(17.50 hodin)
(pokračuje Pecina)

Poté co byly zjištěny v roce 2007 další informace o možné korupci, bylo v prověřování pokračováno. Nakonec byla věc znovu v souladu s ustanovením § 159a odst. 1 trestního řádu odložena dne 30. 11. 2009 z důvodu, že se ve věci nejednalo o podezření z trestného činu.

Již 6. 11. 2008 dozorová státní zástupkyně písemně navrhovala policejnímu orgánu odložení věci dle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu s tím, že toto meritorní rozhodnutí urgovala při každé prověrce trestního spisu. Policejní orgán k tomuto postupu přistoupil až téměř po roce, kdy byly prověřeny všechny dostupné informace. Uvedený postup včetně ustanovení, dle nějž bylo při odložení věci postupováno, byl předjednán a opakovaně již zhruba od poloviny roku 2008 i písemně nastíněn dozorovou státní zástupkyní.

Dne 16. 12. 2009 si dozorová státní zástupkyně z důvodu prověrky skončené věci ze strany Nejvyššího státního zastupitelství České republiky písemně vyžádala ve lhůtě do 23. 12. 2009 předložení originálu i konceptu spisu, které jí byly v uvedeném termínu osobně předány.

Podepsán ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality."

Nyní mi dovolte ještě jeden, tentokrát poslední citát, a to z 5. 2. z ČT24: "Britský protikorupční úřad zastavil trestní stíhání BAE a Mensdorffa-Pouillyho. BAE se dohodlo na pokutách za porušení zákonů v Tanzanii a Saúdské Arábii, nikoliv v České republice." Tolik citát.

Tedy tolik ona tajuplná kauza v rovině mediální, tato mediální bublina, která splaskla dříve, než mohla být na půdě Poslanecké sněmovny projednána. Prosím vás všechny, abyste velmi přísně rozlišovali kauzy, které vznikají v rovině mediální, a kauzy skutečné. Bývá mezi nimi skutečně propastný rozdíl. Mediální kauzy prosím nechme investigativním novinářům a ty skutečné orgánům činným v trestním řízení. Ty skutečné kauzy kontrolujme. Na to máme standardní a zákonné možnosti. Policejní orgán je procesně závislý na svém dozorovém státním zástupci, jinými slovy, je povinen řídit se jeho pokyny, a dozorový státní zástupce je kontrolován dohledovým státním zástupcem. Tato kontrola v tomto případě právě probíhá. Prosím, nechme všechny orgány činné v trestním řízení pracovat, dopřejme jim klid na jejich práci a snažme se do ní zasahovat co možná nejméně. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi a jeho zprávu v policejní části doplní policejní prezident Oldřich Martinů, jehož jsme hlasováním nejen přivítali na této schůzi Sněmovny, ale zároveň rozhodli o tom, že mu bude uděleno slovo. Prosím, pane policejní prezidente, máte slovo.

 

Policejní prezident Oldřich Martinů Dobrý den, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji, pane předsedo, za uvítání a udělení slova.

Budu víceméně stručný i z toho pohledu, co vlastně policejní orgán, nebo policejní orgány z hlediska trestního práva mohou poskytnout, jaké informace mohou poskytnout na půdě Parlamentu nebo obecně i nezúčastněným osobám. Já jsem připravoval podklady spolu s Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality pro pana ministra, aby vám mohl sdělit informace - ty, které jsou sdělitelné. Jenom upozorňuji ještě na jednu věc. Tím, že právě probíhá prověrka ukončeného spisu, který ukončil policejní orgán meritorním rozhodnutím o zastavení věci, trestní kauzy, proto, že se skutek nestal, tak se jedná víceméně o živou kauzu a je velmi problematické tady o některých detailech hovořit.

Nicméně k tomu, co jste zde již slyšeli a co zaznělo. Dá se to rozložit do dvou časových os. Jedna je rok 2002 se závěrem, že skutek se sice stal, ale nepodařilo se zjistit, kdo to udělal. To znamená bylo to odloženo podle § 159a odst. 4. Potom pětiletá pauza. V roce 2007 opět na základě informace ze švédské televize začínáme šetřit, policejní orgány prověřují informace, které mají k dispozici, v intenzivní spolupráci s vyšetřujícími orgány a institucemi ze zahraničí, ať už je to Švédsko, Švýcarsko a v neposlední řadě i Velká Británie. Závěr je následující: nepodařilo se prokázat, že tento skutek se stal. To znamená i v tomto případě podle § 159a odst. 1 policejní orgán meritorně rozhoduje o odložení věci. Jak zde již zmínil pan ministr vnitra, v současné době státní zastupitelství, dozorové státní zastupitelství, ukončenou záležitost právě prověřuje.

Jak jsem již nastínil, velmi intenzivně jsme komunikovali se zahraničím, kdy ani našim zahraničním kolegům a partnerům se to v těchto kauzách nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce, v uvozovkách, to znamená nebylo zahájeno trestní stíhání, nebyli zjištěni pachatelé. Bohužel, to je realita. Právní pomoc proběhla se Spojeným královstvím, s jejich protikorupční službou. Ani právní pomoc, kterou jsme obdrželi po skoro devíti měsících, nevnesla do této kauzy nové světlo, které by nás opravňovalo postupovat jiným způsobem, než jak bylo meritorně policejním orgánem rozhodnuto.

Takže tolik na doplnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu policejnímu prezidentovi Oldřichu Martinů. Nyní požádám, aby své úvodní slovo přednesla paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mám asi čtyři listy podkladů, myslela jsem, že se nadechnu a budu vám z nich číst jednotlivé položky, ale pan ministr vnitra to udělal za mě, tak mi připadá, že je možná zbytečné, abych se nadechla a říkala ta data znovu. Nicméně aspoň shrnu - všichni na mě gestikulujete, abych četla všechny informace znovu. Dobře. Tak já je tedy shrnu a dodám k tomu komentář, byť těžko můžete od ministra spravedlnosti chtít, aby zasahoval či komentoval dříve probíhající soudní řízení, byť z mého pohledu věc a vyšetřování neopustilo brány Ministerstva vnitra, justice, a organizační složky, které spadají pod resort ministra spravedlnosti, se podílely na kontrole řízení jenom v tzv. dohledové části.

Mám-li to shrnout a vysvětlit pro laiky to, co možná slovy odbornými říkal před chvílí pan ministr vnitra, pak vše začalo 12. června 2002 a poté, co vyšetřováním a prověřováním nebyl zjištěn pachatel trestného činu, tak věc byla odložena poprvé.

Podruhé na základě vysílání reportáže švédské televize na ČT24 byla věc prověřována znovu policejními orgány a posléze 30. 11. 2009 rozhodl policejní orgán podruhé, tentokrát s odůvodněním, že se nejedná o podezření z trestného činu. Samozřejmě, že zde můžou padat otázky, proč k tomu došlo, mají-li a měla-li média podklady takové, jaké uveřejnila. Za chvíli po mně vystoupí náměstek nejvyšší státní zástupkyně, který vás bude informovat o koordinačních schůzkách české strany a strany zahraniční, o tom, jaké aktivity ve směru k právní pomoci do zahraničí - jak policejní orgány, tak za dozoru státního zastupitelství - byly v této věci provedeny. Nicméně skutečností zůstává, že ze zahraničí nám nepřišel žádný upotřebitelný materiál, který by umožnil pokračování v trestním stíhání. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP