(17.50 hodin)
(pokračuje Plachý)

Tímto návrhem dokonce prohlubujeme ústavnost volebního zákona. Otcové naší Ústavy moudře umožnili občanům, aby si vybírali své zástupce přímo ve většinové volbě. To je ovšem volba do Senátu, kde si občan vybírá přímo svého zástupce. Pak samozřejmě procento na přeskok je nula procent a jeho hlas má plnou váhu. Tam probíhá soutěž jednotlivých kandidátů. Stejně tak ale naši otcové autoři Ústavy moudře zvážili, že při poměrném systému volby do Poslanecké sněmovny, který je založen na soutěži politických stran, by občan měl vybírat především politickou stranu a její volební program. Jestliže tedy strana kandiduje s volebním programem, s kandidátkou, která je obložena lidmi, kterým věří, že budou realizovat tento volební program, pak by ovšem docházelo ke kombinaci většinové a poměrné volby a bude docházet k tomu, že klesne politická kultura tohoto tělesa. Poslanec, který byl zvolen přeskokem na kandidátní listině, bude vědět, že se musí znovu zviditelnit mediálně, aby znovu skákal. Tento poslanec velmi pravděpodobně nebude plnit volební program své strany.

Jestliže dojde k tomu, že Sněmovna se naplní poslanci z velkých stran, jestliže klesne politická kultura této Sněmovny, dámy a pánové, věřte mi, že klesne volební účast při volbách do Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, nepřesvědčuji ty, kteří se ocitli na kandidátních listinách pod čarou volitelnosti. Košile bližší kabátu, je mi jasné, jak budou hlasovat. Pouze ti, kteří se dokáží oprostit od svého osobního zájmu, od účelového zneužití volebních zákonů a dokáží sledovat zájmy tohoto státu, pochopí, že poměrné volby jsou soutěží především politických stran a jejich volebních programů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Křeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, ten návrh je velmi stručný. Předkladatel ho tady zdůvodnil. Patrně není ze strany zpravodaje k tomu co dodávat.

Já bych řekl jenom jednu myšlenku. Všechny sdělovací prostředky, tištěné, elektronické, jakékoliv jiné, jsou plné volání lidí, kteří chtějí více zasahovat do kandidátek, chtějí si vybírat lidi, kteří podle jejich názoru budou lépe plnit funkce politických stran, chtějí mít větší vliv na kandidátky, než je tomu dosud. Za této situace předložit návrh zákona, který jim toto bere, který jim ještě zmenšuje tu možnost, to je odvaha hodná japonských kamikadze. Rozhodně tento návrh nemohu doporučit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů, taktéž pana předkladatele. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi nyní přihlásil pan poslanec Sobotka a pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, není to asi úplně ideální, ale zdá se, že krátkou dobu před volbami se otevře v této Poslanecké sněmovně debata o podobě volebního zákona v oblasti preferenčních hlasů. Já bych chtěl říci jasně - on už to tady odůvodnil také kolega Křeček - za klub sociální demokracie, že my tento návrh v podobě, jak byl předložen, podporovat nebudeme. Nesouhlasíme s tím, aby došlo k omezení práva občanů vyjádřit relevantním způsobem své preferenční hlasy v rámci poměrného volebního systému, který máme pro volby do Poslanecké sněmovny. Čili pokud by výsledná podoba návrhu zákona odpovídala tomu, co zde odůvodnil pan poslanec Plachý, pak musím říci, že sociální demokracie takovýto návrh podporovat nebude.

Já jsem si vědom toho, že nás čeká ještě další debata, debata, která se bude týkat možnosti ještě zvýšit možnosti občanů ovlivnit pořadí kandidátů na kandidátní listině, a proto, aby tato debata mohla na půdě Poslanecké sněmovny proběhnout, tak sociální demokracie umožní další projednávání tohoto návrhu zákona a budeme se této debaty aktivně účastnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka. Další přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, vysvětlení pana předkladatele je možné chápat tak, že ho myslel tak, jak ho skutečně řekl, ale to druhé vysvětlení je takové, že tímto návrhem vlastně redukujeme voliče na pouhého hlasovacího panáka. Já si myslím, že zrovna tak mohl předložit návrh, aby nebyl žádný preferenční hlas, aby volič prostě musel jenom respektovat to, co rozhodly stranické sekretariáty, a aby žádné posuny na kandidátní listině nebyly možné.

Právě proto lidé nechodí k volbám, protože říkají, že nemají možnost nic ovlivnit, protože vlastně téměř vždy to dopadne tak, že jsou zvoleni ti, kteří jsou na kandidátní listině na těch prvních, volitelných místech, a ti ostatní, protože nedostanou preferenční hlasy, mají většinou smůlu. Lidé se potom oprávněně ptají, jaký má smysl, aby k volbám chodili, když si vlastně politické strany rozhodnou samy, kdo v té Sněmovně zasedne. Potom už skutečně vyvstává otázka, jestli by nebylo lépe, aby v Poslanecké sněmovně nezasedali jenom předsedové politických stran, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny, kteří by měli mávátko a na tom by měli počet mandátů. Možná by se to všechno tady zjednodušilo.

Já nemohu tento návrh podporovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Jen krátkou repliku na pana poslance Hovorku, který tady konstatoval, že jejich kandidátka je kandidátka, o které rozhodly stranické sekretariáty, tedy ten váš. Já jsem toho názoru, že ani v KDU-ČSL stranický sekretariát nesestavuje kandidátní listinu, ale že to dělá jakási krajská konference. Ale jak je vidět, pan poslanec má strach z vlastních stranických sekretariátů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Exner, poté pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení místopředsedové vlády, dámy a pánové, změnu volebního zákona, kterou nyní chceme změnit na původní stav, jsme přijali už v tomto volebním období. Stává se čím dál častější praxí, a teď například při hlasování o programu dennodenní praxí, že naše Sněmovna mění rozhodnutí, které přijala včera, před týdnem, před měsícem. Myslím si, že nám to opravdu nedělá dobrou vizitku. Domnívám se, že jsou všechny důvody, abychom navržený zákon nepodpořili.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pak pan poslanec Boháč.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Já bych chtěl ještě krátce reagovat na pana kolegu Plachého. Nejenom tedy stranické sekretariáty, ale samozřejmě i jednotlivé strany, protože většina stran má různé druhy primárek. Ale ve skutečnosti je to omezení možnosti, která se dává lidem, aby měli nějaké uvážení. De facto se to zredukuje na to, že volič nemá příliš možností, jak ovlivnit vlastní postup kandidáta na kandidátce. To, co navrhuje pan kolega Plachý, nakonec směřuje k tomu, aby to omezení nastalo. Já si nemyslím, že to je správné. Takže nejenom tedy stranické sekretariáty, ale strany, které ve svých primárkách rozhodují. Víte, že často v těch primárkách rozhoduje 50, 60, možná někde 100 lidí, ale vždycky je to úzký okruh lidí při porovnání s lidmi, kteří potom přistupují k volebním urnám třeba v rámci celého kraje. A protože to místo na kandidátce je předurčeno, tak samozřejmě ta blokace počtu preferenčních hlasů znamená omezení, které řada kandidátů vlastně není schopna překročit. Takže tolik vysvětlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP