, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a objevilo se mi tam, že jsem se zdržel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vás všechny pro jistotu odhlásím. Považoval jsem to za tak jednoduchou věc, že jsem to neučinil.

 

Vyhovím tedy návrhu na to, aby byla přijata, nebo nepřijata námitka pana poslance, a to v hlasování číslo 5. Počkám, až se ustálí počet přítomných, a budeme hlasovat o námitce pana poslance Patery, který řekl, že zápis o jeho hlasování neodpovídá jeho vůli, kterou vyjádřil v hlasování.

Zahájil jsem hlasování číslo 5 a ptám se, kdo je pro vyslovení ano ve věci námitky pana poslance Miloše Patery. Kdo je proti přijetí námitky? Děkuji vám.

Námitka byla přijata. V hlasování číslo 5 z přítomných 137 pro 119, proti 6.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o tom, zda Petr Nečas bude zpravodajem této zprávy Poslanecké sněmovně.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 140 pro 107, proti 13. Pan poslanec Petr Nečas je zpravodajem v této věci.

 

Prosím ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy kromě přihlášených v rozpravě se s přednostním právem přihlásil pan ministr vnitra Martin Pecina a přihlášen je, také s přednostním právem, pan poslanec Bohuslav Sobotka. Umožní panu ministrovi vystoupit okamžitě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, jsem mírně rozrušen. Asi nejsem ještě zvyklý zcela na poměry, které tady vytvářejí někteří mí předřečníci.

Prosím vás, já jsem ve svém úvodním projevu citoval ze dvou článků a hovořil jsem o mediální bublině, která vznikla jedním článkem a byla podle mého názoru uhašena nebo splaskla po zprávě druhé. Já myslím, že citáty byly precizní a že jsem říkal, že je cituji, a že jsem jasně označil, co je mediální bublina. To za prvé.

Za druhé myslím, že jsem se velmi věcně snažil - a snažil jsem se být i velmi neosobní a nikoho nekritizovat - vyjádřit o tom, jakým způsobem je v tomto případu postupováno i na půdě Poslanecké sněmovny. Říkal jsem, že jsem si myslel, že mám s panem poslancem Nečasem korektní vztahy. To, co jsem teď slyšel, mi přišlo skutečně neuvěřitelné. Dovolte mi tedy konstatovat několik faktů.

V roce 2002, kdy mělo k údajné trestné činnosti dojít, jsem pracoval jako ředitel Hutního projektu ve Frýdku-Místku a do Prahy jsem dojížděl tak dvakrát ročně. Skutečně jsem za to nemohl, pane poslanče. (Smích v řadách ČSSD.) Nebyl jsem ani ústavním činitelem, ani poslancem, o ničem takovém jsem nehlasoval, nemám skutečně žádný zájem cokoliv takového krýt. To je věc první.

Za druhé. Já jsem myslím poměrně pregnantně popsal postup, který potom doplnil pan policejní prezident, paní ministryně spravedlnosti a pan náměstek nejvyšší státní zástupkyně. To, co jsem si poslechl od pana poslance Nečase, mi skutečně přišlo nedůstojné této Sněmovny, nezlobte se na mě! Nedůstojné této sněmovny. A nerad bych opakoval podobným, místy až vulgárním osobním útokem na něho. To je druhá poznámka.

Třetí poznámka. Pokud, pane poslanče Nečasi, jste měl dojem, že se v té věci něco má dělat, a měl jste dojem, že to má dělat člen vlády nebo ministr vnitra nebo ministr spravedlnosti, proboha ptám se, proč jste tak nečinili tři roky?! (Bouřlivý potlesk poslanců ČSSD.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP