(16.50 hodin)
(pokračuje Slamečka)

To ale netvrdím proto, protože bych měl informace o tom, že tam máme nějaké velmi závažné problémy, které by vedly ke zdržení této stavby. Samozřejmě jsou problémy s vydáním stavebních povolení. Je to problém, který, řekl bych, rozhodně nechci naznačit, že by tam byla nějaká liknavost Ředitelství silnic a dálnic v tomto směru. My za Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic budeme vynakládat a vynakládáme maximální snahu, abychom tyto procesy dotáhli dále, aby se mohla začít investiční výstavba.

Kdybych měl být konkrétní, tak stavba 307, to je úsek mezi Táborem a Soběslaví v celkové délce zhruba 15,5 km, v podstatě tato stavba je rozdělena na čtyři části, kde na tři části se očekává vydání stavebního povolení v průběhu tohoto roku, to je asi na zhruba 14 km. Taktéž se připravuje rekonstrukce čtyř pruhů Čekanice-Měšice, kde už je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a v současné době se toto veřejnoprávně projednává. Termín zahájení prací závisí od postupu tohoto projednávání.

Takže to by bylo z mého pohledu zatím všechno. Pokud byste chtěl nějaké ještě další informace, rád je poskytnu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, pane ministře, že pan poslanec Dědič je s vaší odpovědí spokojen, takže příležitost ke své interpelaci na omluvenou ministryni Danu Juráskovou má pan poslanec Jeroným Tejc ve věci Masarykova onkologického ústavu.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost. Přiznám se, že nepřítomnost paní ministryně na tomto jednání je pro mě téměř neomluvitelná, a to i přesto, že je omluvená, a mám k tomu jeden důvod: protože paní ministryně se otázce, na kterou chci znát odpověď, vyhnula i na jednání Poslanecké sněmovny, přestože tu příležitost měla, a myslím, že je to otázka důležitá.

Já bych rád, aby paní ministryně alespoň písemně odpověděla na to, proč došlo k ukončení pracovního poměru profesora Žaloudíka v Masarykově onkologickém ústavu. Samozřejmě dochází v těchto ústavech stejně jako v jiných nemocničních zařízeních k řadě personálních změn a není úplně normální, že se toto stává předmětem interpelací. Na druhé straně ale není normální, když o svůj pracovní úvazek přijde profesor, děkan lékařské fakulty, zakladatel tohoto ústavu a také špičkový onkochirurg.

Profesor Žaloudík má totiž nepochybně zásluhu na tom, že tento ústav patří k nejlepším v Evropě. A je velmi podivné, když tento člověk je vyhozen, a já se nebojím opravdu použít tohoto slova, a to dokonce z důvodu nadbytečnosti, zatímco tento ústav je doposud řízen ředitelem, který získal tento post bez výběrového řízení, a to podotýkám, aniž bych chtěl snižovat jeho odborné kvality. A toto se děje v ústavu, který je přímo řízen Ministerstvem zdravotnictví, a proto paní ministryně nese plnou odpovědnost za tuto personální politiku.

Musím říci, že i ta její nepřítomnost na dnešním jednání a to její nereagování na tento fakt na půdě Poslanecké sněmovny mě vede a bohužel ve mně vzbuzuje dojem, že pokračuje v oněch julínkovských personálních likvidacích všech, kteří mají jiný politický názor, a myslím, že není náhodou, že se stala podobná věc jako profesoru Janečkovi, řediteli úrazové nemocnice (upozornění na čas), který byl panem Julínkem vyhozen ve chvíli, kdy také se ucházel o kandidaturu za sociální demokracii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka, který bude interpelovat ministra vnitra Martina Pecinu ve věci výhodnosti pronájmu lázeňských léčebných ústavů Ministerstva vnitra.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v roce 2008 rozhodlo Ministerstvo vnitra, tehdy ještě pod vedením vašeho předchůdce Ivana Langera, o pronájmu lázeňských léčebných ústavu Ministerstva vnitra, konkrétně budov Tosca - Karlovy Vary, Mercur - Mariánské Lázně, Hubert - Luhačovice a Luna - Františkovy Lázně. Tyto lázeňské domy byly pronajaty za necelých 20 mil. korun ročně jediné firmě, která se zúčastnila výběrového řízení, společnosti Temparano, na dobu 20 let, a to i přesto, že v zákoně existuje zákonné omezení na pronájem na osm let. Vždycky si vzpomínám, že bylo zdůrazňováno, že pronájem lázeňských domů je pro ministerstvo výhodnější než vlastní provozování prostřednictvím ministerstva.

Chtěl bych se vás proto zeptat, jestli je možné po jednom roce smluvního vztahu zhodnotit výhodnost pronájmu pro Ministerstvo vnitra. Napadá mě to v souvislosti s tím, že Ministerstvo vnitra vynakládá značné prostředky na ozdravné pobyty pro policisty, což určitě není malá částka, a jestli se to vůbec ministerstvu vyplatí, když místo vlastního zařízení bude hradit tyto pobyty vlastně v pronajatém zařízení.

Já jsem se také dozvěděl, že televize Nova natočila reportáž, nebo natáčela reportáž, o okolnostech pronájmu, a očekával jsem vysílání této reportáže na podzim minulého roku. Bohužel jsem očekával marně, zřejmě cenzura funguje dále i po roce 1989. Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Odpoví ministr vnitra Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, to, co říkáte, je veskrze pravda. Já jsem byl v této věci už jednou interpelován. Ihned po svém nástupu na ministerstvo jsem zadal interní audit Ministerstvu vnitra, audit v této záležitosti. Je, vážený pane poslanče, hrozně těžké vyhodnotit to, zda provozování těchto lázní je výhodnější, nebo méně výhodné než jejich pronájem. To, co můžeme s naprostou jistotou říci, je, že lázeňský provoz Ministerstvo vnitra potřebuje. V tomto okamžiku proběhla soutěž na zajišťování lázeňských pobytů, které jsou dány příslušníkům ze zákona. Společnost Temparano je jedna ze společností, která je poptávána v takzvaných minitendrech. Existuje ale ještě celá řada společností, které nabídly lepší ceny, čili využívání těch zařízení, která jste tady jmenoval, těch čtyř lázeňských domů, ze strany Ministerstva vnitra je menší a menší a je možno očekávat, že se bude v budoucnu nadále snižovat.

Čili je velmi těžké posuzovat, jestli předtím ty lázeňské domy byly řízeny špatně, zda v tom okamžiku je potom zbavení se toho majetku výhodné, nebo není. Co je ale možné konstatovat s naprostou jistotou, je, že cena, za kterou ty lázeňské domy byly pronajaty, je skutečně neslýchaná. Já jsem nechal provést audit. Skutečně je to necelých 20 mil. korun. Navíc se ministerstvo zavázalo, že 10 mil. korun bude přispívat do fondu investic, to znamená čistý výnos pro ministerstvo je kolem 10 mil., nebo necelých 10 mil. korun ročně, přičemž majetek podle auditu, který si tehdejší vedení ministerstva nechalo zpracovat, dosahuje 947 mil. korun zhruba plus minus milion. Prosím, nechytejte mě za slovo, nemám to číslo přesně v hlavě, ale je to kolem 950 mil. A sám jistě uznáte, že částka 10 mil. i 20 mil. v tomto případě je nízká. Dokonce poradenská společnost zpracovávala materiály pro mého předchůdce v této věci a doporučila cenu, za kterou mohou být tato lázeňská zařízení pronajata. Minimální cena tuším 35 mil., nakonec došlo k pro mě nepochopitelné situaci - tendr, nebo výběrové řízení bylo vypsáno jako celek. Nevím, jak bylo zveřejněno, protože tento typ výběrového řízení samozřejmě nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, čili nemělo jasnou formu.

Já jsem po zjištění těchto okolností připravil materiál do vlády a požádal jsem o to, abychom požádali Nejvyšší kontrolní úřad o nezávislý audit. Pan premiér rozhodl, že tento bod nebude zařazen a vcelku logicky napřed vláda tedy využije svých možností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP