(15.40 hodin)
(pokračuje Pleva)

Je tedy zřejmé, že úprava je spíše kosmetická. Doplňují se slova "členy organizované skupiny ve spojení s organizovanou skupinou nebo". Furt se jedná o trestnou činnost, která byla spáchaná. Možná že to může být jistá výpomoc, ale rozhodně to není žádný zásadní průlom, aby bylo třeba tvrdit, že dodnes to nefungovalo, proto je potřeba přijímat změnu. Jestli to dodnes nefungovalo, tak je chyba spíše v policii, nikoliv chyba v zákoně. Když to čtete ale dál, pak zjistíte, že důvod je jiný, a to je odstavec 2.

Je jasné, že zákon pamatuje na to, že policista nemůže být beztrestný za jakékoliv činy. Nemůže například vraždit a pak říct, že to udělal jako protikorupční agent nebo jako agent, protože tam není nikde napsáno protikorupční. Je to agent, který má odhalovat závažnou trestnou činnost především v organizovaných zločineckých skupinách. Tak pokud by se dopustil vraždy, je samozřejmě trestný. Také se říká, pokud by sám tuto organizovanou skupinu založil a organizoval, beztrestnost se na něho nevztahuje. Jde o to, že v § 2 jsou přesně vyjmenovány ty činy, kde může být agent policejní, který se zúčastní činnosti této organizované zločinecké skupiny, beztrestný. Všechny tyto trestné činy jsou s vysokou trestní sazbou a velmi nebezpečné. Mimo jiné samozřejmě je tam také úplatkářství, a to přímé i nepřímé. Ale přidávají se tam další skutkové podstaty, které mají nižší nebezpečnost a podle toho také nižší sazby. Jsou to pletichy v insolvenčním řízení, výhody sjednávání při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletich při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletich při veřejné dražbě, a to je všechno. Tyto daleko méně nebezpečné činy se tam přidávají také možná proto, že se velmi těžko bude prokazovat tady u těchto činů, zdali agent, který bude na tyto činy nasazen, skutečně jen odhaloval tuto trestnou činnost, anebo ji také provokoval. I když je řečeno, že agent nesmí provokovat trestnou činnost, může jen odhalovat tu činnost, ke které by stejně došlo, tak u těchto skutkových podstat z principu je možné očekávat, že může dojít i k provokaci a tato provokace bude neodhalitelná.

Je to skutečně to, co chceme? Chceme, abychom tady měli policejní provokatéry, kteří budou provokovat trestnou činnost? Já si myslím, že nechceme. A jak jsem již prokázal při čtení odstavce 1, máme v současném zákoně dostatečný nástroj na to, abychom agenty, kteří pracují v zločineckých skupinách, účinně nasazovali a také je ochránili před trestním stíháním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Opět se přihlásil pan ministr vnitra Martin Pecina, takže mu dávám slovo. Připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Dámy a pánové, já jsem nikdy nepopíral a tuším, že v úvodním slově, které jsem tady včera přednášel, jsem říkal, že ty instituty, které předkládáme dneska, nejsou nic převratného. Protikorupční agent je v našem právním řádu, to nepopírám. To, že v odstavci 1 došlo skutečně ke kosmetické změně, kterou však policisté považují za důležitou pro to, aby měli větší právní jistotu, to nepopírám. Ale v odstavci 2 ty změny skutečně považujeme za velmi významné. Já myslím že klíčové. Ten rozdíl totiž pro policii, pro nasazování agenta, ten rozdíl je v tom, že v okamžiku, kdy bude chtít nasazovat agenta dnes, tak už musí mít konkrétní podezření na trestný čin, který je v sazbě nad 10 let. U trestných činů, které jsou nově vyjmenovány, to znamená pletichy v insolvenčním řízení, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletich při zadávání veřejné zakázky a veřejné soutěži, pletich při veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby, to dnes není možné vůbec. Čili jestliže chceme nasazovat agenty, ale i odposlechy, je to stejné téma.

Za prvé chceme snížit trestní hranici tak, aby tomu policistovi byl ten odposlech povolen. Prostě jestli se bavíme o tom, pan poslanec Severa to tady říkal, takový zásadní problém u korupce v České republice je proces zadávání veřejných zakázek. O tom nikdo z nás nepochybuje. Říkáme o tom, že bychom měli upravit zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo všechno transparentní. To je všechno pravda, ale zároveň policisté v případě, že mají podezření na trestné činy, které vysloveně souvisí se zadáváním veřejných zakázek, dnes nemají žádnou možnost nasadit agenta, nemají žádnou možnost nasadit odposlechy a ta jejich důkazní situace, ta jejich možnost zasahovat, rozbíjet tyto skupiny je skutečně velmi omezená. Čili u beztrestnosti agenta se skutečně jedná o změnu, která nám může připadat málo významná. U vyjmenování konkrétních trestných činů, které jednoznačně souvisí s korupcí v České republice a možná jsou tím klíčovým bodem při potírání korupce v České republice, tak to jejich vyjmenování je tam skutečně úmyslné, aby i při nízkých škodách, které budou způsobeny, tak aby i při těchto případech policie mohla zasahovat, protože ta korupce se možná, dámy a pánové, neodehrává jenom na úrovni škody nad 5 nebo nad 50 milionů korun. Ta korupce se prostě odehrává i na obcích a městech, ale i na ministerstvech, kde ty zakázky mohou dělat ředitelé odborů a může se to týkat celkové výše zakázek třeba do dvou milionů. Čili je to tam skutečně dáno úmyslně a je to tam skutečně v tom zákoně dáno s dobrým rozmyslem, a doufám, že jsem to tady dostatečně vysvětlil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Pleva se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Ano, pane ministře, vysvětlil jste to skutečně dokonale. Vysvětlil jste to skutečně tak, že policie bude úkolovaná, aby nedodržovala zákon, protože jste mluvil o řediteli odboru a podobně, a vy víte, nebo aspoň byste měl vědět, že agenta můžete nasazovat jenom tehdy, jde-li o podezření, že se jedná o organizovanou zločineckou skupinu. Jestliže to dělá nějaký úředník sám o své vůli, pak na něho agenta nasadit nemůžete. Nebo chcete říct, že nasadíte?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pan ministr odpoví. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Carbol.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Ten ředitel odboru, pane poslanče, samozřejmě může být součástí organizované skupiny a obyčejně bývá. Já myslím, že organizované skupiny, pokud působí jako organizované skupiny a zabývají se korumpováním státních úředníků, tak zcela určitě budou mít svá chapadla na funkcích ve státní správě a budou mít svá chapadla v podnikatelských strukturách a ve zločineckých strukturách. Čili to, že je někdo státním úředníkem, ještě nevylučuje to, že je součástí organizované skupiny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Carbol, potom pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já skutečně nechápu ten úporný odpor pana kolegy Plevy proti tomu agentu provokatérovi. Já jsem tady včera hovořil o případu ze Slovenska. To nebyla organizovaná skupina, to byl prostě podnikatel, to byl politik, který si řekl podnikateli o úplatek 500 tisíc slovenských korun. Já si myslím, že potřebujeme mít takový institut, který i u nás pomůže odhalit takové případy. Asi všichni, jak tady pokyvujete hlavou, tušíte, že se takové případy dějí. Proč nejsou odhalovány? se ptám. Protože nefunguje u nás to, co funguje na Slovensku. Myslím si, že zase tak propastný rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskou republikou by nemusel být. Znovu opakuji, nechápu, proč pan kolega Pleva se proti tomu tak brání. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP