(15.10 hodin)
(pokračuje Braný)

Já si myslím při zkrácení té lhůty, tak to nemůžu podpořit, a to z důvodu, že jsme i ten, kdo to tu předkládal, můj kolega, nezkracovali lhůtu u kolegy Svobody. Teď chceme udělat průnik a říkáme, že něco zkrátíme, a rozpočtový výbor při té zátěži, kterou má, tak jsem zvědavý, jak ta diskuse bude dál pokračovat. Proto já jsem pro to, abychom nesoutěžili, kdo rychleji a dříve, tím porušili jakékoli průniky, tak to cítím já a říkám to upřímně, ale spíš to tahali k tomu, aby i Senát, naše pojistka demokracie, který hlídá, jestli naše výstupy jsou nejkvalitnější, též s tím neměl problémy a nebyl tam problém potom, protože jeden zákon jsme zbrzdili a druhý jsme předřadili, ale abychom ty průniky opravdu udělali tak, že všichni zvednou ruku a opravdu zejména kompetence obcí budou zmírněny v tom smyslu, že si obce nebudou moc stěžovat na to, že jim někdo dělá nějaké zásahy. Já zejména podporuji tu změnu, která říká, že obec může zakázat tyto hry na celém svém území, anebo potom dělat tu regulaci tak, jak se tam navrhuje.

Protože neznám podrobně, a nikdo z našeho klubu, ten průnik, který je z Ministerstva financí, tak tady deklaruji jako předkladatel, i když vím, že se nic neporušilo, 30 dní, nemusejí všichni předkladatelé souhlasit ,takže deklaruji, že toto nebudu podporovat, ale naopak budu podporovat práci na tom, abychom si s čistým svědomím, když to tady odhlasujeme, mohli říct: nečeká nás žádné překvapení ani v Senátě, ani u prezidenta a bude to buď dílčí vylepšení, ale přesto zvýšení některé té transparentnosti a opatření v tomto průmyslu budou platit aspoň do té doby, než přijde komplexní návrh vlády.

Takže tolik moje poznámka jako předkladatele. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Pavla Suchánka, aby přednesl svůj příspěvek do rozpravy. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jen několik krátkých bodů. Už nebudu deklarovat vůli klubu ODS podílet se na novele tohoto zákona a na těch dvou základních bodech, o kterých mluvil pan předseda Sobotka, ale my si také myslíme, že je možné rozšířit tuto novelu ještě o několik věcí, a to je sjednocení výtěžku ne na tři skupiny, ale eventuálně dvě skupiny, to je 10 a 20 %. Je tam možnost zvýšení poplatků za licenci pro žadatele, je tam možno zahrnout, nebo nezahrnout poker a pokerové hry do tohoto zákona, aby tato šedá ekonomika byla také zdaněna. Ale v každém případě je potřeba, jak tady deklaroval pan kolega Braný, najít shodu hlavně v rozpočtovém výboru a domluvit se na jednom komplexním pozměňovacím návrhu v rozpočtovém výboru, který bude opravdu schopen projít Sněmovnou bez problémů a i Senátem a i u pana prezidenta. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Vážený pane poslanče Hovorko, ujměte se slova. Pan poslanec Hovorka je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád připomněl tu situaci, která tady byla na konci minulého volebního období, kdy jsme tady několikrát měli pokusy o zařazení tisku 1057 a nikdy nebyla vůle, aby se ten tisk projednal. Naopak jsme dostávali celé stohy dopisů od provozovatelů loterií, abychom tento návrh neprojednávali, že je špatný, a také dopisů od různých neziskových organizací, abychom nepodporovali tento návrh zákona. Situace se změnila zřejmě díky té záležitosti kauzy "milion za změnu", takže já jsem rád, že se situace v Poslanecké sněmovně posunula, že je vůle k tomu, aby se alespoň něco v Poslanecké sněmovně projednalo a k některým potřebným změnám došlo.

Já bych jenom rád napřímil vaši pozornost k těm skutečnostem, které si málokdo u nás uvědomuje. U nás se mluví o zdanění provozovatelů hazardních her, ale oni de facto žádné daně neplatí. Jediné, co platí, jsou odvody na veřejně prospěšné účely a potom také správní poplatky. Pokud si vezmeme rok 2008, tak si uvědomme, prosím vás, že lidi v České republice prosázeli 128,5 mld. korun a společnosti vyplatily na výhrách údajně asi 160 nebo 159 mld. korun. To znamená, že přiznaný příjem ze hry činil asi 30 mld. a z těchto 30 mld. společnosti odvedly pouze 4,2 mld. korun na správních poplatcích do veřejných rozpočtů a pouhých 3,5 mld. na veřejně prospěšné účely. A pokud se podíváme na srovnání, které zpracovávala Evropská komise, tak jakási efektivní míra zdanění nebo odvodového zatížení, chcete-li, u provozovatelů hazardních her je kolem 3,5 %, což je jedna z nejnižších úrovní v celé Evropě. Proto také Česká republika je zemí, která má největší počet kasin, videoterminálů a hracích automatů v celé Evropě. Myslím, že tomu odpovídá i počet závislých, kteří se musí ze závislosti v souvislosti s hazardem léčit.

Takže já jsem rád, že je vůle tyto zákony projednat, a chtěl bych, abychom se věnovali i odvodovému zatížení, protože se domnívám, že není možné ponechat tento stav, který v současné době nahrává spíše provozovatelům výherních hracích přístrojů a který jaksi pomíjí to, že by vlastně i provozovatelé se měli větší mírou podílet na odvodech buď do státního rozpočtu, nebo do veřejných rozpočtů.

Já se také přimlouvám za zkrácení lhůty, tak jak navrhoval pan kolega Němec, protože pokud nezkrátíme tuto lhůtu, tak vzhledem k tomu, co máme ještě před sebou, kolik máme schůzí Poslanecké sněmovny, tak jistě víte, že pokud lhůta nebude zkrácena, obtížně se podaří tento návrh projednat a schválit tak, aby se stihly veškeré lhůty, aby tento zákon mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů. Já také doufám, že se najde vůle všechny dobré myšlenky z těch návrhů, které se objevily v Poslanecké sněmovně a které přišly ze Senátu, promítnout do té úpravy, po které se již delší dobu volá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Ještě někdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání, resp. táži se zástupce předkladatelů i pana zpravodaje, zdali si přejí přednést závěrečná slova, ještě než budeme hlasovat. Pane poslanče Sobotko? Ano, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já děkuji za všechna přátelská a vstřícná slova, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, která zazněla na adresu tohoto sněmovního tisku. Musím říci, že je skutečně inspirován tou poslední novelou, kterou zde zmínil pan poslanec Hovorka, která zde rok ležela v Poslanecké sněmovně a bohužel v letech 2005 až 2006 nebyla projednána.

Já bych se chtěl jenom vzhledem k tomu, že skutečně čas hodně pokročil, přimluvit za návrh, který zde přednesl pan poslanec Němec, abychom lhůtu raději zkrátili, protože pokud samozřejmě nedojde ke konsenzu na úrovni rozpočtového výboru, tak lze dohodou se shodnout tak, že ten návrh nebude ještě zařazován na plénum Sněmovny a budeme pokračovat v jednání, ale jestliže dojde k dohodě dříve, tak vlastně lhůta 60 dnů nám zabrání, abychom využili už příští schůzi Poslanecké sněmovny. A vzhledem k tomu, jak vypadají schůze Poslanecké sněmovny, jak jsou v tuto chvíli přetížené jednotlivými body a politickým střetem, ideovým střetem před příštími volbami do Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že zkrácení lhůty je výrazným vkladem k tomu, abychom nějaké řešení tady na půdě Poslanecké sněmovny přijali a abychom měli maximálně volné ruce k tomu hledat nějakou shodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Budeme se tedy nejprve zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Ne. Přistoupíme hlasování. Ano, na žádost z pléna vás všechny odhlásím, prosím vás o novou registraci. Nově příchozím oznamuji, že rozhodneme o přikázání tohoto sněmovního tisku k projednání rozpočtovému výboru. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP