(21.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili do svých lavic. S politováním vám musím říci, že k žádnému významnému posunu během této dramatické porady nedošlo a jsme v tom bodě, v kterém jsme byli.

To znamená existují dvě možnosti. První možností je, nebo prvním výkladem jednacího řádu plus přijatých usnesení je, že Sněmovna nemůže hlasovat v žádném případě, a to ani v otázce procedurální, neboť si ráno odhlasovala, že hlasování bude možné do 21 hodin. Druhý výklad tomu oponuje a tvrdí, že v procedurálních případech toto hlasování možné je. Protože se tady můžeme dohadovat donekonečna, jaký výklad tedy má převahu, budeme muset podstoupit to, že já vám něco navrhnu, vy podáte námitku proti mému návrhu, nebo nepodáte a podle toho budeme postupovat.

Čili já v tuto chvíli navrhuji Poslanecké sněmovně, řídím se hlasováním, které proběhlo dnes dopoledne, že nemůže být hlasováno po 21. hodině. Navrhuji tedy, pokud pan kolega Sobotka by byl ochoten stáhnout svůj procedurální návrh, neb podle mého výkladu v tuto chvíli není možno o něm hlasovat, tak bychom mohli projednávat další přihlášky do rozpravy, která je k zákonu o daních z příjmů. To jsou tři přihlášky, které tu ještě jsou, a pakliže bychom vyčerpali tyto tři přihlášky, nemohli bychom přistoupit k žádnému hlasování o zákonu, neboť tak bylo dohodnuto ráno, a tím pádem by tento bod byl přerušen a pak bychom se museli dohodnout, co uděláme s dalšími body. To je můj návrh pro tuto chvíli.

Prosím pana kolegu Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já jsem si vědom toho, že toto je mimořádná situace, jsem však přesvědčen o tom, že na tuto mimořádnou situaci myslí již dříve přijaté usnesení Poslanecké sněmovny, které nám umožňuje se o této věci usnést. Jde o procedurální usnesení. My v tuto chvíli neschvalujeme žádný zákon, neměníme právní řád a podle mého názoru bychom se o této věci mohli usnést.

Jenom mi dovolte, abych velmi stručně odůvodnil, proč jsem tento návrh v tuto chvíli přednesl. My jsme tady byli opakovaně během dnešního dne vyzýváni, abychom projednali kauzu, která zde byla označena jako nejnaléhavější kauza na programu této schůze Poslanecké sněmovny. Já na základě konzultace v poslaneckém klubu jsem se rozhodl tomuto volání po zařazení tématu gripen vyhovět a přišel jsem s tímto procedurálním návrhem. Bohužel já nemohu za to, že pan poslanec Kalousek svým projevem přesáhl 21. hodinu a už nebylo možné před 21. hodinou žádné takovéto procedurální hlasování absolvovat. Ale jsem přesvědčen o tom, že bychom teď mohli tento bod přerušit a usnesením Sněmovny zahájit projednávání bodu, který jsme zařadili dnes na program, a to je kauza gripeny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozumím tomu tak, že podáváte námitku proti mému návrhu, to znamená, že budeme muset... (Smích a veselí v sále.) Pane kolego, já jsem vás žádala o postup, který by nám pomohl ze složité situace tím, že byste svůj procedurální návrh stáhl. V tuto chvíli se domnívám, že Poslanecká sněmovna hlasovat nemůže, a proto nevím, jak z této situace vybřednout dál. Proto, dámy a pánové, končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny. Zahájíme další naše jednání zítra ráno v 9 hodin schváleným pořadem schůze. Děkuji vám. ***

 

(Jednání skončilo ve 21.34 hodin.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP