(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Eduardu Janotovi. Předtím, než dám slovo k faktické poznámce Václavu Votavovi a panu poslanci Richardu Dolejšovi konstatuji, že náhradní kartu č. 18 má paní poslankyně Kateřina Konečná a byla mi doručena omluva pana ministra pro lidská práva Michala Kocába.

Nyní k faktické poznámce pan poslanec Václav Votava. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, možná omluva za trochu emotivní projev z mé strany, ale nedivte se, protože nás samozřejmě bombardují starostové a občané těch obcí, a říkají: Podívejte se, Topolánek nám tady sliboval, podvedl nás a teď si to myslíme i o současné vládě. Já tedy jako poslanec i kolega Dolejš určitě musíme vysvětlovat, jak se věci mají, a nelze se divit, že někdy možná emotivněji vystupujeme v tomto směru.

Co se týká toho, že pan ministr tady řekl, že nebylo dostatek kvalitních projektů z těch obcí, tak aby se daly financovat. No, podívejte, to jsou většinou malé obce. Bylo také slíbeno, že ministerstva a resorty budou nápomocny při žádostech jednotlivých obcí. A kdybych měl vyprávět anabázi, která řadu obcí postihla na resortech, tak by to asi bylo dlouhé povídání, a bylo to pro ně někdy opravdu úděsné běhat po ministerstvu a tam žebrat.

Já velice vítám příslib pana ministra Janoty, že dojde k určité schůzce se zástupci obcí, se zástupci Plzeňského a Středočeského kraje a obou nás poslanců, kteří se této problematice věnujeme delší čas. A jsem rád, že pan ministr je přístupen tomu hledat nějaké řešení. Chtěl bych samozřejmě také věřit tomu, aby toto řešení se také nalezlo a aby tyto obce měly možnost ještě nějakým způsobem nějaké prostředky, pokud to samozřejmě bude možné, a já věřím, že ano, dostat do svých obcí, tak aby mohly aspoň ty nejdůležitější, nejpalčivější věci ještě realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Slovo se ujme pan poslanec Richard Dolejš, připraví se pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám podanou ruku od pana ministra financí, protože to je jistý průlom v celé záležitosti. Jedna z hlavních výtek od obcí byla totiž ta, že vlastně vláda, resp. ministerstva s nimi nedostatečně komunikují. A já si myslím, že problémy mohou spočívat především v tom, že informace netečou tak, jak by měly.

Jsem rád, že jsem se dozvěděl, že tato vláda do této chvíle vnímá to, že usnesení předchozí Topolánkovy vlády je platné, to znamená že revokováno zatím nebylo a že postup bude určen podle toho, jak proběhne následné jednání jednotlivých ministrů se zástupci dotčených obcí. Myslím si, že k tomuto jednání by měli být přizváni i hejtmani, protože jich se to bezesporu také týká.

Já asi nebudu číst usnesení vlády, ale možná jen jednu větičku, aby všem bylo jasné, co Topolánkova vláda schválila. Přečtu vám tuto větu: "Vláda deklaruje celkový rámec finančních prostředků z veřejných prostředků pro rozvoj Brdska ve výši 1 mld. 250 mil. Kč."

Od začátku bylo jasné to, že část půjde ze státní pokladny, ale část půjde i z evropských fondů. Vláda Mirka Topolánka k tomu také zřídila komisi, v jejímž čele byl náměstek ministra financí pan Fuksa, který tyto věci měl vlastně koordinovat. Tato komise měla mj. za úkol právě vytvářet i servis pro tyto obce, aby věděly, jak mají postupovat při tvorbě projektů a při koncipování žádostí. Byl bych rád, abychom si uvědomili to, že to jsou malé obce a že jejich starostové nemají zkušenosti s čerpáním evropských prostředků a mnohdy nemají ani zkušenosti s čerpáním fondových prostředků z jednotlivých státních fondů. Proto pomoc pochopitelně potřebují. Akorát mám pochybnosti o tom, zda servis, který měl koordinovat pan náměstek Fuksa, byl dostatečný, protože výsledek je opravdu takový, že ne všechny projekty jsou schopny obstát.

Ale to, o co se mně hlavně jednalo, je vlastně vůle této vlády dále podporovat v duchu usnesení vlády předchozí v deklarovaném rámci pro první etapu těch 250 mil. Kč, zda je vláda odhodlána v případě, že obce budou připraveny, část prostředků pro to uvolnit. Předpokládám, že toto bude výsledkem zmíněného jednání. Pokud nebudeme spokojeni s tímto jednáním, budeme pochopitelně dále připraveni toto řešit na půdě Poslanecké sněmovny.

Závěrem ještě bych chtěl říci, že za své předchozí vystoupení se, na rozdíl od svého poslaneckého kolegy, nebudu omlouvat. Já si trvám na tom, co jsem zde řekl, a především směrem k poslancům a k Občanské demokratické straně, protože ona je vlastně tvůrcem toho problému, který se teď řeší. A je zajímavé, že poslanci ODS se o tento problém vůbec nezajímají, přitom tento problém vytvořila jejich vláda, a region Brdska hodili totálně přes palubu. A my, kteří jsme od začátku upozorňovali na to, že to je podvod, že to je vlastně taková vábnička pro starosty, aby změnili svůj postoj, svůj negativní postoj k umístnění americké radarové základny, tak najednou poslanci ODS se k tomuto závazku nehlásí. Ale to je jejich problém, je to problém jejich svědomí. My uděláme maximum pro to, aby těm starostům, kteří připravili příslušné věci, stát pomohl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Richardu Dolejšovi. Slova se ujme Vladislav Vilímec, který je poslední přihlášený do rozpravy v této interpelaci. Prosím, pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem původně nechtěl diskutovat, ale myslím, že je potřeba reagovat na mé předřečníky, především na pana Dolejše i na pana poslance Votavu.

Odmítám, že by slib vlády Mirka Topolánka měl být nějakým podvodem. Odmítám to. Účastnil jsem se jednání oné vládní komise tehdy za Plzeňský kraj jako její člen. Od začátku činnosti této komise jednotlivých resortů, protože v komisi byli zastoupeni náměstkové ministrů, jsme činili vše pro to, aby se skutečně dostalo obcím brdského regionu pomoci. Ani náznakově nezaznělo, že by to měla být nějaká hra, víceméně jakási vábnička za to, že obce a starostové brdského regionu budou souhlasit s umístěním radaru. Jak oba páni poslanci dobře vědí, i přes onen slib i skutečnou avizovanou pomoc vlády Mirka Topolánka většina starostů nepřehodnotila názor na umístění radaru. Přesto komise a vláda Mirka Topolánka činily vše pro to, aby onen slib, ono vládní usnesení byla naplněno.

Jenom k tomuto vládnímu usnesení. Ta miliarda a 250 milionů bylo nastaveno tak, že 250 mil. Kč měla být přímá pomoc obcím brdského regionu a 1 miliarda byly ony peníze z jednotlivých programů.

Pan ministr Janota zde hovořil o tom, že projekty neuspěly, nebo že mnoho projektů těch obcí neuspělo. Neuspělo z několika důvodů. Jeden důvod, a to se týkalo především evropských projektů a evropských programů, byl ten, že tyto obce nemohly uspět z toho důvodu, že nemohly naplnit kvůli své velikosti indikátory těchto programů. A když pan ministr Janota mluvil například o regionálních programech, v tomto smyslu o regionálním operačním programu Jihozápad nebo regionálním programu Střední Čechy, tak obce ani nemohly v mnoha případech o peníze do těchto programů žádat, protože do těchto programů mohou žádat pouze takové obce, které mají více než 500 obyvatel.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP