(11.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další byl návrh na zařazení nových bodů, který přednesl pan poslanec Prosek. Navrhoval nově zařadit tisky 555, 794, 805, 825, 826 a 932. Je to návrh na zařazení nových bodů a mělo by se o nich hlasovat jednotlivě.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Pane předsedající, upřesňuji návrh. Jsem si jist, že jsem navrhoval projednat společně sněmovní tisk 555 a 932, rovněž projednat společně související vládní návrhy, sněmovní tisky 825 a 826. O těchto dvou návrzích hlasovat odděleně a samostatně pak hlasovat o zbylých třech návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já se pokusím ušetřit čas této Poslanecké sněmovně, ačkoliv očekávám, že klub ODS se bude určitě muset poradit ještě před obědem, ihned po tomto hlasování. To je, myslím, velmi pravděpodobná varianta dalšího vývoje. Nechci tady působit jako jasnovidec, ale mám takové tušení. Chtěl bych jménem dvou poslaneckých klubů, ČSSD a KSČM, dát veto proti návrhům pana poslance Proska, které se nově zařazují do programu této schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Tluchoř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já bych chtěl pana předsedu Sobotku ujistit, že jeho tušení se pro tentokrát míjí realitou. Nic takového se nestane. Já myslím, že spíš tou větou chtěl odvést pozornost od toho, že vetuje spolu s komunistickými poslanci zařazení vládních návrhů, na které opravdu tato země čeká. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V každém případě jedeme plnou silou dále, to mám radost.

Pan poslanec Zdeněk Prosek. Je mi líto, ale podle jednacího řádu vzhledem k vetu nebudeme hlasovat o těchto zajímavých bodech.

 

Postoupíme k panu poslanci Milanu Urbanovi, který navrhuje nový bod, tisk 968. Je to výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To je nový bod, nebo je v pořadu schůze? Je v pořadu schůze. Jedná se o pevné zařazení v pátek jako druhý bod za blok třetích čtení. Tak o tom budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tisku 968 jako druhého bodu v pátek za blok třetích čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování má pořadové číslo 311, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 186, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Teď tu je návrh paní poslankyně Zdeňky Horníkové. Tady se jednalo o Státní fond rozvoje bydlení. Měli bychom hlasovat o pevném zařazení bodů, každého jinam, bodu 164 ve čtvrtek po písemných interpelacích. Ještě to chcete nějak upřesnit?

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Říkáte to dobře, pane předsedající. Je to po písemných interpelacích jako první bod. Chci jenomupřesnit, je to skutečně tisk 923 a bod 165. Jen to upřesňuji pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhý je bod 123, tisk 843, na pátek. Dobře.

 

Nejdříve budeme hlasovat bod 165, tisk 923. Jedná se o pevné zařazení na čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 165 na zítřek, může už hlasovat pro. Stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti, může hlasovat také. To je tedy ten 165.

Hlasování pořadové číslo 312, přihlášeno je 192, pro hlasovalo 94, proti 16. To by znamenalo, že pevné zařazení bylo zamítnuto.

 

Můžeme pokračovat? Nebo ne? (Předsedající čeká na kontrolu výsledku hlasování.) Prosím.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážené dámy a pánové, já si dovolím zpochybnit hlasování. Mám na sjetině jiný výsledek, než jsem chtěl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Grůza zpochybnil hlasování. Budeme muset hlasovat o jeho námitce. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Grůzy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 151, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o pevném zařazení tisku 923, to je Státní fond rozvoje bydlení, na zítřek po písemných interpelacích. Znovu o tom hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 98, proti 19. To by znamenalo, že to bylo přijato.

 

Můžeme pokračovat. Máme tu další bod paní poslankyně Horníkové. To je bod 123, jedná se o tisk 843. Ten navrhovala paní poslankyně zařadit na pevně zařazené body v pátek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodu 123 za pevně zařazené body v pátek, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 315, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 91, proti 44. Toto bylo zamítnuto. Snad můžeme pokročit dále.

 

Další byl návrh pana poslance Bursíka. Jednalo se o tisk 999, horní zákon. Nejdříve se vlastně jednalo o zařazení do pořadu schůze.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bursíka tisk 999 zařadit do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tisku 999 do pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 316, přihlášeno je 192, pro hlasovalo 55, proti 60. Tento návrh na nové zařazení byl zamítnut. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP