(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Nyní se táži pana poslance Kováčika, zdali si přeje vystoupit s přednostním právem jako předseda poslaneckého klubu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, já bych chtěl poprosit vzhledem k tomu, že takových prvních čtení, která potřebují další projednávání, aby stihla lhůty, je tam zařazeno více, zdali by paní kolegyně Rybínová akceptovala zařazení jejího návrhu po těchto takto již zařazených prvních čteních. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Rybínová navrhovala zařazení druhého čtení sněmovního tisku 841, nikoliv prvního čtení. Nacházíme se již ve druhém čtení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Smyslem mé připomínky je, že chce zařadit před již zařazená první čtení, která mají také potřebu naplnění určitých lhůt, aby byla včas projednána. Jsme připraveni její návrh za této podmínky podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Rybínová trvá na svém původním návrhu.

Nyní prosím pana poslance Vladimíra Koníčka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl poprosit o zařazení dvou nových bodů na pořad této schůze. Jsou to první čtení novely zákona o pozemních komunikacích, sněmovní tisk 984, a první čtení novely zákona o cenách, sněmovní tisk 985. V prvním případě se jedná o úsporu nákladů ze státního rozpočtu v řádu miliard, ve druhém případě o úsporu v rozpočtech občanů v řádu milionů. Navrhuji zařadit na konec bloku prvních čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Karla Šidla, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu mého návrhu na pevné zařazení bodu 19 stávajícího programu na příští týden, na středu 3. 2., jako třetí bod odpoledního jednání. Jedná se o tisk 679, novelu silničního zákona, která je tady ve Sněmovně již dost dlouho. Jedná se o druhé čtení. Jde o to, abychom dokázali ještě v tomto volebním období žádanou změnu silničního zákona projednat. Říkám to i z pozice zpravodaje tohoto tisku za hospodářský výbor. Předem děkuji za vaši podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Nyní požádám pana poslance Václava Grünera, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní místopředsedkyně, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, já vás chci požádat o pevné zařazení bodu číslo 8, sněmovního tisku 791, druhé čtení, na středu 3. 2. jako třetí bod dopoledního jednání. Cílem je tento bod projednat ještě ve druhém a třetím čtení na této schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Třetí bod dopoledne, pravděpodobně zařadit mezi projednávaná třetí čtení. Ano, dopoledne. Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji bod 97, což je třetí čtení zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, pevně zařadit jako první bod třetích čtení dnes. Krátké zdůvodnění: Je dohoda, že se tento zákon vrátí zpět do druhého čtení, takže jeho projednávání bude velmi krátké. Bylo by dobře, abychom potom stihli opakované druhé a třetí čtení projednat ještě na této schůzi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Souška.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 33, to je sněmovní tisk 967, a to na středu 3. 2. po pevně zařazených bodech. Pro upřesnění, jde o úpravu týkající se harmonizace zákona o ochraně ovzduší se zákony Evropské unie. Věřím, že tuto technickou novelu podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Ještě se zeptám pana poslance Souška: po pevně zařazených bodech v dopoledním, nebo odpoledním bloku? Máme zařazené body dopoledne i odpoledne. Přejete si projednávat bod 33 v dopoledním, nebo odpoledním jednání?

 

Poslanec Miloslav Soušek: Pokud je to možné, tak v dopoledním bloku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dopoledne. Ano, děkuji. K tomuto bodu si s přednostním právem vystoupení přeje vystoupit ministr životního prostředí pan Jan Dusík. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní předsedající. Dámy a pánové, velmi stručně. Toto je vládní návrh novely zákona, který by měl vstoupit v účinnost 1. dubna. Pokud by se nám toto nepodařilo, tak bychom vlastně celý návrh museli přepracovávat a přepočítávat kvóty obsahu biopaliv v palivech a celý návrh by se vlastně musel předělávat. Chtěl bych podpořit návrh na to, aby byl projednán tento návrh zákona ještě na této schůzi ve druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám pana poslance Vilímce, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, včera na rozdíl od prvního hlasování byl na základě návrhu pana poslance Doktora doplněn program této schůze o tisk 1017, což je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2010. V Poslanecké sněmovně jsou však předloženy dva vládní návrhy týkající se dluhopisových programů, a to ještě tisk 1016, kterým se rozšiřuje rozsah státního dluhopisového programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2009, a to v důsledku schválení změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. Protože je potřeba projednat i tento sněmovní tisk a považuji to jako zpravodaj i za určitou osobní spoluzodpovědnost, navrhuji doplnit do programu schůze také tisk 1016, a to do bloku prvních čtení. Děkuji za pozornost.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP