(19.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Je zajímavé, že mnohokrát zde v minulosti padlo ze strany levice, že patnáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy není žádným významným daňovým snížením a odpovídá fakticky třiadvacetiprocentnímu zatížení z hrubé mzdy. Teď se argumentace použitá v důvodové zprávě levice najednou úplně obrátila. Výběr daní v době hospodářské krize ukazuje, že i pro budoucno hlavním těžištěm s menší citlivostí vůči výpadku příjmů státního rozpočtu, vůči vývoji ekonomiky jsou daně nepřímé. Nebýt relativně slušných výběrů a menšího propadu výnosů daně z přidané hodnoty i spotřebních daní, situace na příjmové straně státního rozpočtu by byla mnohem a mnohem komplikovanější.

Ano, vláda přišla ve svém návrhu takzvaného Janotova balíčku s jistým prolomením koncepce jedné daňové sazby. Ten návrh byl však alespoň koncepčně provázán se systémem zastropování pojistného a v tomto smyslu byl určitě jinak nastaven než návrh, o kterém teď vedeme diskusi.

Poslanecký návrh určitě nebyl podáván s tím, aby se zlepšilo saldo veřejných rozpočtů. Koneckonců, s jakou odpovědností k saldu veřejných rozpočtů přistoupila levice a přistupuje levice, vidíme nejen z nedávného projednávání státního rozpočtu, ale z mnoha jejich návrhů zákonů. Tento návrh je proto podáván s cílem spíše odehrát před volbami populistické - a dodávám falešné - melodie ve vztahu k části případného voličského elektorátu levice. Voliči však z toho návrhu žádný prospěch mít nebudou. Daňoví poplatníci postižení vysokým zdaněním budou v každém případě optimalizovat své daňové výnosy a stát to sotva v předpokládané výši 5 miliard tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, dokáže vybrat.

Sociální demokracie přichází se zdvojnásobením sazby daně z příjmů nad 1 mil. 200 tisíc ročně. Nevím, v jaké koncepci tyto parametry byly nastaveny, zda došlo k nějaké inspiraci z poválečných let, nebo tak někdo rozhodl na základě výzkumů veřejného mínění. Nevím.

Důvodová zpráva také velmi zavádějícím a nesprávným způsobem uvádí, že zavedení jednotné sazby daně se omezilo výhradně na snížení daňové zátěže především u poplatníků s vysoce nadprůměrnými příjmy.

Dámy a pánové, neustálé změny základních podmínek v daňových zákonech znejisťují daňové poplatníky. Nic na tom nemění ani skutečnost, že účinnost zákona je posunuta až od roku 2011, tedy do příštího volebního období. Považuji svým způsobem od sociální demokracie za neseriózní v tuto chvíli takový návrh předkládat, a to několik málo měsíců po prohlasování Janotova balíčku, onoho složitého kompromisu, nebo krvavého kompromisu mezi pravicí a částí levice.

Tento návrh jde navíc daleko dramatičtěji v touze sebrat těm, co více dokáží vydělat, než byl původní vládní návrh podle Janotova balíčku. Dámy a pánové, to nejsou jen manažeři z polostátních firem nebo bankéři, ale také vynikající odborníci v oblastech, jejichž potenciálu a schopností se tak dovoláváme. Vynikající lékaři, vynikající odborníci v dalších oblastech. Nedivme se proto a nedivme se potom, pokud budou hledat umístění v jiných zemích.

Dámy a pánové, ve volbách v roce 2006 zvítězila politická strana hájící princip rovné daně, hájící princip jednotné sazby daně. Neexistuje zde tedy pro takový návrh, který je zde podán, legitimní mandát od voličů. Počkejme na nové volby, ty rozdají znovu karty. Pokud zvítězí touha po vysokých daních, touha trestat silnější příjmové skupiny, potom bude takový návrh levicí podán a obdobné návrhy podány a jistě také prohlasovány. Taková situace však ještě určitě nenastala.

Proto dávám návrh, protože se přiznám, že nevím, zda již v tom přerušeném prvním čtení byl podán návrh na zamítnutí tohoto tisku, takže pro jistotu dávám návrh ještě jednou na zamítnutí tohoto tisku 641 již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Jeho návrh jsem si poznamenala. Prosím nyní pana kolegu Miroslava... S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Jste laskav, děkuji. Já bych se prostřednictvím předsedající rád zeptal svého předřečníka, jestli je informován o dopise, který napsalo před měsícem 44 nejúspěšnějších a nejbohatších podnikatelů Spolkové republiky paní kancléřce Merkelové, a napsali jí dopis, ve kterém žádají, aby jim byly zvýšeny daně, s odůvodněním, že v době, kdy Německo bohatlo, oni zbohatli s ním, takže se dnes chtějí podílet na té špatné situaci, ve které je, a chtějí tímto pomoci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Faktická poznámka číslo 2, pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem se hlásil elektronicky. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, dovolte mi jenom reagovat na vystoupení předřečníka, pokud jde o mandát, který měla ODS k zavedení rovné daně. Pokud si dobře pamatuji, tak ODS volby vyhrála. Vyhrála je o 3 % před sociální demokracií, ODS měla 35 %, sociální demokracie 32 % ve volbách. Ale pokud se podíváme na ostatní politické strany, tak žádná jiná ve svém volebním programu rovnou daň neměla, a všichni si ještě pamatujeme, jak rovná daň prošla tady v Poslanecké sněmovně. Prošla jenom díky tomu, že byli přetaženi přeběhlíci Melčák a Pohanka z řad sociální demokracie. Jinak by žádná rovná daň v této Poslanecké sněmovně nikdy schválena nebyla. Tolik tedy k legitimitě a k mandátu, který měla ODS pro rovnou daň. Ten mandát nebyl dostatečný. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím o slovo pana poslance Miroslava Kalouska, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrý večer, paní předsedající, dobrý večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte prosím, abych se nejprve vyrovnal s několika pojmy, které tu zazněly a které občas zaznívají i v novinách.

Pojem číslo 1 rovná daň. Chtěl bych říct, že to, co je dnes v platném právním řádu, současném zákonu o dani z příjmů, není rovná daň. To znamená žádná rovná daň tady nebyla prosazena. Je to koncept jedné sazby, to ano, ale není to rovná daň. Byl to jakýsi výsledek koaličního kompromisu.

Pojem druhý, který velmi často zaznívá, že se musíme vrátit k progresi, neboť nemáme progresivní zdanění fyzických osob. To prosím pěkně není pravda. Současná daň z příjmu fyzických osob je daní progresivní. Zdůrazňuji, že to je jediná daň v České republice, která je daní progresivní, a ta progrese není zajištěna několika sazbami, několika daňovými skupinami, ale je zajištěna relativně velkou slevou na dani jak na daňového poplatníka, tak na vyživovanou osobu, tak na děti, kde máme zajímavost v České republice, kdy rodiny s dětmi, pokud se podíváme na rodinu jako na jednu ekonomickou jednotku, tak rodiny s dětmi mají větší progresi zdanění než individuální fyzické osoby. Ale všichni bez rozdílu jsme progresivně zdaňováni, a to díky této slevy na dani. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP