(11.30 hodin)
(pokračuje Chytka)

A poslední věc, a to je za domácí úkol pro nás, pro Poslaneckou sněmovnu - jsou lokální topidla. Zákony už leží v Poslanecké sněmovně, my se tím budeme zabývat. Já jsem tedy zvědav, jak se s tím vypořádáme, ale při diskusi opravdu směřujme, abychom nešikanovali poctivé, kteří topí opravdu kvalitním topidlem, ale abychom se opravdu soustředili a abychom šikanovali pouze ty, kde je zcela evidentní, že používají nekvalitní topidlo, nedej bože PET láhve s podivným obsahem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Krupka. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vyslyším apel paní kolegyně Jakubkové, budu maximálně stručný.

To, co řekl můj předřečník, pod to se naprosto podepíšu. Nicméně má poznámka spíš směřuje do oblasti ekonomické, ke které se tady vyjádřil pan kolega Břetislav Petr. Byl bych rád, kdyby i tato jeho konstatování šla ruku v ruce s činy, které občas on jako zástupce parlamentní strany koná. Jestliže avizuje, že dneska velké podniky, které mnohdy jsou v kritické ekonomické situaci, dříve na to, v uvozovkách, neměly finanční prostředky, a teď na ně tlačíme, určitě je to v zásadním rozporu s tím, že v tuto chvíli je tendence ba naopak těmto firmám, které jsou mnohdy v objektivních potížích, zvyšovat korporátní daně, rušit stropy na odvody sociálního pojištění, protože o to více tyto společnosti budou mít zdůvodnění, proč v tuto chvíli nemohou dělat tyto ekonomické kroky. Čili jinými slovy, prostřednictvím paní předsedající pane kolego, vyzýváte-li k něčemu, mělo by to jít současně i s tím, co říkáte a děláte.

A podobná poznámka je na margo toho, že tento kraj je typický historickým znečištěním, které se právě odstraňuje tím, že existuje určitá meziresortní komise, která schvaluje projekty, které by měly právě tyto staré historické škody řešit a které mnohdy jsou takovým zdrojem polétavého drobného popílku, případně prachu. Jestliže ale vy opět sáhnete na finanční zdroj, což jsou např. dividendy z ČEZu a vyplácíte je pro možná pro vás bohulibé činy, tak v tuto chvíli to jde na úkor zdraví občanů Moravskoslezského kraje.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane kolego. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr, poté s přednostním právem k vystoupení pan ministr životního prostředí Jan Dusík. Pane poslanče Petře, máte slovo. Prosím o dodržení časového limitu. Děkuji.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Krupkovi. Já jsem si myslel, že debata bude technická a nebude politická, pane Krupko! Myslím si, že do roku 2008 jste vládli v této zemi vy a měli jste v rukou dostatečné nástroje pro to, jak tyto podniky k úsporám v produkci emisí donutit. Jsou to podniky, které nepotřebují podporu! Mittal má 49 mil. na knížce a obdobně všechny velké podniky, ať je to Dalkia, ať je to Evraz, ať jsou to Vítkovice, mají dostatečný balík peněz, který si nahospodařily také v důsledku toho, že výroba šla na úkor životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Nyní avizované vystoupení ministra životního prostředí pana Jana Dusíka. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, zareagoval bych na některé příspěvky, které tady zazněly. Mohu říct, že se značnou měrou z nich bych se ztotožnil. To, že dnes nemáme regulační nástroj na to, jakým způsobem zajistit splňování přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší v domácnostech, je skutečnost. Ony představují zhruba čtvrtinu zátěže, která se týká emisí polétavého prachu. A možnosti kontroly jsou skutečně velmi omezené. Snažíme se na toto reagovat v návrhu nového zákona o ovzduší. Trochu podobným směrem směřuje i návrh zákona z pera Moravskoslezského kraje, který je tady předložen Poslanecké sněmovně. A samozřejmě je to citlivé téma nastavení rovnováhy mezi osobní svobodou, nedotknutelností obydlí a efektivní kontrolou toho, v čem se spaluje a co se spaluje. Snažíme se to vyřešit a přijdeme s tím v novém zákoně o ochraně ovzduší.

Imisní přístup, o kterém tady byla řeč, se ukazuje asi nejpregnantněji na Moravskoslezském kraji, že je nutno řešit nejenom plošně, ale také individuálně. A opatření, o kterých tady byla řeč, ať už poslední novela zákona o ovzduší, nebo vyhláška ministerstva, regulační řády, jsou právě tímto směrem, aby byla schopna reagovat na individuální situaci u individuálních znečišťovatelů.

K účinnosti vyhlášky, která, jak jsem o tom hovořil, nabyla účinnosti v listopadu. My jsme její projednávání směřovali tak, aby byla schopna své plné účinnosti, včetně regulačních řádů, ještě před touto topnou sezónou. Bohužel právě diskuse s jednotlivými kraji nám neumožnila, aby byla vydána vyhláška dříve než v listopadu. Obsahuje lhůty, které říkají, že provozovatelé do 60 dnů mají zpracovat svoje regulační řády a nyní vlastně probíhá správní řízení k jejich schválení, takže v nejbližších dnech či týdnech by měly být vydány, ale není to nic, co by bylo zanedbáním povinností z hlediska Ministerstva životního prostředí. Je to dáno účinností předpisu a tento předpis v části vyhlášení signálu skutečně byla aplikován tak, jak měl být.

Vrátil bych se k ekonomické krizi. Ano, je dobré si uvědomit, že přestože je omezena výroba v celé řadě průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji, přesto situace v ovzduší je závažná. Dokládá to to, že se musíme stejnou měrou věnovat jak velkým zdrojů, tak lokálním zdrojům, tak dopravě. Co se týče evropských peněz, máme v operačním programu životního prostředí kapitolu, která na toto pamatuje. Máme tam vyčleněno 15 mld. korun na opatření, která jdou za zlepšením kvality ovzduší a která mohou být velmi efektivně, podle našeho názoru, směřována právě do Moravskoslezského kraje. V současnosti se zabýváme tím, aby projekty, které budou předloženy, skutečně předloženy byly. Zatím zájem byl poměrně nízký a my vyhodnocujeme, jakým způsobem dosáhnout toho, aby peníze byly účinně použity právě na tuto problematiku.

Jednání s Polskem pokračuje. Podařilo se nám ho otevřít až na podzim minulého roku. Nebyla tam úplně vůle ze strany Polska. Teď se situace zlepšila a na dalším jednání, které je naplánováno v polovině února, již chceme mít vyhodnocení současné situace z hlediska možných vlivů a opatření, která z toho vyplývají právě pro přeshraniční spolupráci, protože skutečně tento region je tím specifický.

Jednovětná poznámka k odboru změny klimatu. Existuje na Ministerstvu životního prostředí již od roku 2005 a tímto se opravdu intenzivně, touto problematikou, zabývá jiný odbor, odbor ochrany ovzduší.

Poslední poznámka je ohledně kompetencí. Zmínil jsem, že Ministerstvo životního prostředí má kompetenci za koncepce, za legislativu a samozřejmě, ale už v omezené míře, za její naplňování. Tam je důležitá role zejména krajských úřadů a místních úřadů. My také chceme i na základě současné situace, nepříznivé z hlediska ovzduší, toto vyhodnotit a bavit se příslušnými úřady o tom, jakým způsobem co nejefektivněji umíme reagovat, a případně to ještě včlenit do nového zákona o ovzduší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Krupka, poté řádně přihlášený pan poslanec Wolf, potom paní poslankyně Jakubková. Pane poslanče Krupko, máte slovo a dvouminutový limit. Děkuji vám.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Budu šetřit čas. Jenom chci ujistit prostřednictvím vás pana kolegu Břetislava Petra, že určitě má snaha nebyla dostat to do politické roviny. Bylo to pouze ekonomické konstatování stavu, že ekologie prostě něco stojí. Nikdy to nebude zadarmo. A protože se nesnažím být politickým populistou, tak si myslím, že i ve shodě s paní Jakubkovou bychom měli debatu zkrátit, a dovolil bych si předjímat stav možná nějakého usnesení, které bych navrhl, protože i Sněmovna by tuto debatu měla něčím ukončit, že bychom měli vyzvat vládu, aby na příštím jednání Poslanecké sněmovny nám sdělila, jaké přijala kroky k této problematice; s vědomím, že pokud do té doby nedojde ke kroku, který přislíbila, že bude výjezdní zasedání, tak bychom tuto informaci vzali jako informaci na vědomí. A na možná posledním jednání v dubnu by konečně mohlo nějaké rozhodnutí padnout. V případě potřeby samozřejmě podrobné diskusi tento návrh zopakuji. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP