(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jdeme dál. Je tady interpelace pana poslance Vladimíra Hinka na Martina Pecinu ve věci odměňování manažerů České pošty. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Hink: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, váš kolega z vlády ministr financí Eduard Janota plánuje zkracovat platy manažerů ve státních podnicích, firmách a zamezit rozdělování odměn bez ohledu na výsledky těchto firem. Zaznamenal jsem však informaci, která samozřejmě nemusí být na reálném základě, že takové úpravy by se neměly týkat státního podniku Česká pošta.

Vážený pane ministře, v návaznosti na tyto informace si vás dovoluji požádat o odpověď na následující otázku. Je pravda, že státního podniku Česká pošta se takovéto snižování platů manažerů a navázání odměn na výsledky hospodaření nebude týkat? Jsem si samozřejmě vědom toho, že mi pravděpodobně nemůžete sdělit výši současných příjmů těchto manažerů, poněvadž se určitě jedná o osobní údaje, ale alespoň na tuto jednoduchou otázku kdybyste mi mohl odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana ministra Pecinu, aby odpověděl.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážený pane poslanče, ta informace, jak pronikla médii, není úplně přesná. Ten dotaz zněl na pana ministra Janotu, které firmy zahrne do auditu. Pan ministr Janota vybral firmu, která bude provádět jakési zhodnocení platů manažerů ve státních nebo polostátních podnicích. Tento audit se samozřejmě bude týkat i České pošty. Problém je v tom, že podniky, které řídí ministr Janota, tak tam to bude zadávat Ministerstvo financí nebo on to uloží podnikům, které jsou řízeny Ministerstvem financí, kdežto státní podnik Česká pošta je řízen Ministerstvem vnitra, a proto ta samá firma bude provádět tu samou činnost v České poště a pouze ten příkaz jsem podal já. Čili pan Kulhánek a jeho společnost dle přání pana ministra Janoty bude tu samou činnost provádět i v České poště. Není tam žádná výjimka a samozřejmě jsem pro, aby odměny manažerů byly vyhodnoceny v závislosti na výkonu firmy a aby byly dány do přiměřených relací. S tím nemám žádný problém. Jediná dezinterpretace vznikla tím, že on to zadává u všech podniků kromě toho jednoho, který patří mně, a tam jsem to provedl já. Tam jsem to provedl, práce začala.

Pokud se ptáte na konkrétní výši, tak to vám skutečně nesdělím, pouze vám sdělím, že to, co vyšlo v Mladé frontě, tak to jsou částky skutečně relevantní, takže v té výši se odměna generálního ředitele pošty pohybovala a pohybuje. Já jsem na odměnách představenstva ředitelů nebo generálního ředitele pošty vůbec nic nezměnil, čili jsou to jakési historické odměny, které jsou v té relaci, jak vyšlo tuším minulý týden v Mladé frontě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se zeptám pana poslance. Nebude. Budeme končit tuto interpelaci. Další je interpelace pana poslance Jiřího Čepelky opět na Martina Pecinu. Bude přednesena. Ano, už se blíží pan poslanec, takže prosím.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážený pane ministře, s kolegou Hinkem zřejmě čteme stejné noviny a čerpáme ze stejných materiálů, takže já budu pokračovat dál v kauze Česká pošta. Tentokrát se nebudu zaměřovat na manažery, protože tam si dovedu představit, že v podstatě motivovat je tím, jaký odvedou výkon, za to přijde odměna, je maximálně správné. Pronikly ale současně informace, že v podstatě dozorčí rada má požívat měsíční odměnu 150 tisíc korun, stejně tak místopředsedové dozorčí rady, a netuším, kolik tam mají členové dozorčí rady. Tato odměna mi připadá na to, jak Česká pošta funguje, poněkud nadnesená. Rád bych se proto, pane ministře, zeptal, zda je toto pravda.

A potom bych se zeptal jako druhou otázku, zda se něco změnilo v odměňování členů dozorčí rady za předchozího vedení ministerstva a poté, co jste nastoupil vy. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poprosím pana ministra Pecinu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Tato informace je skutečně pravdivá. Já jsem po svém nástupu vyměnil předsedu dozorčí rady, bývalý zaměstnanec Ministerstva financí, který se stal, jak nebývá zvykem, zaměstnancem České pošty, to znamená, on tam skutečně pracuje na plný úvazek. Nebudu říkat tady asi výši jeho platu, ale je to tedy méně než bere generální ředitel a než berou jeho náměstci, ale i než berou vrchní ředitelé na poště, ale je to částka skutečně zhruba v intencích, o kterých jste hovořil. Ti ostatní členové dozorčí rady zaměstnanci nejsou, účastní se pouze zasedání dozorčích rad a jejich odměny jsou v řádu 10 tisíc a u místopředsedů tuším 20 tisíc. Je to v takových intencích, není to jakoby plný plat nebo odměny dozorčích rad, jako jsou v ČEZu nebo něco podobného. Tak to skutečně je. A tento jeden člověk je skutečně pan Maceška. Byl skutečně přijat jako zaměstnanec a byl mu stanoven takovýto plat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Čepelka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Já si, pane ministře, dovolím toto ještě vyjasnit. Jeden zaměstnanec je předseda dozorčí rady, ostatní jsou nezaměstnanci, čili tam už v podstatě dochází. A zeptám se, tento zaměstnanec má plat i zhruba těch 150 tisíc korun a měsíční odměnu, jak to proniklo ven, dalších 150 tisíc korun, čili jeho gáže je 300 tisíc korun měsíčně?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Tak to skutečně není. Já myslím, že jeho odměny budou, nebo jsem si jist, že jeho odměny budou také vázány na výkon podle toho, jak se domluvíme s panem ministrem financí. V tomto okamžiku je skutečně jedním jediným, který má takovouto odměnu, ti ostatní, já jsem říkal 20 tisíc, to není pravda, místopředsedové mají 15. Nevím, jestli bych to tady měl říkat, ale skutečně předseda dozorčí rady má plat v těchto intencích a odměny stanovíme podle toho, jakým způsobem se dohodneme s panem ministrem financí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je konec. Teď přicházíme k interpelaci pana poslance Václava Votavy na ministra Gustáva Slamečku, ale nevidím tady... Pana ministra tady vidím, ale pana poslance Votavu tady bohužel nevidím. To by znamenalo ovšem podle našeho jednacího řádu, že interpelace tady nezazní. On tam má ještě jednu, takže bude mít ještě jednu příležitost. Dobře. Tuto interpelaci tedy pan poslanec Votava zmeškal. Jenom upozorňuji, že pokud to stihne, tak může pokračovat zanedlouho, jestli je někde poblíž. A teď bychom přešli k interpelaci pana poslance Václava Exnera na... (Přichází poslanec Votava.) Pan poslanec Votava, já si myslím, že může začít, ještě to stihl v poslední sekundě. Prosím, pane poslanče, máte slovo, jak jste přihlášený.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP