Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. ledna 2010 v 9.05 hodin
Přítomno: 174 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 67. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinili páni poslanci Babor, který má náhradní kartu číslo 6, Jiří Pospíšil, který má náhradní kartu číslo 10, pan poslanec Vojíř, který má náhradní kartu číslo 13.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali následující poslankyně a poslanci: Libor Ambrozek, Vlastimil Aubrecht, Walter Bartoš, Marek Benda, Anna Čurdová, Kateřina Jacques, Tomáš Kvapil, Ivan Langer, Miloš Melčák, Miroslava Němcová, Ladislav Skopal, Evžen Snítilý, Michaela Šojdrová, Tomáš Úlehla a Petr Wolf. Z členů vlády od 9.30 hodin pan ministr Dusík, od 10.30 hodin místopředseda vlády pan ministr Jan Kohout, dále paní ministryně Daniela Kovářová, pan ministr Petr Šimerka a pan ministr Rostislav Vondruška.

Dnes se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 30, 32, 60, 6, 90, 86, 96, 189, 190 a 193. Pro jistotu přečtu i sněmovní tisky: 843, 883, 926, 939, 892, 788, 857, 981, 935 a 998. Poté bychom se zabývali případně dalšími body z bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Ovšem vzhledem k tomu, že zatím je zde shromážděno odhadem deset přihlášek k návrhu na změnu schváleného pořadu - další v pořadí je paní poslankyně Mazuchová, já si ji hned zapíšu - nemusí to, co jsem vám nyní oznámila, platit.

Ještě náhradní karta pana poslance Hamáčka číslo 19.

Přistoupíme tedy k projednávání, respektive předkládání jednotlivých návrhů na změnu schváleného pořadu.

Ještě než tak učiním, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na galerii hostů přivítala předsedkyni Konfederace politických vězňů paní Naděždu Kavalírovou, vzácného hosta. Dobrý den, paní Kavalírová. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

Nyní má slovo předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan Petr Tluchoř, první přihlášený s návrhem na změnu schváleného pořadu. (V sále je velmi rušno.) Pane poslanče Tluchoři, ujměte se slova. Vás, dámy a pánové, požádám, abyste byli shovívaví alespoň ke mně - ráda bych si zaznamenala, co jednotlivé poslankyně a jednotliví poslanci navrhují, jakou změnu pořadu, abychom se potom byli schopni orientovat v našem jednání. Začíná to být čím dál tím obtížnější.

Pane poslanče Tluchoři, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já vám přeji krásné dobré ráno a dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu programu této schůze, kterým je právě senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona 170/2002, o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, zkráceně zákon o protikomunistickém odboji, sněmovní tisk 476, první čtení.

Chci při této příležitosti upozornit, že se opravdu jedná pouze o morální odškodnění těchto osob, účastníků protikomunistického odboje a protikomunistického odporu v letech 1948 až 1989.

Považuji za velkou ostudu, že tento zákon, který je druhým nejstarším sněmovním tiskem v této Sněmovně, byl do projednávání nabídnut Poslanecké sněmovně 1. dubna 2008, dosud nebyl ani jednou zařazen na program této schůze. Vždy byl hlasy komunistických poslanců a poslanců sociální demokracie buď vyřazen, nebo bylo zabráněno zařazení tohoto bodu. Velice bych vás chtěl požádat i vzhledem k přítomnosti paní předsedkyně Kavalírové, abyste byli tak laskavi a tento bod zařadili jako první bod dnešního jednání. Účast předkladatele pana senátora Lišky je zajištěna.

Děkuji pěkně za vaši vstřícnost.

Jestli mohu poprosit, ještě si dovolím osvojit žádost pana ministra Kocába o zařazení dvou dalších bodů. Jedná se o sněmovní tisk 889, zákon o obecně prospěšných společnostech, na pátek dnes 29. 1. jako první bod po pevně zařazených bodech. Jedná se o první čtení. A sněmovní tisk 969, druhé čtení, na úterý 2. února také po pevně zařazených bodech. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím paní poslankyni Janu Rybínovou. (Silný hluk v sále.)

 

Poslankyně Jana Rybínová: Dobrý den. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla požádat o pevné zařazení bodu 29 schváleného pořadu schůze. Jedná se o pevné zařazení dnes jako první bod po bloku třetích čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně, já se omlouvám, já vás opravdu neslyším. Není to vaše chyba.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Prosím o pevné zařazení bodu 29 schváleného pořadu schůze, a to na dnešek jako první bod po bloku třetích čtení, a týká se to druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jedná se o sněmovní tisk 841. Moc bych chtěla poprosit o podporu vzhledem k tomu, že máme pevně zařazeno třetí čtení na středu příštího týdne, tak abychom stihli lhůty.

Kratičké zdůvodnění. Jedná se o řešení nedostatku středního zdravotnického personálu, a to zejména všeobecných sester. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP