(9.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Byl bych rád, abychom diskutovali na podvýboru, já se tomu nebráním, budu velmi rád a samozřejmě předám i osobní zkušenosti s tím, jak funguje datová schránka. Nicméně stále bych byl rád, kdyby tady zazněla odpověď na otázku, proč licenci pro konverzi těchto dokumentů, kterou podle mého názoru by měl vlastnit stát a měl by ji poskytovat těm subjektům, které konverzi budou provádět, vlastní soukromá firma a ti, kteří budou podle zákona muset toto provádět, si budou muset tuto licenci kupovat od soukromé společnosti, nikoli od státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní se o slovo přihlásila ministryně spravedlnosti paní Kovářová.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Nedokážu odpovědět na poslední otázku, kterou pan poslanec Jeroným Tejc položil, ale dokážu vám odpovědět na otázku, jak fungují datové schránky v justici.

No, objektivně musím přiznat, že justice nebyla nadšena tím, že přes ni a prostřednictvím jednotlivých soudů a státních zastupitelství jsou datové schránky realizovány a přijímány a posílány, nicméně absolvovali jsme půlroční zkušební provoz, co se dalo odstranit, najít, diagnostikovat, to jsme udělali. Minulý týden jsme vyhodnotili tři měsíce fungování datových schránek. Za tu dobu datovými schránkami v justici protekly oběma směry téměř dva miliony datových zpráv. Pořád platí to, co jsem říkala tady z tohoto místa někdy na podzim v odpovědi na jednu z interpelací, totiž to, že datovými schránkami v justici prochází 50 procent všech odeslaných a přijímaných datových zpráv.

V současné době jsme diagnostikovali 147 legislativních, technických a organizačních potíží. Na tyto potíže máme speciální pracovní skupinu, která jde napříč justicí, a potíže, jedna za druhou, jsou odstraňovány.

Na všechny katastrofické předpovědi, které tady zejména ze stran médií na podzim padaly a hrozily, co všechno se zhroutí, spustí-li se datové schránky, musím s velkým poděkováním všem zaměstnancům justice, zejména správců aplikace, říci, že k žádnému kolapsu nedošlo, byť samozřejmě některé procesy se zpomalily prostě proto, že se to všichni učíme. Kolaps tedy žádný nehrozí, o problémech víme, o některých konkrétních komunikačních zádrhelích víme a odstraňujeme je. Pevně doufám, že na tomto místě vám budu moci po šesti měsících říci, jaké úspory nebo jaké výhody datové schránky přinesly.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Nyní vystoupí pan poslanec Šmíd s faktickou poznámkou. Prosím.

Jenom bych chtěl připomenout, že se věnujeme návrhu zákona o základních registrech, že tady není asi hlavním bodem diskuse na téma, zdali tyto datové schránky jsou, nebo nejsou užitečné a zdali jejich zavádění bylo, nebo nebylo s problémy. Tolik jenom mírné připodotknutí, s tím, že samozřejmě faktické poznámky se mohou týkat čehokoliv, protože reagují na průběh diskuse. Řádně přihlášený poslanec se ale prostě bude držet věci. Na to musím dohlížet. Děkuji.

 

Poslanec Milan Šmíd: Ano, děkuji, pane místopředsedo, za upozornění. Také jsem chtěl říci, že se bavíme o registrech a datových schránkách, ale když se diskuse tak rozvinula kolem datových schránek, neodpustím si ještě jednu poznámku ke vztahu datové schránky - města, obce.

Sám jsem si udělal průzkum na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku, jak fungují datové schránky na městech a na obcích. Musím říci, že u velkých měst s tím nejsou vůbec žádné problémy, města si to pochvalují. Dostatečně dopředu se na to připravila. Myslím si, že o to jde. Jestliže půl roku předtím už začneme říkat, že něco takového nelze spustit, že se nemůžeme na to připravit, tak to podle toho vypadá. Protože města to nenechala na poslední chvíli, připravila se na to i po personální stránce, zvládla to dobře a dneska s tím mají zkušenosti velmi dobré, a to nejenom na trojkách, ale i na malých obcích, protože trojky dokonce zajistily metodickou a odbornou pomoc i malým obcím a dnes i na malých obcích datové schránky fungují. Takže si myslím, že to jde a že k takovým věcem se vždycky musí přistupovat tak, že chceme, aby to fungovalo. Pokud se držíme hesla čím hůře, tím lépe, tak to potom fungovat samozřejmě nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je tady přihlášen pan poslanec Tejc. Slovo má jako první. Jako druhý je pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já samozřejmě vnímám i to, co říkal pan předsedající, to znamená to, abychom se neodchylovali od tématu. Doufám, že stejně tak spravedlivý bude předsedající v případech, které jsme tady v posledních třech týdnech zažili, kdy se tady četly ekonomické výhledy, které absolutně nesouvisely s tématem. Vím ale, že máte složitou pozici v této věci, a budu se snažit držet se tématu.

Já jsem upozorňoval a už potřetí kladu tu stejnou otázku: Jak je to s onou soukromou firmou a proč získala licenci, nebo proč licenci poskytuje soukromá společnost těm, kteří budou podle zákona moci autorizovat, moci provádět autorizovanou konverzi dokumentů? Myslím, že to má souvislost i s tímto zákonem, protože já se obávám, abychom v této chvíli neschválili ještě něco podobného, aby zase ten registr potom nebyl navázán na soukromé společnosti a aby stát měl skutečně do budoucna nejen kontrolu, ale také menší finanční náklady v těchto docela drahých záležitostech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Kolegové, kolegyně, já jsem svou poznámkou na začátku opravdu nechtěl vyvolat tuto debatu, která úplně uhnula od projednávaného bodu. Já se k němu chci vrátit, dovysvětlit.

Moje poznámka měla za cíl upozornit na to, jakou kvalitu lidí asi na těch ministerstvech máme, když nám nejsou schopni ani tím základním způsobem dopočítat, kdy se dá určitý zákon uvést do života. Nic jiného jsem tím nemyslel, nic jiného jsem tím říci nechtěl. Všichni bez ohledu na politické příslušnosti jsme prezentováni v médiích jako - s prominutím - stádo skotu, který přijme kde co. A ti, co nám to připraví, si za to berou peníze.

Laskavě bych tedy rád upozornil na to, že skutečně to minulé volební období nám zavařilo. Toto je skoro nepodstatná věc, ale mrzí mě, že za rok musí nové vedení ministerstva zjistit, že to prostě nejde uvést do pohybu. Nic jiného jsem nechtěl říci, chtěl jsem jenom upozornit na to, abychom si příště při předkládání zákonů z ministerstev směrem k nám dávali větší pozor na kvalitu a na to, kdo nám to předkládá a jestli jeho úroveň vůbec mu umožňuje takový zákon předložit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně, pane místopředsedo, za slovo. Já budu velmi krátce reagovat jenom na dva podněty, které jsem tady zaslechl.

Za prvé. Pan řídící schůze mi snad odpustí jedinou poznámku, která se bude ještě týkat datových schránek. Jestliže jsem tady zaslechl, že jsou nějaké problémy s datovými schránkami na úřadech práce, pak ujišťuji toho, kdo to tady říkal, že to není problém datových schránek, ale spisové služby, tedy navazující služby na tu důležitou věc, protože tam opravdu není unikátně řečeno, jaké systémy mají jednotlivé úřady práce používat. Takže - jsme o krok dál. Je to tak, jako kdybyste chtěli v opravně pneumatik jim tam vynadat za to, že máte něco v karburaci.

Co se týče těch základních registrů, poprosil bych o jednu jedinou věc. Myslím, že všichni předkladatelé tohoto návrhu měli na mysli jenom to, aby v okamžiku, kdy bude nastartován ostrý provoz, všechno fungovalo, a fungovalo i s tím, že registry budou naplněny validními, plnohodnotnými, daty. To je jediný smysl té prosby, která je obsažena v této materii a která prosí Sněmovnu o to, aby odložila ten ostrý provoz o jeden rok, abychom se tady nemuseli za rok bavit o tom, jestli je všechno připraveno, nebo ne.

Moc se omlouvám a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: To bude ta úplně nejmenší ze všech faktických poznámek, která kdy v této Sněmovně zazněla. Já moc prosím všechny kolegy, zejména z poslaneckého klubu ČSSD, kteří vystupovali k tomto tématu: Přijďte prosím na podvýbor, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Tam potom pochopíte, že vaše obavy, resp. informace, se kterými pracujete, nejsou zcela validní, že problém není v elektrickém drátu, který je přiveden do domu, ale problém je mnohdy v tom domu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP