(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 421 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 143 pro 6, proti 83. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Petr Bratský: A3 - záporné. (Ministr záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 422. Ptám se, kdo je pro A3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 422 z přítomných 143 pro 4, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: A4 - kladné. (Ministr záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 423 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 423 z přítomných 143 pro 22, proti 51. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: A5 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 424 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 424 z přítomných 144 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: A6 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 425 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 425 z přítomných 144 pro 135, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: A7 - záporné. (Ministr záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 426. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 426 z přítomných 144 pro 4, proti 110, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: A8 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 427 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 427 z přítomných 144 pro 95, proti 23. Návrh byl přijat. Půjdeme na písmeno B, prosím první návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: B1 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 428 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 428 z přítomných 144 pro 38, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Bratský: K bodu B2 já mám kladné stanovisko, ale on nebyl schválen bod A2, takže v této chvíli je bod B2 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: B2 nehlasovatelný. Souhlasí pan ministr? Ostatní? (Souhlas.) Čili je nehlasovatelný, nemůžeme hlasovat o B2. Další je tedy B3.

 

Poslanec Petr Bratský: B3 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 429 a ptám se, kdo je pro B3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 429 z přítomných 144 pro 114, proti 2.

 

Samozřejmě je to velmi komplikované, protože nevím, co nahrazujeme, když nahrazujeme tautologicky trojku trojkou, ale já to nechám být, protože jsme to prohlasovali. Je tam čárka a ta má jistě legislativní význam. Jen pro vyjasnění. B4?

 

Poslanec Petr Bratský: B4 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 430. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 430 z přítomných 144 pro 128, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím poslední návrh - B5.

 

Poslanec Petr Bratský: Poslední je B5 - kladné. (Ministr kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 431 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 431 z přítomných 144 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Souhlasíte, pane zpravodaji? (Ano.) Děkuji. O všech návrzích bylo hlasováno, proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), podle sněmovního tisku 894, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 432 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 432 z přítomných 145 pro 85, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 97, děkuji panu ministru dopravy Gustávu Slamečkovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

 

Dalším bodem je bod číslo 119. Jsem upozorňován, že tady padlo několik návrhů, a proto se ho pokusím ho otevřít. Jde o

119.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Místo paní ministryně Miroslavy Kopicové je tady opět pan ministr dopravy Gustáv Slamečka a požádám paní zpravodajku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyni Marcelu Mertinovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 746/2. Jsme ve třetím čtení.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr Gustáv Slamečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi zprostředkovat stanovisko kolegyně ministryně Kopicové, která mě požádala, abych vás informoval o tom, že na včerejším jednání zástupců politických klubů a Ministerstva školství a tělovýchovy se dohodl politický konsensus, který bude možný jedině tehdy, pokud se Sněmovna rozhodne vrátit tisk 746 zpět do druhého čtení. O to vás tedy chci, paní poslankyně a páni poslanci, společně s paní zpravodajkou požádat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka, prosím, paní zpravodajka.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěla ztotožnit se stanoviskem, které zaznělo v podání mého předřečníka, a chtěla bych říct, že právě systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celý systém je komplikovaná oblast, a proto skutečně i já jako zpravodajka navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP