(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě předtím jsem přijal omluvu paní poslankyně Lenky Mazuchové z dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně Zdeňka Horníková ještě s faktickou poznámkou předtím, než zahájím Odpovědi na písemné interpelace. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já opravdu jenom technicky. Chci se zeptat, tak jsem to pochopila z vaší gestikulace, jenom se chci ujistit, že pevně zařazené body na zítra, pátek 29. ledna, to znamená body 30, 32 a 60, zůstávají body 1, 2, 3 a to, co jsme přijali dnes, pana kolegu Carbola a další, jsou následně pevně zařazené body 4, 5 a tak dále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, to je prostě zařazeno tak, že my jsme před body 1, 2, 3 pevně zařadili ty body, které tady byly dnes prohlasovány, to znamená pan poslanec Carbol, paní poslankyně Rybínová a takhle to bude pokračovat. To je pořadí, které bylo schváleno. Já jsem upozorňoval na určitou kolizi v těch hlasováních, ale vůle Sněmovny byla taková a organizační odbor to na zítřek takto připraví.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Takže mám chápat, že včera pevně zařazené body už dneska neplatí, protože jsme to zase změnili. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, platí, ale po těch třech bodech, které jsme pevně zařadili, protože jednomu návrhu nebylo vyhověno, a to byl návrh pana kolegy Kalouska.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobře, já vám děkuji za výklad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že jsem pouze konstatoval vůli Sněmovny, snažil jsem se to zachytit, přestože těch návrhů bylo více než 20. Máme vyjasněno. Můžeme pokračovat.

185.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou celkem pět odpovědí na písemné interpelace, se kterými poslanci nevyslovili souhlas.

Budeme se zabývat nejdříve interpelací poslance Ivana Ohlídala na činnost Akreditační komise Ministerstva školství, kdy pan poslanec nesouhlasil s odpovědí paní ministryně školství Kopicové. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová odpověděla na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Interpelace spolu s odpovědí byla předložena Poslanecké sněmovně jako tisk 963. Projednání této odpovědi bylo na 66. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno před hlasováním o návrhu poslance Ivana Ohlídala, který navrhl vyslovit nesouhlas s odpovědí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové na jeho interpelaci. Nezbývá mi nic jiného, protože interpelace byla ukončena v rozpravě a zbývá pouze hlasování. (V sále je velký hluk a neklid.)

Ještě než dám hlasovat, prosím Sněmovnu o klid. Ti, kteří mají jiné důležité věci, prosím přesuňte je do předsálí. Ostatní žádám, aby se dostavili do svých lavic, přihlásili se svými identifikačními kartami, a budeme rozhodovat hlasováním o návrhu pana poslance Ivana Ohlídala. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný počet poslanců v Poslanecké sněmovně.

O návrhu pana poslance Ivana Ohlídala rozhodneme bezprostředně, až se ustálí počet poslanců... Počkám ještě několik okamžiků, až bude naplněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože v této věci je potřeba, aby rozhodovalo nejméně 67 poslanců Poslanecké sněmovny. (Předsedající vyčkává.) Máme dostatek přihlášených poslanců, rozhodneme tedy hlasováním.

 

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ohlídala, aby odpověď na tuto interpelaci Poslanecká sněmovna odmítla? To znamená, že paní ministryně by musela zpracovat odpověď novou?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Ivana Ohlídala. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 92 poslanců pro 56, proti 28. Návrh byl přijat. Sněmovna požádala paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby odpověděla na tuto interpelaci znovu, tedy asi podle výsledku té diskuse, která tady byla na 66. schůzi.

 

Budeme pokračovat. Dalším bodem je odpověď na interpelaci pana poslance Richarda Dolejše na ministra financí Eduarda Janotu. Ministr financí Eduard Janota odpověděl na interpelaci poslance Richarda Dolejše ve věci dotací pro rozvoj regionu Brdska. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá Poslanecké sněmovně jako tisk 976. Projednání této odpovědi bylo na 66. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno v průběhu rozpravy, před ukončením rozpravy. Otevírám tedy znovu rozpravu a vidím pana poslance Richarda Dolejše, že se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl v úvodu, protože projednávání této interpelace trvá několik měsíců, takže se v čase také některé věci změnily, takže bych chtěl v úvodu konstatovat, že jsem rád, že se i díky této interpelaci pohnuly ledy a postižené brdské obce obdržely alespoň malou část dotací, které jim byly přislíbeny vládou Mirka Topolánka. Obávám se však, že to byl první a poslední krok této úřednické vlády ve věci dotací pro brdské obce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bohužel nemohu souhlasit, nemohu se spokojit s písemnou odpovědí pana ministra financí Eduarda Janoty, i když byly učiněny ty dílčí kroky, o kterých jsem hovořil, na písemnou část interpelace, kterou máte všichni k dispozici. Já jsem chtěl jasné odpovědi na dvě základní otázky. První otázka zněla: Je stále platné usnesení vlády ze dne 4. prosince 2007, ve kterém vláda Mirka Topolánka deklaruje celkový rámec finančních prostředků z veřejných prostředků pro rozvoj Brdska ve výši 1 mld. 250 mil. korun? To je první otázka. A druhá otázka: Jak se konkrétně hodlá současná vláda vypořádat s tímto závazkem? Bohužel na tyto otázky jsem neobdržel konkrétní odpovědi. Nemohu se spokojit s pouhým konstatováním pana ministra financí, že jakákoliv rozhodnutí o další podpoře investic do brdského regionu přísluší vládě, aniž bych se dozvěděl, jak vláda hodlá dále postupovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, předchozí vláda Mirka Topolánka slíbila v první etapě vyčlenit 250 mil. korun na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů. Starostové těmto deklaracím uvěřili, a proto je řada projektů připravena, akce probíhají nebo proběhly. Současná vláda pod tlakem poslanců sociální demokracie, ale i hejtmanky Milady Emmerové, minimální část prostředků na spoluúčast uvolnila a tento závazek koncem roku na poslední chvíli realizovala. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP