(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže 164 na čtvrtek a 123 po pevně zařazených bodech na pátek.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Martina Bursíka. Pak tady mám ještě Karla Šplíchala.

 

Poslanec Martin Bursík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na přihlášce jsem měl identický návrh, který zde vznesl pan kolega poslanec Urban, čili jej přednášet nebudu, pouze podpořím návrh, aby Sněmovna zařadila do programu novelu zákona 180 o obnovitelných zdrojích energie. Možná to překvapení pro vás, že se v tomto shoduji s panem poslancem Urbanem, by mohlo být impulsem pro zařazení tohoto bodu.

Pak zde mám druhý bod, tj. tisk 999, který prosím zařadit do bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je tedy existující bod? (Poslanec Bursík nerozumí otázce.) Mně jde o to, jestli je ten tisk jako nové zařazení bodu, nebo jestli je to už bod, který je v pořadu schůze.

 

Poslanec Martin Bursík: To je nové zařazení bodu. Přesně nerozumím otázce. 999 - to je bod, který je potřebné zařadit na program schůze do bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: On v programu schůze ještě není. A jestli můžete říct důvod, proč si myslíte, že ještě tento bod patří.

 

Poslanec Martin Bursík: To je, pane místopředsedo, poslanecká novela horního zákona, zákona o geologických pracích, o jejichž nezbytnosti a potřebnosti se vede v těchto dnech poměrně živá veřejná diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o zařazení bodu, nebo tisku 999.

 

Poslanec Martin Bursík: Do bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdřív vůbec o zařazení, dobře. Teď máme pana poslance Šplíchala, připraví se poslanec Skopal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já mám velkou prosbu, jestli by bylo možné zařadit návrh zákona o podpoře sportu, je to sněmovní tisk 756, ve druhém čtení, je to bod 28, na zítřek po smlouvách. Je to z toho důvodu, že je to zákon, který -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dopoledne po smlouvách?

 

Poslanec Karel Šplíchal: Po smlouvách. Je to návrh zákona, na který čeká veřejnost, ale především i fotbalové prostředí, a byla to cesta dost časově a pracovně náročná. S kolegy z Občanské demokratické strany, s Jirkou Čepelkou a Vláďou Šoltysem, jsme po různých konzultacích s fotbalovým svazem došli ke kompromisu, který bude mít určitě význam pro budoucí herní sezónu fotbalových soutěží, a my bychom nechtěli ztrácet čas. Proto jsme chtěli požádat o pochopení, abychom to mohli projednat a do konce volebního období zákon přijmout.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme o tom hlasovat tak, jak bylo navrženo. Není problém. Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já velice rychle - požádal bych o zařazení na dnešní jednání jako předposlední bod před gripeny první čtení -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment, jak jste to říkal? Na kdy?

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jako předposlední bod před gripeny, pokud budou schváleny, jinak -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dnes nebudou gripeny. (Šum a úsměv v sále.)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pokud nebudou, tak za pevně zařazené body dnešního dne. Je to bod číslo 59, vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči, tisk číslo 1022. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Má ještě někdo zájem něco zařadit nebo vyřadit? (Nikdo se nehlásí.) Já se tady pokouším už na vás gongovat. Pustíme se do hlasování, pokud to svedu tady seřadit, doufám, že to dáme dohromady. Budeme hlasovat návrhy tak, jak jsme je dostávali. Je jich poměrně hodně.

Jak je tady zaznamenáno, první návrh podal pan poslanec Bratský. Panu poslanci Bratskému šlo o tisk 894, bod 97, který navrhoval zařadit dnes jako první bod třetích čtení. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování, kdo je pro zařadit jako první bod třetích čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 265. Přihlášeno je 191, pro hlasovalo 83, proti 57. Návrh byl zamítnut.

 

Další je pan poslanec Sobotka, který navrhoval hlasování jednak dnes po 19. hodině, pak po 21. hodině a pak hlasování o zákonech do 21. hodiny. Je to tak? Budeme tedy hlasovat jednotlivě návrhy tak, jak šly po sobě. První je návrh, abychom hlasovali dnes po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. (Požadavek z pléna na odhlášení.) Odhlásit. Pokouším se vás všechny odhlásit, ale nedaří se mi to. Už je to, výborně. Teď prosím se přihlaste.

 První návrh je hlasování po 19. hodině. Zahajuji hlasování. (Posl. Tluchoř se hlásí technickou připomínkou.) Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, já jsem přesvědčen, že tak, jak návrh zazněl, je nehlasovatelný, protože je potřeba takový návrh buď podpořit dvěma poslaneckými kluby, což nezaznělo, nebo nějakým kvorem poslaneckých podpisů, což se také neobjevilo. Čili takto je ten návrh nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Samozřejmě, kolegové a kolegyně, ušetříme čas, když budeme hlasovat teď. To je procedurální návrh, který mohu samozřejmě vznést kdykoliv, posléze, v kterémkoli okamžiku dnešního jednání, takže já jsem připraven ho zopakovat. A v tuto chvíli mohu potvrdit, že je to návrh, který podporují dva poslanecké kluby - ČSSD a KSČM. (Smích zejména z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili pokud není námitek, budeme hlasovat tento návrh. Je to v pořádku.

 

Budeme hlasovat, že budeme jednat nejdřív po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 268. Přihlášeno bylo 187, pro hlasovalo 98, proti 70. Tento návrh byl přijat.

 

Další hlasování: návrh hlasovat také po 21. hodině. Ten budeme hlasovat nyní. (Z pléna: Jednat) Jednat.

Budeme hlasovat o tom, že se bude jednat i po 21. hodině. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 269. Přihlášeno 189, pro hlasovalo 94, proti 74.

 

Prosím. (Technická.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP