(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Ptám se. Prosím paní ministryni, aby vystoupila.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já se naprosto ztotožňuji s názorem pana poslance a mám takovou informaci, že právě dnes projednává Legislativní rada vlády, její plénum, návrh, který Ministerstvo zdravotnictví předložilo, a podle mých informací je nad ním jakási diskuse.

Určitě se shodneme na tom, že není rovný postoj úřadu ke shromažďování osobních údajů. Vy jste několik z těch rejstříků nebo z těch databází, které se používají, vyjmenoval. Já jsem velmi znepokojena tím, že se stále zkoumá ten účel. Účel je ryze zdravotnický a je, řekla bych, snadno odborně uchopitelný z našeho pohledu. Já mám informace takové, že i úřady a útvary, které se zabývají zneužíváním chemických látek a závislostmi, se s námi shodují v tom, že v tomto případě by ochrana obyvatelstva a sběr těchto dat měl být postaven minimálně na roveň ochraně osobních údajů, nikoliv být pod ním. Já se s vámi tedy na tom shodnu.

Nedokážu teď přesně říci, kdy bude ten návrh předložen. V tuto chvíli opustil Ministerstvo zdravotnictví, je na Legislativní radě vlády. Ve chvíli, kdy projde Legislativní radou vlády, já ten dnešní výsledek ještě nevím, bude předložen vládě. Tam je ale důležité, aby byl předložen v souladu s Legislativní radou vlády, takže je možné, že to ještě nějaký týden potrvá. Stejně ale jako vy i já mám zájem na tom, aby byl předložen co nejrychleji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí? Nebo ještě bude reagovat pan poslanec? Prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Já jenom stručně. Lze tedy předpokládat, že do konce volebního období jsme schopni toho, aby tento návrh ze Sněmovny odešel tak, aby se dal stihnout projednat ještě v Senátu, aby se dalo stihnout podepsání prezidentem, aby mohl začít platit?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Rozhodně. Pokud tam nebude zásadní stanovisko, že by s ním byl vysloven zásadní nesouhlas v té podobě - a teď mám na mysli zejména filozofii toho návrhu. Tak, jak byl předložen, Ministerstvo zdravotnictví navrhuje celý ten návrh změny zákona projednávat v Poslanecké sněmovně v devadesátkovém režimu. Ani tam tedy není žádný důvod, proč by tomu tak nemělo být. Bude to potom, samozřejmě, na Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A protože pan poslanec Látka svou interpelaci stáhl, teď pan poslanec Zdeněk Boháč bude interpelovat Martina Pecinu ve věci postupu policejní inspekce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v médiích se v posledních dnech hodně diskutuje kauza postupu Policie České republiky ve věci novináře Mladé fronty Dnes Pavla Eichlera zadrženého loni 12. září v noci, když pracoval na reportáži o obsazení domu squatery v centru Prahy a o následné policejní akce. Dle dostupných informací zveřejněných v médiích se Policie České republiky zachovala jako v časech dávno minulých nejen svým postupem při zadržení, ale zejména následným vyšetřováním uvedeného incidentu. Můžeme si domýšlet, zda policie pochybila nejen v postupu při zadržení, ale hlavně při vyšetřování. Nerespektovala základní práva občana, odmítla jeho zákonné požadavky.

V medializované zprávě policejní inspekce je hodně protimluv. Vyplývá z ní, že policie dobře věděla, že se jedná o novináře, ačkoliv to zprvu popírala. Je zřejmé, že policie pochybila při vyšetřování, nevyužila všech možných zdrojů informací, například kamerového záznamu.

Nejedná se, pane ministře, o první případ tohoto druhu v poslední době mířícího nejen proti novinářům, ale obecně i vůči našim občanům. A teď má otázka na vás. Proto se ptám, pane ministře, jaké kroky podniknete, aby základní práva našich občanů byla chráněna a respektována i ze strany Policie České republiky a obdobné kauzy se již neopakovaly. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, tento případ se mi skutečně dostal do ruky. Protože o něm obšírně informovala média, nechal jsem si k němu podat informaci, zejména ze strany Inspekce Policie České republiky.

Ten případ byl prezentován velmi emotivně, o tom, jak jste říkal, jak byla hrubě porušena práva tohoto novináře. Já musím konstatovat, že policie v tomto případě postupovala v souladu s dozorovou činností státního zástupce. V okamžiku, kdy se tímto případem začala zabývat inspekce, zjistila několik velmi zajímavých skutečností. Ta nejzajímavější asi je, že k zápisu své výpovědi v protokolu neměl pan Eichler žádné připomínky a nežádal o provedení oprav ani doplnění a při zadržení a před výslechem byl pan Eichler poučen o svých právech, a to nepochybně, a stvrdil to svým podpisem.

Z výpovědi podezřelého nevyplývá, že by byl na místo vyslán redakcí, ani kterou redakcí, nevyplývá z výpovědi ani to, čeho se měla reportáž týkat a o čem chtěl veřejnost jako nezávislý novinář informovat. Lze však předpokládat, že jako nezávislý novinář již po 16. hodině, kdy byl již objekt obsazen squatery, může být jeho jednání považováno za jednání vykazující znaky trestného činu, a mohl o svém úmyslu napsat reportáž a o svém pobytu v objektu jako nezávislý novinář informovat Policii České republiky.

Nezpochybňujeme v žádném případě úlohu nezávislých novinářů. Na druhou stranu tady, pokud jsem měl možnost prostudovat informaci, kterou jsem od Inspekce Policie ČR dostal, nebylo zjištěno žádnou svědeckou výpovědí, ale to ani ze strany policistů, kteří se v té době v dané policejní služebně pohybovali, ale ani ze strany jiných zadržených, kteří byli v této věci také inspekcí vyslýcháni, že by skutečně došlo k nějakým násilnostem nebo že by došlo k tomu, co pan novinář popisoval. A jak říkám, ani on se o tom nezmínil v protokolu k zápisu, v protokolu ze své výpovědi. Čili já to považuji za trošičku nafouklou bublinu.

Jediné, co já v tom mohu dělat, je, že znovu požádám Inspekci ministra vnitra, aby ten případ prověřila. Obávám se ale, že i vzhledem k tomu, že policie nepostupuje nezávisle, ale v souladu se stanovisky státních zástupců, že prošetření tohoto případu bude stejné. Prostě v této kauze podle toho, co jsem si prostudoval, je jediný člověk, který tu situaci popisuje tak, jak ji popisuje pan Eichler nebo ten pan novinář, ale mnoho dalších lidí tu situaci popisuje zcela jinak. Já tedy v tomto okamžiku požádám inspekci, aby se na ten případ podívala, ale jak už jsem řekl, jiné kroky vůči Policii České republiky dělat nehodlám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím tedy ještě jednou pana poslance o doplnění.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane ministře. Já jenom prosím potom o podání informace ze strany případného prošetření, opětovného prošetření policejní inspekcí. Prosím, abyste mě informoval o tom průběhu a o výsledcích. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. To je tedy vše. Můžeme ukončit tuto interpelaci. Podle jednacího řádu poslední interpelace se podává do 17 hodin 55 minut, takže my jsme vlastně už vyčerpali celý program interpelací. Omlouvám se panu ministru Riedlbauchovi, který tu čekal. Ale to už je takový život. Já vám děkuji za trpělivost a vytrvalost.

Končím tento jednací den. Přeji vám pěkný večer. Jenom upozorňuji, že zítra ráno budeme pokračovat pevně zařazenými body vlastnictví bytů, zahraniční spolupráce a pak třetími čteními. Takže zítra v 9 hodin ráno pokračuje schůze pevně schválenými body pro dopoledne. Předpokládám, že třetí čtení pojedou až do 14 hodin.

Dobrý večer.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP