(16.10 hodin)

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vím, že je předvolební doba a jsou to techniky, které jsou v předvolebním boji povolené, používané, ale přesto, vaším prostřednictvím k panu kolegu Tejcovi: Vy tady něco vytýkáte ministru Langerovi, že neudělal, něco vytýkáte Topolánkově vládě.

Vážený pane kolego prostřednictvím předsedající, vy nejste dvacet let v opozici. Vzpomeňte si, že jste tady pěknou řádku let byli u moci, vládli jste. Co jste udělali? Kde jsou ty vaše vládní návrhy s velmi pohodlnou většinou ve Sněmovně, ne většinou jednoho hlasu? Kde jsou ty návrhy? Kde jsou ta opatření? Jak to, že nejsou ve Sbírce zákonů? (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi. Pan kolega Tejc - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já s tím, že sociální demokracie tady není dvacet let v opozici, určitě souhlasím. A já bych také rád připomenul kolegům z ODS, jaké tady bylo, když nastupovala sociální demokracie v roce 1998, nejen ekonomické prostředí, ale především jaké tady bylo právní prostředí. Jistě si všichni pamatujete na to, že v té době ekonomové předběhli právníky a dost dlouho se z toho tato země a lidé v této zemi vzpamatovávali. A myslím, že vámi kritizovaná legislativní smršť, která podle mého názoru postupně za těch osm let vlády sociální demokracie zlepšila právní prostředí v České republice, výrazným způsobem přispěla k tomu, že jsme se přiblížili Evropské unii a evropským standardům.

Jistě, všechno není dokonalé. Myslím ale, že za tři roky nejen že jsme zůstali na stejném místě ve vnímání korupce a v boji s korupcí, my jsme ještě propadli. A to mě mrzí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. A další faktická poznámka - pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zase vaším prostřednictvím repliku na kolegu Tejce. Není to jejich zásluha, že jsme vstoupili do Evropské unie, ale za jejich vlád jsme vstoupili do Evropské unie. A oni recipovali právo Evropské unie. Proto se změnilo prostředí.

A jestliže říkal, že ekonomové předběhli právníky, do jisté míry je možno s tím souhlasit. Je ale třeba se podívat do sousední země, do Německa, kde ve východním Německu právo předběhlo ekonomii a přes investice bilionů marek se východní Německo dodnes nedostalo na úroveň Německa západního.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi. Pan kolega Sobotka chce mluvit s přednostním právem. Pan poslanec Bohuslav Sobotka. S faktickou poznámkou? (Souhlas.) Faktická poznámka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Je to tak. Je to faktická poznámka. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, kdo si ještě pamatuje rok 1998, musím říci, že v řadě míst České republiky to v té době vypadalo úplně stejně jako ve východním Německu. Ten výsledek se prostě nelišil. A když v roce 1998 sociální demokracie přišla do vlády, musela řešit velmi vážné hospodářské problémy, které tady zdědila po předchozí garnituře Občanské demokratické strany. Tak to prostě je.

Když tady hovoříme o tom, co zůstalo a co nezůstalo, chci připomenout věc, která tady už byla zmiňována a na kterou jsme neslyšeli žádnou odpověď. Tady mluvil hodinu bývalý ministr vnitra Ivan Langer, který svým rozhodnutím zrušil finanční policii. Finanční policie byl útvar, který byl zorganizován za vlády sociální demokracie pro to, aby bojoval s daňovými úniky a závažnou hospodářskou kriminalitou. Toto jsme podnikli v boji proti daňovým únikům a závažné hospodářské kriminalitě. Poté kdy ODS přišla do vlády, po minulých volbách, škrtem pera bývalý ministr Langer finanční policii zrušil. A dneska se díváme na rostoucí daňové úniky, díváme se na rostoucí korupci a na straně policie chybějí odborné kapacity, které by tuto závažnou kriminalitu řešily.

Pan Langer mluvil hodinu, ale nenašel si jedinou minutu na to, aby odpověděl na naši jednoduchou otázku: Pane ministře Langře, proč jste zrušil finanční policii? Co vás k tomu vedlo? Jaké zájmy za tím stály? Byly to zájmy státu, nebo to byly zájmy organizovaného zločinu? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Michal Doktor. Po něm bude hovořit pan doktor Otakar Motejl, který, jak jste si všimli, je přítomen. Požádal mě o slovo, neb toto téma se vztahuje k práci jeho úřadu. Samozřejmě dostane slovo kdykoliv. My jsme se domluvili, že to bude vystoupení po panu poslanci Doktorovi.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrá. Já tedy začnu své vystoupení tím, že nebudu vznášet jakýkoli závazek ve smyslu délky svého vystoupení. Předřečník pan poslanec Tejc se pokusil o vymezení se k panu poslanci Langerovi, a přesto jeho vystoupení trvalo bezmála 17 minut.

Zrovna tak hned v úvodu svého projevu odpovím na pokus o repliku předřečníka pana poslance Sobotky. Já si vzpomínám na rok 1998 i v kontextu projednávané věci. Tehdy vláda sociální demokracie vedená Milošem Zemanem vyhlásila projekt takzvaných čistých rukou, čisté ruce. Ten projekt skončil ve chvíli, kdy v ní uvízl jako první velká ryba sociální demokrat. Toto si pamatuji.

A pokud jde o stav hospodářství, myslím, že je důležité pro každého, kdo je více než čtenářem méně pozorným pozorovatelem, aby si přečetl projevy sociálních demokratů z let 1996 a 1997, jejich blokační požadavky zejména ve smyslu pokusu o privatizaci bank atd. atd., které byly nutnou podmínkou pro sestavení tehdy trpěné a menšinové vlády Václava Klause. Tolik tedy poznámka na okraj.

A nyní tedy dovolte, abych vystoupil k projednávané věci. Já říkám na úvod svého vystoupení, že se budu vyjadřovat pouze k jedné jednotlivosti. Budu mluvit pouze o té části protikorupčního balíčku, která se dotýká účinků a změn, navrhovaných změn, v oblasti daňového řádu.

Kolegyně a kolegové, považuji za přinejmenším symbolické, protože přes odmítání některých z nás byl právě daňový řád protlačen touto Poslaneckou sněmovnou a posléze jako nedotknutelný fetiš pana ministra financí Kalouska také jeho nedotknutelnost hájena před pokusy v Senátu změnit znění daňového řádu... Daňový řád byla mantra, nedotknutelný symbol, ikona toho, co vše učiníme ve smyslu toho dobra, toho spravedlivějšího v oblasti správy daní a poplatků. Bylo prakticky nemožné k němu vznášet efektivní připomínky především zde, ale i na půdě Senátu. Tam se tomu předkladatelé tedy velmi bránili. A teď, pohříchu, sama vláda je tedy ten, kdo přichází a novelizuje daňový řád, nebo navrhuje novelizovat daňový řád, ještě dříve, než daňový řád začal platit. Právě proto, že ta atmosféra byla tak bouřlivá a vedla velmi často k naprosto protisměrným debatám, kde se logicky křížily zájmy státu, zájmy daňových poplatníků, zájmy těch, kteří hájí jejich soukromí, v tomto pohledu tedy komory daňových poradců, ale i poradních a konzultačních kanceláří působících v oblasti práv a správy daní a poplatků a daňových zákonů, a protože ta debata byla tak složitá a tak pestrá a protichůdná, právě proto byla účinnost zákona navržena k 1. 1. 2011. Je to určitě určitá kuriozita, nevím, nakolik je to zaznamenáníhodné, ale daňový řád je tedy navržen ke změně ještě dříve, než začne platit. A ti z nás, kteří si na něco podobného vsadili, se teď sice mohou považovat za vítěze té situace, na druhou stranu o kvalitě toho zákona to opakovaně přináší jistý doprovodný obraz.

Chtěl bych se dotknout především té části, která se týká pokusu o prolomení mlčenlivosti, resp. pokusu o prolomení ochrany soukromí daňových poplatníků. Asi nebudu citovat přesně, ale zaznamenal jsem kontext vystoupení pana ministra. Pan ministr vnitra použil ve svém úvodním vystoupení právě k tomuto bodu nebo k této části toto spojení: oproti dnes platnému stavu - tedy má se za to, že oproti správě daní a poplatků, tedy zákona, který platí ještě dnes, nový daňový řád takové ustanovení neobsahuje. A toto konstatování, které je doplněno poměrně obsáhlým textem v důvodové zprávě, je bráno jako základ příběhu, proč tedy máme přijmout změnu zákona, kterou nám takto ministr vnitra navrhuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP