(16.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Myslím, že dnes budou důležitá dvě hlasování. Za prvé, pokud ještě padne návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, tak samozřejmě ten bude klíčový, ale možná ještě důležitější bude v případě, že tento návrh bude propuštěn do druhého čtení, hlasování právě o zkrácení této lhůty. My jako sociální demokraté jsme připraveni podpořit zkrácení lhůty, jsme ochotni intenzivně v těch třiceti dnech pracovat na půdě výborů. Nebude jistě jednoduché najít kompromisní variantu, ale jsem přesvědčen, že to dokážeme. Budeme se také snažit, aby současně s tímto návrhem, který také nepovažujeme za dostatečný, a pan ministr vnitra Martin Pecina to tady jasně řekl, že to je jedna z částí, nikoli věc, která vyřeší všechny hříchy světa, a proto chceme a budeme navrhovat, abychom se zítra minimálně dostali do druhého čtení s návrhem zákona o zrušení anonymních akcií, který jsme spolu se Stranou zelených jako sociální demokraté předložili, a myslím, že to je věc, která je skutečně klíčová.

Děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, já bych chtěl jenom velmi krátce reagovat na slova pana kolegy Tejce týkající se zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech. Já nevím, jak to hlasování dopadne, ale mohu i ujistit, že i když lhůta zkrácena nebude, tak nic nebrání tomu, aby ten zákon ještě byl současným parlamentem doprojednán a ukončen hlasováním tak, aby nabyl účinnosti ještě před volbami. O tomto mě ujišťuje váš pan předseda klubu kolega Sobotka. Když jsem já žádal o zkrácení lhůty u zákona o protikomunistickém odboji, on mě ujistil, že ačkoli lhůta zkrácena nebude, tak jistě ten zákon nabude účinnosti. Čili já jsem si jistý, že i při nezkrácení lhůty všechno dobře dopadne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Omlouvám se panu poslanci Petru Plevovi, že mu dávám slovo k jeho faktické poznámce až teď .

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opakování matka moudrosti. Taky pro pana kolegu Tejce, který zde již poněkolikáté zopakoval onu mantru, že je potřeba vytvořit protikorupčního agenta. Prostřednictvím předsedajícího vážený pane kolego i vážení kolegové, kteří to neustále tvrdíte: Není to potřeba. Tento institut už je. Já jsem vám přečetl znění zákona, tento institut je platný. Takže protikorupční agent je vytvořen, není potřeba nic vytvářet.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi a poté, co se rozhlížím Poslaneckou sněmovnou, můžu rozpravu ukončit.

Se závěrečným slovem vystoupí pan ministr Martin Pecina, poté dám slovo paní zpravodajce.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil nejprve zareagovat na dva poslední řečníky a poté shrnout celkovou diskusi, shrnout jednotlivé instituty, protože k tomu zákonu jako celku se někteří řečníci vyjadřovali včera a já jsem neměl prostor na tyto připomínky reagovat.

K panu poslanci Liškovi. Já plně souhlasím s tím, že pouze trestání není lékem. Už jsem to tady mockrát říkal. Ale prevence je prostě běh na delší trať a není řešitelná vládou Jana Fischera. Obávám se, že není.

Se vším, co tady dále říkal souhlasím. Zákon o státní službě, samozřejmě zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, ale ten snad tato vláda ještě bude schopna dokončit a předložit této Sněmovně, aby mohl být ve zkrácených lhůtách schválen, protože k tomuto zákonu nás už taky řada mezinárodních institucí vyzývá již mnoho let. O novele zákona o zadávání veřejných zakázek již tady bylo hovořeno, takže se o tom nebudu dále rozšiřovat. Pokud to budeme skutečně schopni včlenit do protikorupčního balíčku, budeme skutečně schopni ho vyprecizovat tak, abychom neudělali víc škody než užitku, já věřím, že celá vláda pana premiéra Fischera takovou iniciativu velmi a velmi uvítá.

Pokud hovořil pan poslanec Tejc o možnosti zneužívání institutu, jako je např. korunní svědek, já jsem tady včera řekl, že podle názoru odborníků Ministerstva vnitra není možné, aby o institutu korunního svědka rozhodoval soudce, že to není možné prostě z principiálních důvodů, protože ten okamžik, kdy rozhoduje soudce, a ten okamžik, kdy korunní svědek, aby svědčil, měl již jistotu své beztrestnosti, ty jsou prostě od sebe vzdáleny. Ale já se rád nechám poučit a věřím, že i moji odborníci na Ministerstvu vnitra se rádi nechají poučit, a pokud bude možné rozhodování soudce jakýmsi způsobem včlenit do tohoto institutu stejně tak, jak mi říkal pan poslanec Pospíšil, jako je tomu u institutu např. odposlechů nebo nasazování agenta, tak proč ne. Já budu určitě ten, který takovou věc podpoří.

Nyní mi dovolte, abych shrnul to, co protikorupční balíček obsahuje, shrnul tím i diskusi, která proběhla včera a dnes, a připomenul ty nejzávažnější body, které chceme touto novelou několika zákonů vyřešit.

Mnozí z vás tady dnes hovořili o tom, že korupce je jeden z nejzávažnějších problémů v současné České republice a že je na pozadí velké většiny organizované a závažné hospodářské kriminality, se kterou je nerozlučně spojena. Samozřejmě vede k ohromným ztrátám veřejných financí. Já bych se nebál říct, nebál bych se říct, vážené dámy a pánové, že přijetí protikorupčních opatření bude mít vliv i na boj proti krizi a zejména na boj o stabilitu nebo postupné vyrovnávání schodku veřejných financí. Samozřejmě že korupce je i nástrojem nelegitimního ovlivňování politického procesu a podporuje neefektivní nakládání s veřejnými prostředky či přímo jejich rozkrádání.

To, co tedy navrhujeme jako součást tohoto zákona, součást zákona o protikorupčních opatřeních, je pět základních institutů. Za prvé institut korunního svědka, za druhé institut spolupracujícího obviněného, v tomto případě se jedná o dopřesnění a rozšíření možnosti použití tohoto institutu. Institut protikorupčního agenta, jak už tady bylo dnes řečeno, rovněž upřesnění. A potom dvě novely, které nám nastaví zákonné podmínky pro použití odposlechu telekomunikačního provozu a nastavení agenta do stavu, který byl před 1. 1. 2010, a rozšíří možnost použití na trestné činy s korupčním potenciálem, a za druhé novelou nového daňového řádu, kterým zafixujeme stav, který dnes v České republice platí, tak, aby od 1. 1. 2011 nebyla policie dále krácena na možnostech, které v boji proti organizovanému zločinu a korupci dneska má.

První institut - korunní svědek a spolupracující obviněný. Myslím si, že zájem společnosti o rozbití zločineckých struktur by měl i v této Sněmovně i ve společnosti převýšit zájem státu na postihu jednotlivce. Co tím chci říci? Dámy a pánové, neřešíme tady otázku, jestli z organizované skupiny potrestáme devět, nebo deset členů. Nejsme v takové situaci. Pokud bychom v takové situaci byli, řekl bych ano, nechť jsou potrestáni všichni, nechť jsou si všichni rovni před zákonem. Není možné zločince, který se dopustil trestného činu, omilostnit. Dneska jsme v úplně jiné situaci. Dneska jsme v takové situaci, že se ptáme, jestli postihneme těch devět a jednoho omilostníme, anebo jestli nepostihneme nikoho. Podstata institutu korunního svědka spočívá v přerušení a následném zastavení trestního stíhání státním zástupcem za významnou pomoc při odhalování organizované kriminality. Podotýkám, za významnou pomoc. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP