Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. února 2010 ve 14.06 hodin
Přítomno: 194 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 67. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Vojíř - náhradní karta číslo 18, pan poslanec Šťastný - náhradní karta číslo 34, pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 32, paní poslankyně Šedivá - náhradní karta číslo 31.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Ambrozek, paní poslankyně Čurdová - ale tu tady vidím, tak ta se snad neomlouvá, Tomáš Kvapil, Přemysl Rabas a Evžen Snítilý.

Z členů vlády pan ministr Barták, pan ministr Chmiel, pan ministr Kohout a pan ministr Riedlbauch.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Organizační výbor dne 27. ledna tohoto roku schválil návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2010. Tento materiál vám byl rozdán dne 28. ledna na lavice. Pro rychlost a jednoduchost projednávání tohoto bodu jej doporučujeme zařadit do programu 67. schůze a navrhujeme projednat jej dnes jako první bod jednání, to znamená před pevně zařazené body.

Dále navrhujeme ve čtvrtek 4. února předřadit blok smluv v prvním čtení před již pevně zařazené body, to znamená před bod číslo 56.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body, tedy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 165, 16, 192, 59, 12, 10. Jsou to sněmovní tisky 738, 842, 737, 734, 888, 833, 926, 631, 993, 1022, 895 a tisk 940.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

O slovo se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V jednacím sále přetrvává stále značný hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký dobrý den.

Dovolím si navrhnout drobnou změnu v programu, a to sice ve prospěch těch věcí, které už máme před třetím čtením, které jsou těsně před hlasováním a které by mohly dát třeba také občanům signál, že se tady pořád jsme schopni nejen dohadovat, ale že jsme schopni také něco dotáhnout do konce a odpracovat.

Navrhuji tedy a prosím o podporu, aby bod 86, sněmovní tisk 788, byl pevně zařazen zítra ve středu jako první bod dopoledne a bod 6, sněmovní tisk 939, zítra ve středu jako druhý bod dopoledne. Oba dva ty návrhy jsou ve třetím čtení, tisk 788 je těsně před hlasováním. Oba dva ty návrhy se zabývají podobnými věcmi. Jedná se, zkráceně řečeno, o mateřskou. Rádi bychom, aby se koneckonců už Poslanecká sněmovna rozhodla hlasováním, jak s tím dále.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Teď jsem se trošičku dostal do problému, protože na mě tady útočí pan místopředseda Kasal, že jsem nedal slovo panu Jiřímu Carbolovi. Já jsem tady neměl na té přihlášce, že je to vyjádření poslaneckého klubu. Teď má slovo pan poslanec Carbol. Takže já jsem postupoval tak, že přednostní právo dostal pan předseda klubu KSČM, poté řádné písemné přihlášky.

Prosím, slovo má pan poslanec Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Dobrý den, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout, a teď nevím, jak to bude, protože jsem neslyšel pořádně, co říkal můj předřečník, zařazení bodu 99 jako druhý bod do bloku třetích čtení na středu zítra 3. února. Je to sněmovní tisk 939. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže navrhujete, pane poslanče, bod číslo 99 zařadit jako druhý bod do bloku třetích čtení? Ano.

Jako další vystoupí pan poslanec Braný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, žádal bych o podporu a také pozornost, protože se jedná o novelu zákona, kterou budu žádat předřadit, a jedná se o novelu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Já bych žádal ctihodnou Sněmovnu, aby tento tisk předřadila. Bod 54, sněmovní tisk 956 předřadit na tuto středu 3. 2. před blok prvého čtení poslance Sobotky, to znamená před bod 42. Takže v současné situaci, v jaké se nacházíme, by to byl pátý bod odpoledne ve středu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP