(9.10 hodin)
(pokračuje Bratský)

Tato nová úprava podstatným způsobem zvyšuje riziko finančních sankcí za nesplnění legislativních závazků, neboť oproti předcházející právní úpravě Evropské komisi umožňuje za nesplnění notifikační povinnosti navrhnout uložení paušální částky nebo penále již při prvním předložení věci Soudnímu dvoru EU. Sankce se totiž vůči členskému státu, který nesplní povinnost Evropské komisi oznámit ustanovení předpisů, jimiž byla směrnice transponována do jeho právního řádu, mohou uplatňovat hned v první fázi řízení.

Protože cítím naléhavost přijetí této normy, požádal jsem o zařazení jako bod číslo 1 třetích čtení, anebo jako bod číslo 1 po pevně zařazených bodech třetího čtení, pokud by nebylo možné vyhovět té první žádosti.

Děkuji, pane předsedo i ostatní, za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. On to je bod číslo 97, sněmovní tisk 894.

O slovo s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážný pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, jak probíhala včerejší schůze Poslanecké sněmovny, kdy poslanecký klub ODS udělal vše pro to, abychom vůbec neprojednali ani jediný bod, který byl včera pevně zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny, byl bych rád, kdybychom dnes vytvořili dostatečný časový prostor pro to, aby bylo možné řádně projednat všechny body, které byly na dnešní den napevno zařazeny do programu schůze Poslanecké sněmovny. Rád bych proto navrhl, abychom dnes jednali i po 19. i po 21. hodině, to znamená abychom dnes jednali do vyčerpání dnešního programu. Současně bych tedy rád požádal o to, aby hlasování bylo do 21. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Nečas, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu Zpráva ministra vnitra a policejního prezidenta a ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně o vyšetřování korupce v kauze Gripen.

Odůvodnění je následující: Jak jsem avizoval již minulý týden, renomovaná zahraniční autorita, a sice speciální protikorupční úřad britské vlády, došla k závěru, jednoznačnému závěru podloženému důkazy, že v případě prodeje letounů Gripen a jejich pronájmu do České republiky došlo ke korupčnímu jednání. Chci zdůraznit, dámy a pánové, že tady se nejedná o nějakou povídačku jedna paní povídala, tady se nejedná o nějaký drb, tady se nejedná o nějakou pomluvu, tady se jedná o výrok renomované zahraniční kvalifikované autority, která jednoznačně konstatovala, že v případě prodeje a pronájmu letounů Gripen do České republiky došlo ke korupčnímu jednání.

Já jsem přesvědčen, že v případě zakázky - v prvním případě to bylo za 60 miliard korun, ve druhém případě zakázky za 20 miliard korun - je povinností Poslanecké sněmovny se tímto nejzávažnějším prokázaným případem korupce v dějinách samostatné České republiky zabývat. Jsem hluboce přesvědčen, že tuto skutečnost nemůžeme ignorovat. Nemůžeme ji ignorovat ani pod záminkou, že je třeba projednat zahrádkářský zákon, pane poslanče Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího. To je výmluva.

Je nezbytné, aby se Poslanecká sněmovna zabývala tímto bodem, protože se musíme tázat: Je náhoda, že prakticky ve stejných dnech, kdy tato renomovaná zahraniční autorita konstatuje na základě důkazů - důkazů, dámy a pánové! - a dlouhodobého vyšetřování v několika členských zemích Evropské unie, že došlo ke korupci, a bude vznášet konkrétní obvinění vůči konkrétním lidem za koruptivní jednání, v České republice pouze několik týdnů předtím Policie České republiky pod řízením pana ministra Peciny odloží tento případ? Je to náhoda, nebo to není náhoda? Je to náhoda, že ve stejné době je témuž ministru vnitra nabídnuto pokračování jeho politické kariéry v dresu ČSSD a jeho poslanecký mandát? Jsou toto náhody? Nebo to nejsou náhody?

Myslím si, že rozprava na této parlamentní půdě by mohla jednoznačně prokázat, jak tomu ve skutečnosti je. Já jsem přesvědčen, že žádný poctivý poslanec, žádná poctivá poslankyně se nemůže chtít bránit diskusi o tomto závažném případu. Chci znovu zopakovat, že se v tomto případě nejedná o nějaké fabulace, nejedná se o nějaké výplody, pomluvy a podobně. Jedná se o výrok zahraniční nezávislé kvalifikované instituce, která tento výrok konstatovala naprosto jednoznačně. Není přece možné, abychom se v České republice tvářili, že se tady nic neděje, a dokonce aby tady byly činěny pokusy zamést tuto věc pod koberec - protože jinak si nelze odložení tohoto případu ve světle nových důkazů, které má britská instituce pro vyšetřování korupce, vysvětlit. Není přece možné, aby na základě stejných skutečností česká policie tento případ odložila a britská instituce se rozhodla vznést obvinění. To je závažná věc a není možné se této věci vyhnout.

Jestliže, dámy a pánové z české levice, na které toto obvinění míří primárně - protože tato korupce, toto koruptivní jednání se stalo v období vlád sociální demokracie, což by vysvětlovalo panický odpor sociálních demokratů proti projednávání tohoto bodu a vůbec proti zabývání se touto tematikou - tak pokud se jakýmsi způsobem nevzmužíte, že je potřeba tento problém otevřít, že je potřeba o něm otevřeně diskutovat, že je nezbytné dát jasný signál, že tento druh jednání je v České republice nepřijatelný, a že především je to možnost konkrétního kroku konkrétní politické reprezentace, protože tady už se nejedná pouze o proklamativní boj proti korupci, tady došlo ke koruptivnímu jednání podle výnosu této britské instituce, a my jsme povinni toto nepřehlédnout, protože k němu došlo s vysokou pravděpodobností na úrovni vysokých úředníků, možná dokonce ústavních činitelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP