(18.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Každá vláda musí hledat efektivní nástroje v tom, jak být zločinu a páchání trestné činnosti stále v patách, a takováto kampaňovitost, takovéto nápady, takovéto tahání z klobouku, kdy si skupina jakkoli třeba nepodjatých, nicméně skupina lidí vezme za cíl konání dobra v uvozovkách, pak samozřejmě musí logicky narazit na realitu běžného světa. Kolikrát už jsme tady z toho místa slyšeli ambice, koneckonců zazněl tady příklad vašeho premiéra Stanislava Grosse. No ten chtěl v České republice vyhlásit program, jemuž se říkalo kladivo na čarodějnice. Exemplární zdvojení až zečtyřnásobení trestů za daňové nedoplatky. Jako by tehdy v té době už nestačilo, že jsme byli daňovým prostředím, kde byly nedoplatky na daních exemplárně trestány, on navrhoval je ještě zečtyřnásobit. A přitom při porovnávání celkových objemů nedoplatků na vybraných daních nejsme ničím výjimečným, jsme naprosto standardní evropskou zemí.

Kampaně - nenaplněné kampaně politiků je to, co nám škodí!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktické poznámky: pan poslanec Pleva, pan poslanec Sobotka, pan poslanec Nečas, pan poslanec Jičínský a pan poslanec Šeich. Pane poslanče Plevo - nikoliv. Pan poslanec Sobotka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, chci upozornit na čas 18.51 hodin. Pokud nebudeme hlasovat do 19 hodin, vzhledem k tomu, že jsme neprodloužili dobu jednání, pak tento bod spadne pod stůl, nedoprojednáme ho v prvém čtení a nebude možné začít ho projednávat ve výborech, protože nepoběží lhůta. Já bych chtěl požádat, abychom ukončili diskusi, pokud to myslíme vážně s bojem proti korupci, a hlasovali o přikázání do výborů a hlasovali o zkrácení lhůty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pana poslance Nečase. Pane poslanče Tluchoři, taktéž s faktickou?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, s faktickou poznámkou. Já si myslím, že je úplně neuvěřitelné, pokud jsou na stole předsedající přihlášky do diskuse, aby pan předseda Sobotka tady argumentoval, že konec diskusí, pojďme rychle hlasovat. Já to považuji za naprosto nepřijatelné. Diskuse může pokračovat. Rozuměl bych tomu, kdyby pan předseda Sobotka navrhoval termín, kdy budeme v té diskusi pokračovat. Ale říct: všichni, kteří se přihlásili do diskuse, jsou v tuto chvíli zapomenuti, nezajímá nás jejich názor, pojďme hlasovat, protože teď tady máme my komunisti a socialisti většinu, tak to považuji za absolutně vyloučené.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cítím povinnost reagovat na vystoupení pana poslance Jičínského, který tady vyzdvihoval bývalou nejvyšší státní zástupkyni paní Benešovou. Musím říci, že je dobře, že přestala být nejvyšší státní zástupkyní, protože její chování rozhodně nebylo možné považovat za nestranné a nezaujaté. Její výpady byly stranicky motivované ve funkci. Já si moc dobře pamatuji, že jsem ji nikoli neprávem, poté co plošně - a to chci zdůraznit - plošně obvinila všechny představitele měst a obcí v rámci celé České republiky, že se chovají jako takzvaní gubernátoři, což bylo neuvěřitelné ze strany nejvyšší státní zástupkyně, tak jsem ji podle svého hlubokého přesvědčení právem označil za stranickou prokurátorku. Protože takto ona promluvila. Zvedla se proti tomu nevůle ze strany sociální demokracie, kde jsem byl napadán, že zpochybňuji nezávislost nejvyšší státní zástupkyně. Já jsem dodnes hluboce přesvědčen, že jsem její nezávislost nezpochybnil. Naopak, ona svými kroky, svými výroky, svou činností zpochybnila sama sebe jako nejvyšší státní zástupkyně.

Já teď nechci komentovat její spory, které měla s bývalým ministrem spravedlnosti panem Němcem. Tady bych řekl, že jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou, a je dobře pro českou justici, že oba tito lidé jsou pryč, a pevně doufejme, že se do ní nikdy nevrátí. U pana Němce je to jisté, já pevně doufám, že pochopila i sociální demokracie a nebude chtít navracet paní Benešovou do žádné z podobných funkcí.

To klíčové je, že se ukázalo, že mé označení jí za stranickou prokurátorku bylo naprosto správné, protože od toho výroku uběhl rok a něco a z paní údajně nezávislé nejvyšší státní zástupkyně magistry Benešové se stala stínová ministryně sociální demokracie pro spravedlnost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Jičínský? Faktická poznámka pan poslanec Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen dvě poznámky k vystoupení pana profesora Jičínského. Samozřejmě akce čisté ruce. Je potřeba si říci, že jediný výsledek té akce byl zavřený ministr financí za sociální demokracii a poté skončila, takže to je samozřejmě na margo padni koho padni, je to dobře. Ale jinak samozřejmě ten výsledek byl velmi omezený.

Musím také říci, že pan poslanec Jičínský zmínil pana bývalého ministra Němce jako někoho, za koho tady byl vytvořen zákaz korupčního prostředí. Já samozřejmě si nedovolím soudit pana bývalého ministra spravedlnosti. Na stranu druhou musím podotknout, že to byl ministr ve vládě sociální demokracie. Tak na to bych rád vzpomenul. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 18.56 hodin. Do rozpravy k obecné rozpravě ke sněmovnímu tisku 1015 je ještě minimálně šest řádně přihlášených poslankyň a poslanců. Já tedy končím dnešní jednací den schůze Poslanecké sněmovny. Avizuji, že zítra v 9 hodin začneme projednáváním, respektive začneme další mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny.

Přeji vám příjemný večer.

 

(Schůze přerušena v 18.57 hodin.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP