(18.00 hodin)
(pokračuje Votava)

Vážená paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího - chce to veřejnost, chtějí to policisté, chce to odborná veřejnost, chtějí to i odborníci na dopravní bezpečnost. Takže ne že to chceme jenom my poslanci, ale my reagujeme na to, co chce veřejnost. A co chtějí odborníci. A já jsem velice rád, že hospodářský výbor zareagoval na vypuštění tohoto trestného činu z nového trestního zákoníka. My se o to snažíme i novelou, která se tady v současné době projednává, a určitě podpoříme i ten pozměňovací návrh, který je dán v usnesení hospodářského výboru. Je třeba si opravdu uvědomit, že člověk, který nemá řidičské oprávnění, neabsolvoval autoškolu, neabsolvoval přezkoušení z pravidel silničního provozu, to může být opravdu potenciální vrah na silnici. A možná že byste jinak mluvila a mluvili, kdyby se vám třeba v rodině přihodilo něco, nějaká taková tragédie zaviněná právě tímto vrahem. Vrahem, který neměl nikdy žádné řidičské oprávnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času panu poslanci Votavovi. Slova se ujme pan ministr dopravy vlády České republiky Gustáv Slamečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já se nyní vrátím nazpět k vystoupení paní poslankyně Jakubkové, která neúnavně přináší svůj pozměňovací návrh, a já znovu neúnavně k němu vystupuji. Nebudu vystupovat dlouho, dovolím si jen pár základních poznámek.

Paní poslankyně se svým návrhem snaží řešit problémy v dopravě a obviňuje Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací, že tyto problémy neřeší. Moje odpověď na tuto argumentaci je taková, že doprava není přece odvětví, které by žilo svým vlastním životem. Doprava je obslužné odvětví, které samozřejmě reflektuje strukturu průmyslu a strukturu toho zboží a služeb, které vlastně obslužně přepravuje. Takže z tohoto důvodu tvrdit, že doprava se může chovat nějakým způsobem samostatně a může si vytvářet nějaká pravidla, je samozřejmě nerealizovatelné. Doprava jako obslužné odvětví, pokud jsme si do České republiky přinesli určitou strukturu investorů, dovolili jsme, aby tu vznikala celá odvětví, která mají just in time dodávky, která potřebují určitý způsob dopravy, která sem přišla s určitou logistikou, tak si přece nemůžeme namlouvat, že budeme nějakým způsobem teď tyto věci regulovat a upravovat nějakými opatřeními a myslet si, že to nějakým způsobem bude fungovat.

Dovolte mi také zareagovat na pár tvrzení dalších. Jedno z nich bylo to, že automobiloví přepravci jsou zvýhodněni oproti železničním, a to v tom, že poplatky za železniční dopravní cestu jsou vybírány na celém území, zatímco mýto a dálniční kupony u aut nad 3,5 tuny jen na části komunikací. Od 1. 1. loňského roku byly poplatky za železniční dopravní cestu sníženy o 20 % právě pro podporu železničních dopravců. V době ekonomické krize se bohužel stalo to, že i přes toto snížení došlo k tomu, že výběry, respektive objemy přeprav klesly podstatně víc než u kamionové přepravy. Takže zase dělat si nějakou iluzi tím, že snížíme cenu za používání dopravní cesty a tím výrazně ovlivníme dopravní proudy, to se znovu ukázalo a ukázalo se to fakticky, že to není pravda, že to není realizovatelné.

Další věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je to, že ten návrh se nyní tváří velmi přátelsky k těm zákazům, a to, že vlastně budou zákazy sjednocené s Rakouskem a že budeme zakazovat jízdy v sobotu v odpoledních hodinách. Pokud bychom se podívali na frekvence dopravy, tak když se podíváme na pracovní dny, tak to je těchto pět sloupců (ukazuje), takže tady vidíme, jaké jsou frekvence jízd kamiónů. V sobotu frekvence klesají o 50 % proti pátku. V neděli je to 25 %. Takže já se ptám, jaký je tedy smysl toho opatření, když vlastně tvrdíme, že to mělo být opatření na to, kdy se nám kumulují frekvence osobních aut a nákladních aut, což jsou páteční hodiny od 15. do 21. hodiny, tak jaký je smysl zákazů jízd v ostatních hodinách.

Co se týká harmonizace s ostatními okolními zeměmi, tak v žádné zemi okolo České republiky nejsou páteční celoroční zákazy. Sobotní ano, to má paní poslankyně Jakubková pravdu, v Rakousku v hodinách, jak to připomínala, tam jsou, ale v jiných zemích zase nejsou. Pokud máme dnes v pátek v letním období, kdy to máme zharmonizováno s okolními státy, problémy s parkovacími kapacitami, tak já si vůbec neumím představit, že bychom se stali nějakým ostrůvkem buď v pátečních zákazech, anebo v těch sobotních, a co bychom dělali s tisícovkami kamionů na našich komunikacích.

Poslední poznámka. Byli jsme obviněni, že naším návrhem, který vlastně platí od 1. 2. letošního roku, to znamená zvýšení o 50 % mýtných sazeb, že vlastně jsme do státního rozpočtu nepřinesli nic a že tím pádem je to opatření neúčinné. Chci se zeptat, jaké prostředky přinesou páteční nebo sobotní zákazy jízdy kamionů do státního rozpočtu. Ty kamionové přepravy se jen rozptýlí, to znamená budou zvýšeny intenzity, ale do státního rozpočtu se ani koruna navíc nepřinese.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, jestli někdo ještě má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan kolega Šeich. Paní kolegyně Jakubková také druhé vystoupení v obecné rozpravě. Pan kolega David Šeich v obecné rozpravě ještě, prosím.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážení předkladatelé. Já samozřejmě jsem četl pozměňující návrhy, nebo komplexní pozměňující návrh hospodářského výboru. Určitě pro úplnost musím říci, že já jsem to odbyl větou, že kolegové nejprve navrhli princip, který je v rozporu s Listinou, v rozporu s Ústavou, posléze pracovali nějakou cestou, ale řešení také není zrovna nejlepší. Takže platí, že se tím svým pozměňujícím návrhem vypořádali s kolizí s Ústavou. Na stranu druhou však vymysleli řešení, které rozhodně není dobré, a podporuji to, co říkala kolegyně Dundáčková, že to naše řešení, to znamená možnost výběru pro řidiče, aby se buď podrobil řádnému správnímu řízení a osobu blízkou nepřiznal, anebo si vybral, že u elektronicky zjištěného dopravního přestupku, kdy dopravní policista není přítomen, okamžitě přijal peněžitou sankci a odpovídal majitel vozidla. Je to jeho volba, která je podle mě jediná ústavně a zákonně korektní a čistá. (V sále je velmi rušno.)

Velmi mě mrzí to, že kolegové se opravdu rozhodli jít cestou represe, šikany řidičů, zvyšování bodů a ne cestou, kterou jsme chtěli jít my. To znamená odstraňování bodových sankcí za bagatelní delikty, svícení, telefonování za volantem. Už jsem zaznamenal návrh kolegy Šťastného, který chce pozměňujícím návrhem sankcionovat kouření za volantem. Já si myslím, že toto je přesně cesta špatným směrem a že bychom mohli jít takto dále a sankcionovat konzumaci sendvičů větších než deset centimetrů a jít touto cestou. Já si myslím, že to není dobrá cesta. Čili opravdu jít cestou represe, sankcí není dobrá cesta.

Na stranu druhou potom kolegové ještě rozšiřují svůj návrh dokonce o další sankční opatření...

Já věřím, že pan předsedající je schopen v Poslanecké sněmovně zjednat klid...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, vzhledem k tomu, že debata je opravdu velmi zajímavá, tak kdo ji nechce sledovat, nechť přenese své diskuse do kuloárů, v předsálí jistě na to bude mít lepší klid. Jednotlivé vystupující nechte prosím přednést v klidu, který je důstojný jednání Sněmovny, jejich návrhy. Myslím tím všechny hloučky zleva doprava a zprava doleva.

 

Poslanec David Šeich: Velmi mě mrzí, že kolegové, kde návrh opravdu šel odbornou cestou a šel napříč politickým spektrem, si osvojili dokonce některé pozměňující návrhy, které jdou opravdu velmi špatným směrem. A jak jsem řekl, že sociální demokracie tu má dva balíčky zákonů: jeden, který se jmenuje dárečky z ČEZu a neexistující dary, které nikdy nepřijdou, a druhý balíček se jmenuje vyslyšení zdánlivě dobře znějících návrhů z lidu, které ale ve skutečnosti jsou přesně tou cestou, která dláždí cestu do pekel. Čili přesně těmi dobrými úmysly, které dláždí cestu do pekel. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP