(9.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Pevně věřím, že se v Poslanecké sněmovně najde dostatek hlasů pro podporu tohoto myslím velmi potřebného a samotnou Poslaneckou sněmovnou očekávaného návrhu zákona. Opakovaně totiž zde při projednávání reformy policie zazněla poptávka po vytvoření skutečně nezávislého vyšetřovacího orgánu. Opakovaně v této Sněmovně je skloňováno slovo korupce a boj proti korupci. Zejména s koncepcí, která jest předložena v takzvaném vládním protikorupčním balíčku, který předznamenává rozšíření pravomocí policie, represivního orgánu státu, a tím i rozšíření lákadla pro policii, pro to, aby mohla podléhat možným korupčním vlivům, je zřízení skutečně nezávislého vyšetřovacího orgánu a instituce jako navýsost potřebné.

Těm z vás, kteří kroutí zamítavě hlavou, mohu jen vzkázat: Je škoda, že jste tady nebyli při projednávání reformy policie. Je škoda, že se této problematice nevěnujete, a máte-li negativní názor k tomuto návrhu zákona, potom ho projevte v rámci prvního čtení při jeho projednávání.

Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím o podporu mého procedurálního návrhu zařadit jako nový bod jednání Poslanecké sněmovny tisk 794, vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Ministr vnitra využívá svého práva vystoupit kdykoliv a má slovo. Pan ministr vnitra Martin Pecina. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem si tady vyslechl něco o liknavém postoji ministra vnitra v této věci. Já chci upozornit, já jsem byl několikrát v té věci interpelován. Řekl jsem, že jsem pro, aby tato novela, nebo tento zákon byl propuštěn do druhého čtení. Tím spíše, že jsem si teď poslechl, jaké představy o ovlivňování ředitele Inspekce ministra vnitra má pan poslanec Langer, tím spíš si myslím, že by bylo dobré takovouto novelu propustit. Nicméně podotýkám, že já méně liknavý postoj, než mám teď, skutečně mít nemůžu, protože nejsem poslanec a nemám možnost hlasovat pro propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Spíš bych doporučoval, aby se zprůchodnil chod Sněmovny, aby se tady neobstruovalo, nečetly se tady třicetiminutové projevy o tom, jak někdo má liknavý postoj. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec Skopal další přihlášený s návrhem na změnu pořadu jednání. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já jenom velice stručně. Požádal bych Sněmovnu o zařazení bodu 57, tisk 1025. Je to zákon o elektronických komunikacích, za bod již pevně zařazený č. 202.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poprosit o pevné zařazení bodu 198, je to sněmovní tisk 889, o obecně prospěšných společnostech. Tento bod byl již dvakrát pevně zařazen, bohužel nikdy se na něho nedostalo. Je to návrh zákona, který se týká neziskových organizací a je pro tyto organizace životně důležitý. Chtěl bych poprosit o zařazení bodu do programu dnešního jednání před bod 36. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové. Mé vystoupení bude velmi krátké. Já každý den po troškách zkoumám vaši ochotu, a zároveň pěstuji objevené, zabývat se projednáním sněmovních tisků 1017 a 1016. Oba dva tyto sněmovní tisky jsou zařazeny dnes po pevně zařazených bodech. Vzhledem k tomu, že seznam těch bodů pevně zařazených na dnešní den neustále roste, proto prosím, aby byl můj návrh považován jako návrh na pevné zařazení projednávání sněmovního tisku 1017, 1016, obojí jsou dluhopisové programy vlády na obsluhu deficitu státního rozpočtu, jeden pro rok 2009, druhý pro rok 2010, jako dnešní pevně zařazený třetí a čtvrtý bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Carbol přednese svůj návrh.

 

Poslanec Jiří Carbol: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás chtěl požádat o trochu pozornosti, která se týká bodu 99 naší schůze, který jsme několikrát navrhli pevně zařadit, bohužel zatím se to stále nepodařilo. Jedná se o novelu zákona, která navrací mateřskou na původní úroveň roku 2009.

Já mám k tomu tři důvody. Za prvé. To opatření, které bylo provedeno, je velmi nespravedlivé, protože je schváleno pouze na jeden rok a postihuje jen určitou část maminek v České republice. Za druhé. Je to výrazně populistické a antipravicové opatření, protože nejvíce dopadá na maminky, které pracovaly, vydělávaly peníze a platily daně. A za třetí. Finanční dopady schválení této novely, které jsou do státního rozpočtu, jsou marginální. Jedná se o částku 1,5 mld. korun. A jak víte, tak při schvalování státního rozpočtu na rok 2010 jeden náš kolega lehce našel v rozpočtu částku 2 miliardy na medvěda, takže já si myslím, že peněz tam je dost.

Takže prosím o pevné zařazení bodu 99, sněmovní tisk 939, jako první bod bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, chtěl bych velmi poprosit Poslaneckou sněmovnu o to, aby připustila zařazení nového bodu s názvem Návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech senátního návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu, sněmovní tisk 476.

Poslanecká sněmovna po dvou letech - opakuji, po dvou letech od chvíle, kdy tento návrh doputoval do našich lavic, se začala zabývat tímto návrhem a zahájila proces projednávání a já za to Poslanecké sněmovně velmi upřímně děkuji. Leč v průběhu prvého čtení projednání tohoto zákona, během kterého došlo k přikázání tohoto senátního návrhu třem sněmovním výborům, nedošlo ke zkrácení lhůty pro projednání ve výborech, a tak se může stát, a já samozřejmě netuším, jaký bude osud projednávání tohoto bodu zde ve Sněmovně, jestli ve třetím čtení schválíme, či neschválíme, ale může se stát, že i kdyby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona ve třetím čtení schválila, přesto vzhledem ke květnovému termínu voleb do Poslanecké sněmovny nemusí tento návrh zákona nabýt účinnosti.

Troufám si tvrdit, že vůči osobám, kterých se tento zákon dotýká, by toto bylo krajně nezodpovědné, nepřijatelné, sprosté. Proto bych chtěl Poslaneckou sněmovnu opravdu velmi poprosit, abychom umožnili zkrátit lhůtu, a pak se pochopitelně zabývejme tímto zákonem ve druhém i třetím čtení, případně jej nepřijměme. Je to pochopitelně na našem svobodném rozhodnutí. Ale pokud bychom jej přijali, aby byla reálná možnost a šance, aby tento návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu také mohl nabýt reálně účinnosti.

Žádám tedy o zařazení tohoto nového bodu do pořadu, a to jako prvého dnešního bodu. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP