(21.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

V jakých podmínkách finančního trhu se pohybujeme? Evropská směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, která harmonizuje podmínky poskytování platebních služeb v rámci Evropské unie, byla do českého právního řádu transponována zákonem o platebním styku. Hlavním přínosem zákona je zkrácení doby bankovních převodů. Zákon tedy nabyl účinnosti dne 1. listopadu 2009.

Nemáme, prosím pěkně, pouze daň z příjmu. V České republice pokračuje přesun daňového břemene od přímých daní k nepřímým. Novelou zákona o dani z příjmu přijatou v souvislosti se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů byla k 1. lednu 2010 snížena sazba daně z právnických osob ze 20 % na 19 %. Dne 1. ledna 2010 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, jejímž cílem je nastavení pravidel, která zamezují daňovým únikům a krácení daně.

Tady bych rád podotkl, že Topolánkova vláda věnovala mimořádnou pozornost opatřením proti daňovým únikům a já si velmi vážím toho, že Fischerova vláda v tomto úsilí pokračuje.

Novela zákona o spotřebních daních, která byla přijata v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, zvyšuje sazbu spotřební daně z benzinu a motorové nafty, lihu, piva a tabákových výrobků. Účinnost novely byla stanovena k 1. lednu 2010, u tabákových výrobků k 1. únoru 2010.

A z těchto důvodů, dámy a pánové, na základě těchto indikátorů, které jsem měl tu čest v Poslanecké sněmovně přednést, s plnou odpovědností ministra financí, který připravoval poslední novelu zákona o dani z příjmu, si dovoluji připojit se ke svému předřečníku panu poslanci Vilímcovi a navrhnout Poslanecké sněmovně, aby tento poslanecký návrh zákona zamítla.

Děkuji za pozornost. (Ohlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní je zde jedna faktická poznámka. Pokud tedy pan kolega Pavel Němec, pan kolega Paroubek a paní kolegyně Parkanová jsou přihlášeni k faktické. Pan poslanec Paroubek, prosím tedy, vzájemně jste si pravděpodobně dali přednost, má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, prostřednictvím předsedající, chci pogratulovat panu poslanci Kalouskovi za jeho znamenité didaktické vystoupení, byť s jistými logickými chybami. Především mě překvapilo jeho vystoupení s ohledem na to, že se jedná o architekta obřího schodku státního rozpočtu ve výši 224 miliard korun. Některé jeho poznatky, které tady předčítal - škoda jen, že je nevěděl už na podzim roku 2008, tedy v době, kdy říkal, že šířím poplašnou zprávu, když hovořím o krizi.

Já bych chtěl jenom fakticky k vašemu výkladu, protože jste hovořil opravdu hodně a hodně toho víte, vždy ve večerních hodinách už jste silně inspirován, řekněme, odbornými diskusemi (ohlas), že u té rovné daně... Tak daň z příjmu podle ODS a pana Kalouska se díky stropům pojistného u nejvyšších příjmových skupin chová degresivně, pane bývalý ministře financí. To jenom taková malá poznámka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní další faktická poznámka pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Já se moc omlouvám, já jenom pro stenozáznam: u dnešního hlasování číslo 311 já mám NE, ale má tam být A. Děkuji. (Ohlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ve stenozáznamu jistě bude zachycena tato vaše úprava.

Pak je zde ještě přihláška k faktické poznámce. Pan kolega Sobotka je přihlášen též k faktické poznámce. Prosím, tedy.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že je dobré, aby občas některé vystoupení trošku uvolnilo atmosféru v sále. Teď se to kolegovi Němcovi povedlo, já mu za to děkuji.

Dovolte mi, vážená paní místopředsedkyně, abych v tom omezeném čase reagoval na vystoupení ctěného předřečníka pana Miroslava Kalouska. Za prvé konstatuji, že toto vystoupení se až na jeho krátkou úvodní část vůbec netýkalo projednávaného bodu. Chci konstatovat, že zde pan poslanec Kalousek četl nějaký materiál, který zřejmě zpracovali na Ministerstvu financí a který se týkal hospodářské krize, ale vůbec se netýkal projednávané novely zákona o dani z příjmu, respektive návrhu na zavedení daňové progrese. Já jsem poslouchal celé vystoupení pana poslance Kalouska ať už tady v sále, anebo u televizní obrazovky a musím konstatovat, že z nějakých 70, 80 procent se ta hodina, kterou tady vystupoval, vůbec netýkala projednávaného bodu a že se jednalo o typickou obstrukci.

Já nerozumím jedné věci. Pan poslanec Nečas tady ráno apeloval na celou Sněmovnu, abychom nutně zařadili bod informace o kauze Gripeny. A když už ten bod může přijít na řadu, pak jsou tady vystoupení, která trvají hodinu a jenom zabírají čas. Čili chce ODS projednávat kauzu Gripeny, nebo nechce? Já se domnívám, že vůbec nechce, protože neustále zdržuje jednání tak, aby k projednávání tohoto bodu vůbec dneska nedošlo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka. Teď mám přihlášeného pana poslance Ratha, pana poslance Paroubka, pan poslanec Kalousek. Pan kolega Hovorka - vám jsem rozuměla, že chcete řádné vystoupení, to mám zaznamenáno. Nyní faktické poznámky.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dnes tady asi budeme až do rána. Všichni víme, že to, co tady předvedl pan Kalousek, byla čistá obstrukce, což já beru jako legitimní věc parlamentní demokracie. Nicméně chtěl bych ho přece jenom trochu poučit, protože je vidět, že už dlouho se pohybuje v politice a v takovém akváriu a myslím, že ti nejvzdělanější a nejchytřejší lidé jsou ti, co obchodují se zbraněmi, se kterými se stýká, kamarádí. Ti, kteří vlastní zámky a obchodovali s krevní plazmou, kteří jsou jeho blízcí přátelé. Ale pane Kalousku prostřednictvím předsedající, to nejstou ti nejvzdělanější a nejúspěšnější. Ti nejvzdělanější, to jsou třeba univerzitní učitelé a ti daňovou reformou, respektive progresivní daní, která je navrhována, zasaženi nebudou, neb jste si nevšiml, že jejich průměrný plat je kolem 30 tisíc měsíčně. U lékařů, taky další složky velmi vzdělaného obyvatelstva, je to kolem 40 tisíc hrubého měsíčně. U učitelů je to ještě výrazně méně, tam se pohybujeme někde pod 30 tisíc měsíčně. Takže prosím, abyste nepletl různá individua, která zbohatla podivným způsobem a s nimiž se stýkáte a kamarádíte, abyste je prosím nezaměňoval za nejvzdělanější složky obyvatel a ty nejúspěšnější. Univerzitních učitelů, učitelů, vědců, lékařů, kulturních pracovníků, historiků, těch se skutečně nemůže tato progresivní daň dotknout, protože na ty jste zapomněli. Ti zdaleka nemají takové příjmy jako společnost, ve které se běžně pohybujete. Tolik na to upřesnění, abyste věděl, kdo bude tou progresí případně postižen.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka pan poslanec Paroubek, poté pan kolega Kalousek, prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já bych volně navázal na pana doktora Ratha. Pan poslanec Kalousek, prostřednictvím předsedající, tady hovořil o pracovitých a vzdělaných. Myslím si, že tak úplně nemá představu o dění ve společnosti, protože ti pracovití, vzdělaní, třeba vědci, univerzitní profesoři, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, hasiči etc., etc., pracovití a vzdělaní, oni nemají ten příjem 100 tisíc korun, od kterého bychom chtěli zahájit progresivní zdanění. A upřímně, to progresivní zdanění, které máme představu, že by bylo zahájeno od 1. ledna příštího roku, právě pro ty lidi, o kterých jste hovořil, ale trošku s jiným určením, pro ty pracovité a vzdělané, zejména veřejné zaměstnance, bude vlastně zdrojem k tomu, abychom jim mohli přidat.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP