(15.20 hodin)
(pokračuje Severa)

Je všeobecně známo, že dobře se loví lobbistům a těm, kteří to nemyslí úplně ideálně a podle zákona, v kalných vodách. Proto chceme zprůhlednit, ztransparentnit, celý proces, aby v každém okamžiku všechna rozhodnutí ve veřejných zakázkách byla prosvícena a znemožnila se pološera, kterých je ve veřejných zakázkách opravdu dost.

V oblasti zadávání zakázek veřejných se potýkáme se stále častějším nešvarem, kterým je zejména neúplné a nedostatečné množství poskytnutých informací důležitých ke zpětnému posouzení transparentnosti, nediskriminace a rovného přístupu zadávání veřejných zakázek. Proto v podrobném čtení, ve druhém čtení, navrhneme pozměňovací návrh k zákonu o veřejných zakázkách s důrazem zejména na zrušení pojmu obchodní tajemství. V praxi se často setkáváme s tím, že zadavatel nechce veřejně zpřístupnit průběh a výsledky veřejného řízení a odvolává se na takzvané obchodní tajemství, které mu toto znemožňuje. Abychom tomuto neprůhlednému a mnohdy alibistickému jednání zamezili, tento pojem obchodní tajemství z veřejných zakázek budeme chtít odstranit a tím napomoci odtajnit celý proces vynakládání financí ze státního rozpočtu.

Dále považujeme za nutné, aby zadávací dokumentace nebyla manipulovaná, aby to nebylo tabu, a proto požadujeme prosvítit celý proces tím, že zadávací dokumentace bude podle návrhu zákona na internetových stránkách zadavatele zveřejněna kompletně. Stejně tak v otázce otevírání obálek bychom rádi uzákonili takový postup, aby po provedení kontroly úplnosti nabídky byly nejen přečteny základní údaje o všech uchazečích soutěže, ale aby samozřejmě byla řečena i výsledná cena a nedocházelo k tomu, že s touto cenou se potom licituje ještě další dny, nežli se jednotlivé ceny sdělí. Dále. Jako třetí opatření, které by mohlo velmi napomoci a které je velmi jednoduché - smlouva, která bude uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení. Zadavatel bude povinen smlouvu, kterou uzavře s potenciálním vítězem této soutěže, zpřístupnit do 30 dnů od jejího uzavření na internetových stránkách.

A to, o čem jsem už hovořil: Zadavatel si určitým způsobem stanoví, že se nemůže žádný z uchazečů odvolávat na informace, které by znemožňovaly zveřejnit smlouvu, která bude uzavřena. To znamená výjimku jenom v případech, kdy půjde skutečně o nějaké vyjmenované tajemství podle zákona o utajovaných skutečnostech. Jinak se nebude moci žádný dodavatel, žádný žadatel, odvolávat na obchodní tajemství - že by odmítl obsah smlouvy zveřejnit.

Myslíme si, že toto by mohlo velmi jednoduše pomoci zprůhlednit proces veřejných zakázek. Jsme přesvědčeni, že to nijak nezkomplikuje život ani zadavatelům, ani uchazečům. Jsme si jisti, že to naopak může prospět tomu, aby mnoho soutěží bylo daleko více průhledných a transparentních a nedocházelo k rozšiřování korupčního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Severovi. O slovo se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si se zájmem poslechl vystoupení kolegy Severy z TOP 09. A tak mě napadlo, že k těm protikorupčním opatřením, která zde navrhoval, by se ještě mělo přiřadit jedno. Minimálně. A to by bylo opatření z pozice TOP 09, aby se zbavili Miroslava Kalouska. (Ojedinělý potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan ministr Martin Pecina, který předběhne pana poslance Petra Plevu, který mu dá rád přednost.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Já se budu snažit zase velmi krátce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Pan poslanec Krupka říkal, že tady byly řeči o tom, že se někdo bojí, že budou odkryta konta a "kdo umí, ten umí". To je všechno pravda. Neděláme si iluze. A nedělejme si iluze nikdo, že jakýmkoli opatřením, které tady zavedeme, prostě vyřešíme problém korupce.

Hovořil jsem o daních z příjmů fyzických osob nebo zrušení akcií na majitele. Ani zrušením akcií na majitele nezamezíme tomu, abychom měli zakryté struktury. Jsme součástí nějakého širšího ekonomického prostředí. Samozřejmě že budou lidé, kteří budou mít svoje firmy v Lichtenštejnsku a na Kypru a bůhví v jakých daňových rájích, možná na Bahamách, ale každopádně jim tu situaci znepříjemníme. Jde prostě o to, aby lidé, kteří vstupují do těch zločineckých struktur, lidé, kteří se chtějí účastnit toho korupčního jednání, měli alespoň obavu, že jejich činnost bude někdy odhalena. Dnes, když mají akcie na majitele, mají je zavřené v trezoru, na valnou hromadu pošlou advokáta, tak prostě nemusí mít obavu, že za deset, za pět, za patnáct let někdo ta jejich švýcarská konta nebo kajmanské struktury prostě odkryje a usvědčí je z toho, že páchali trestnou činnost. Prostě tu obavu mít nemusí.

Takže nejsou to samospasitelná opatření. Samozřejmě, že ne. Tak jak jste říkal, kdo umí, ten umí. Bude se dále podvádět, ale těm, kteří to chtějí dělat, alespoň znepříjemníme život. A já si myslím, že vážně znepříjemníme život. A mnohé jsme schopni odhalit.

S tím, co jste řekl o prostoru, který se vytváří tím, že máme velké množství zákonů a nařízení, samozřejmě také souhlasím. Je ale asi nad síly této vlády, aby s tím cokoli udělala. Je to ale o tom, abychom se zamýšleli nad jednacím řádem Sněmovny, je to spíš úkol do pléna, na politiky než pro tuto úřednickou vládu.

Velmi zajímavá byla ta poznámka, že není pravda, že korupce je odvozena od množství přerozdělovaných peněz. Tady byla ta srovnání, že ve Skandinávii se hodně přerozděluje a v Itálii se přerozděluje málo. A ta korupce... A vy jste dával zase do srovnání nás a Německa. Je to všechno pravda. K tomu Německu bych řekl, pro ty, kdo to nevědí, že ještě v roce 1999 v Německu platilo to, že tomu, kdo vydával finanční prostředky na to, aby korumpoval mimo území Evropské unie, ve státech jako například Česká republika, a dal čestné prohlášení, že tyto peníze použil korupčním způsobem, byly uznány jako daňově uznatelný základ. Já se obávám, že to v mnohém přispělo i k rozvoji tohoto prostředí v České republice. Dneska už to zaplať pánbůh neplatí ani v Německu a snad ani jinde.

Ale jinak s vámi souhlasím. Není to na zeměpisné šířce. A není to ani na tom, jak moc je velké přerozdělování finančních prostředků v jednotlivých zemích. Mohli bychom najít řadu případů, kdy je přerozdělování velké, malé a míra korupce je tam prostě na tom nezávislá. Je to o celkové atmosféře ve společnosti, ale je to i o síle represivních orgánů.

A já jsem říkal ano, když mě včera někdo nařkl, že to není protikorupční balíček, ale Pecinův propolicejní balíček, ano, samozřejmě, je to balíček, který má usnadnit práci policie, protože je to jeden z těch pilířů. Bavme se o prevenci, bavme se o průhlednosti. Ale v tomto okamžiku to, co jsme schopni udělat, je to, abychom napravili něco, co se stalo v minulých dvou třech letech z hlediska pravomocí policie, a abychom jí přidali ty instituty, které jsou v mnoha státech světa - v České republice zatím ne, ale v mnoha částech světa ano - naprosto běžné. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP