(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Za bod 96, před bod 36. (Ano, děkuji.)

Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl Poslanecké sněmovně předtím, než začne dnešní jednání, předpokládám, že bude zase hektické, abychom se pokusili alespoň na čtvrt hodiny uzavřít nějaký smír, přestali se dohadovat o tom, co je pro kterou stranu úplně to nejdůležitější. Chápu, že pro levicové strany je nesmírně důležité pomoci těm slabším, méně schopným se bránit. Pravicovým stranám záleží na tom, aby takzvaně nebyl poškozen státní rozpočet. Ale jedná se o věc, která je poměrně důležitá z hlediska bezpečnosti, z hlediska zajištění toho, aby nedošlo k závažným, zejména leteckým nehodám.

Navrhuji, abychom bod číslo 9, sněmovní tisk 831 projednali dnes ještě před třetími čteními hned jako první bod. Jedná se o druhé čtení tohoto návrhu zákona a poslanec Zdeněk Lhota má připraven návrh, který právě tuto velmi nebezpečnou situaci řeší. Jedná se o to, že v okolí letišť a zejména v okolí letiště Ruzyně začíná někdo používat lasery, které oslňují piloty a mohou způsobit buď při startu, nebo při přistání velice závažnou nehodu. Poprosil bych, abychom se pokusili, protože by to mělo být krátké čtení, návrhy jsou připraveny a myslím si, že toto je jeden z bezkonfliktních bodů. Děkuji, pokud mne podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, o stejné pořadí, tedy jako první bod dnešního jednání, usiluje i váš kolega pan poslanec Dolejš. V případě, že Sněmovna vyhoví panu poslanci Dolejšovi...

 

Poslanec Pavel Hojda: Tak jako druhý bod.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Jako druhý bod, ano. Pan poslanec Daniel Petruška přednese svůj návrh na změnu pořadu jednání.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dobré ráno, dámy a pánové. Já si dovoluji navrhnout zařadit za pevně zařazená druhá čtení - akorát vám teď nejsem schopen říci ve kterém dni, protože program je tak přeházený, že už se v tom nikdo nevyzná - bod pořadu 12. Jedná se o vládní návrh zákona o vodách, sněmovní tisk 895. Je to zákon, který řeší problematiku poměrně širokou. Byl projednáván v meziresortním připomínkovém řízení téměř dva roky, výbory a Sněmovna nad ním pracovaly několik měsíců a mimo jiné nám hrozí infringement ze strany Evropské unie, takže považuji projednání a schválení tohoto zákona za podstatnou věc a prosím o jeho zařazení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přejete si ho pevně zařadit jako první bod po již zařazených druhých čteních? Takže za poslední druhé čtení, které budeme dnes projednávat, si přejete zařadit bod číslo 12, to znamená za bod 33. (Ano, děkuji.)

Pan poslanec Čepelka.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády. Dovolte, abych navrhl pevně zařadit bod číslo 28, sněmovní tisk 756 ve druhém čtení, na dnes za již pevně zařazené body.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dnes po všech pevně zařazených bodech, ano. Pan poslanec Ivan Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to je sněmovní tisk 794, což je zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů. K tomuto návrhu mě vede skutečnost, že tento návrh zákona je v této Poslanecké sněmovně k dispozici již prakticky devět měsíců, a přestože zde strávil celou tuto dobu, dosud nebyl zařazen na program našeho jednání. Nemyslím si, že je to výsledek jen neznalosti významu této právní normy, ale vzhledem k aktivní blokaci, která přichází a přicházela a doprovází a doprovázela projednání tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, ke kterému se pro mne v této věci z nepochopitelných důvodů přidal i poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, chci vznést tento návrh zákona, pokusit se vás ještě jednou přesvědčit o nezbytnosti projednání této normy.

Jedním z důvodů mého vystoupení je také fakt, že v této Sněmovně se znovu a znovu skloňuje v různých pádech slovo korupce. Je to právě tento návrh zákona, který byl koncipován proto, aby institucionálně ukotvil nový bezpečnostní sbor, který se zabývá a má se zabývat vyšetřováním trestné činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů, a to jak Policie České republiky, tak Vězeňské služby, Celní správy a podobně. Předložení návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů je také pokračováním probíhající reformy Policie České republiky, jejímž nejvýznamnějším legislativním počinem je zákon o Policii ČR, který je účinný od začátku letošního roku.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP