Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. února 2010 v 9.06 hodin
Přítomno: 174 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní jednací den 67. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, jak to již učinil pan poslanec Tejc, který má náhradní kartu č. 6, pan poslanec Jiří Pospíšil - náhradní karta č. 13, pan poslanec Paroubek - náhradní karta č. 22, pan poslanec Šťastný - náhradní karta č. 34, pan poslanec Vojíř - náhradní karta č. 18.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčastní na jednání následující poslanci a poslankyně: Ambrozek, Boháč, Čurdová, Dimitrov, Dub, Exner, Jacques, Kvapil, Plachý, Snítilý, Valouch a Wolf. Z členů vlády paní ministryně a páni ministři Barták, Dusík, Chmiel, Kohout, Kopicová, Kovářová, Riedlbauch, Šimerka a Zářecký.

Přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Jde o body 97, 125, 96, sněmovní tisky 894, 883 a 857. Pevně zařazený bod 122, sněmovní tisk 841 nelze projednat, protože neproběhlo druhé čtení. Dále se budeme věnovat dalším pevně zařazeným bodům 36, 187, 202, 183, 33, 199 a 188, sněmovní tisky 775, 961, 968, dále zpráva ministra zemědělství tzv. Radějovská obora, 967, 1116 a 1117.

Pan poslanec Kafka - náhradní karta č. 24.

Poté bychom případně pokračovali body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

To vše, co jsem vám sdělila, bude platit pouze v případě, že v našem programu jednání nenastanou žádné změny. Zatím na mém stole leží devět žádostí tyto změny provést. Prosím jako první přihlášenou se svým návrhem na změnu schváleného pořadu paní poslankyni Vlastou Bohdalovou. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o změnu v našem programu. Slyšeli jste, že se nemůže projednávat pevně zařazený bod 122. Prosím, abychom místo tohoto bodu zařadili bod č. 119, sněmovní tisk 746, zákon o pedagogických pracovnících. Je to sice třetí čtení, ale chceme vás požádat o rychlé přeřazení do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zařadit tedy jako čtvrtý bod našeho jednání... Další přihlášený se svým návrhem na změnu pořadu jednání je pan poslanec Jiří Dolejš. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste věnovali pozornost mému návrhu. Týká se návrhu zákona o spotřební dani, který nám byl vrácen Senátem. Je to už závěr curricula tohoto zákona. Bylo by dobré ho konečně uzavřít a prohlasovat, než se dostaneme k politicky výživnějším bodům dnešního jednání. Proto bych si tento tisk č. 888 dovolil navrhnout jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je to zařazení nového bodu, pane poslanče? Pochopila jsem to tak správně?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Je to bod, který měl být projednáván už v úterý.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Navrhujete jako první bod dnes. Pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pokusím se potřetí navrhnout bod Zpráva ministra o podivné směně v tzv. Radějovské oboře, bod 183. Navrhuji ho kompromisně, to znamená po třetích čteních, jako pevně zařazený bod.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, bude to trochu komplikovanější, protože mezi pevně zařazenými body na dnešní dopoledne se pravidelně téměř střídají první, druhá a třetí čtení. Jako blok třetích čtení neexistuje. Bod 183 je pevně zařazen od úterý tohoto týdne jako devátý bod. Teoreticky by původní návrh mohl znamenat, že bude tzv. Radějovská obora projednávána dříve, než žádáte vy. Doporučuji, abyste zachoval navržené pořadí. Pro důležitost projednání vašeho bodu to bude lepší.

Paní poslankyně Jana Rybínová přednese svůj návrh.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Dobré ráno, paní místopředsedkyně, chtěla bych požádat Sněmovnu o pevné zařazení sněmovního tisku č. 892, bod 90, vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Jde o třetí čtení. Prosím o zařazení do bloku třetích čtení dnes za pevně zařazené body, dle mých informací za bod 96, tedy jako pátý bod.***
Přihlásit/registrovat se do ISP