(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, s faktickou poznámkou pan předseda klubu Pavel Kováčik, poté pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Také s faktickou poznámkou, pane místopředsedo? Tak, kolega Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, mám jenom jeden drobný procedurální návrh, který bychom mohli rozhodnout hlasováním. Podle našeho ranního rozhodnutí budeme jednat a hlasovat po 19. hodině, ale k tomu, abychom dokončili to rozhodnutí, je třeba ještě rozhodnout, že můžeme dnes v pátek odpoledne a také po 19. hodině jednat a hlasovat o zákonech ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Nejprve vás trochu svolám, odhlásím vás.

Pokud jde o předsedu klubu ODS, ještě před ním je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Zaorálek. Ale já nepovedu rozpravu a nechám tedy odhlasovat procedurální návrh pana kolegy Kováčika. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a rozhodneme o tom, že kromě našeho jednání po 19. hodině i po 14. hodině můžeme hlasovat o zákonech ve třetím čtení. (Námitka z pravé části sálu.) No, to těžko mohu. (Poslanec Tluchoř se dožaduje možnosti vystoupit.)Pane předsedo, nemohu vám dát slovo, protože jsem nedal... (Poslanec Tluchoř hovoří k předsedajícímu mimo mikrofon.) Nemusím vám dát slovo, protože před vámi byl s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Zaorálek, a já budu postupovat podle jednacího řádu, pane předsedo, to znamená, že budeme hlasovat o návrhu -

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já mám podle jednacího řádu právo vznést proti takovémuto postupu veto. Já ho tímto vznáším jménem poslaneckého klubu ODS a poslaneckého klubu Strany zelených, a proto o takovémto návrhu není možné hlasovat. Jedná se o § 95a jednacího řádu. Prosím, přečtěte si ho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já si ho klidně přečtu, já znám ten paragraf, ale v tuto chvíli je pátek dopoledne, kdy se hlasuje o třetích čteních. My jsme zařadili na základě rozhodnutí Sněmovny jiné body. Padl procedurální návrh a já bez rozpravy dám o tomto návrhu hlasovat. Jestli... (Hlasité protesty v lavicích ODS.) Vážené paní kolegyně, páni kolegové, nepokřikujte na mě, po tomto hlasování samozřejmě můžete dát procedurální návrh o tom, jakým... (Opět námitky zprava.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220, kterým rozhodneme o tom, jestli je možné hlasovat o třetích čteních i po 14. hodině. Kdo je pro? Kdo je proti? (Poslanec Tluchoř: Nemůžeme hlasovat!)

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 150 pro 81, proti 10. Návrh byl přijat.

 

(Křik v lavicích ODS.) Pokud mi bude doručeno rozhodnutí těchto dvou klubů, tak samozřejmě budeme tuto proceduru posuzovat podle tohoto doručení, čili bude to neúčinné hlasování. Ale nezlobte se na mě, jestliže mám dát hlasovat bez rozpravy... (Opět připomínky z lavic.)

Tak. Dobře, nyní tedy dám podle pořadí příležitost k jednotlivým poznámkám. Pan místopředseda Zaorálek se vzdává. Nyní tedy prosím bez vykřikování pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, já mám pocit, že vaše jednání opravdu překročilo všechny hranice a potvrzuje naprosto jasně slova, která tady padala. Pokud je to uprostřed bodu o odškodnění nebo uznání obětí třetího odboje, tak je to absolutně neuvěřitelné! Prosím, přečtěte si ještě jednou, a já jsem vás na ten paragraf upozornil při jednání grémia Poslanecké sněmovny, kde je jasně řečeno, že vznesou-li dva poslanecké kluby, to se stalo mými ústy, jestli chcete, tak pan předseda Rabas se tady k tomu přidá, ale absolutně to vždycky takto děláme, tak o takovém návrhu nemůže být hlasováno, pokud dva poslanecké kluby přednesou toto veto. Vy jste mě nenechal ani tuto informaci přednést a nechal jste svévolně hlasovat. Já považuji opravdu vaše jednání za skandální. To, že hlasování, které jste provedl, bylo v rozporu se zákonem o jednacím řádu, je evidentní a já vás vyzývám, abyste opustil minimálně židli, na které v tuto chvíli sedíte. (Souhlasné výkřiky a potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, je to samozřejmě možné, beru váš návrh jako procedurální návrh na mé odvolání z řízení schůze. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Já nemohu vzít za základ žádného jednání vykřikování v sále! Jestliže padl návrh poslance s přednostním právem, já jsem ho nechal odhlasovat, vy říkáte, že je tady veto dvou klubů, teď jste ho potvrdil vy. Pokud ho potvrdí předseda klubu Strany zelených, ano, bude toto hlasování neúčinné, protože Poslanecká sněmovna nemá žádnou možnost se tomu vašemu vetu bránit. Já akorát... (Námitky v sále.) Dobře..., já počkám, až se uklidníte, vážené paní kolegyně, páni kolegové.

Jestli jsem správně viděl, předseda klubu Strany zelených pan kolega Rabas, poté pan místopředseda Kasal.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme se k vetu připojili a já to jenom veřejně potvrzuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili je tady veto dvou klubů, takže hlasování... Já to dokončím, pane místopředsedo. Hlasování o pokračování hlasování o zákonech ve třetím čtení je neúčinné vzhledem k tomu, že proti tomuto rozhodnutí bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů.

Nyní má slovo pan místopředseda Jak Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, je mi velmi líto, ale termín neúčinné hlasování jsem dnes tady slyšel po mnoha letech poprvé, jestli jsem ho vůbec někdy slyšel. Vy jako předsedající schůze jste povinen dát hlasovat pouze o takových návrzích, které jsou v souladu s jednacím řádem. To jste bohužel neučinil. Alespoň to přiznejte a omluvte se Poslanecké sněmovně, že jste porušil jednací řád! (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nebudu diskutovat z této pozice, musel bych se nechat vystřídat - já to udělám, já to udělám, klidně. Ale dobře, jestliže jsem použil slovo neúčinné, tak použiji slovo podle jednacího řádu, to znamená prohlašuji za zmatečné. Tím můžeme pokračovat.

Dobře, pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, já prostě ještě jednou, aby to na závěr zaznělo zcela jasně. Vy jste porušil jednací řád, protože jste umožnil toto hlasování. V § 95a je jasně řečeno, že pokud dva poslanecké kluby vznesou toto veto, tak se o takovém návrhu nemůže dát hlasovat. Vy jste to učinil, přestože jste věděl, že toto veto tady je, a nechal jste hlasovat. Já nevím, co se bude dít příště, až bude komunistický místopředseda řídit tuto Sněmovnu. (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlásí se předseda klubu KSČM pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP