(9.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní jde o bod číslo 95, to je tisk 809.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121 a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto vyřazení? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 136 pro 60, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem na vyřazení je bod číslo 99, to je tisk 939.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro vyřazení tisku 939. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 136 pro 57, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem na vyřazení je bod číslo 101. Je to tisk 791.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro vyřazení tisku 791. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 135 pro 61, proti 66, Návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem navrženým k vyřazení je bod číslo 102, tisk číslo 831.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 135 pro 61, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem, který je navržen, je bod číslo 103, tisk 940.

Zahájím hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 136 pro 62, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhem na vyřazení bodu číslo 107, což je tisk 539.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 126, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 136 pro 58, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem na vyřazení je bod číslo 109, to je tisk 631.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 127, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 136 pro 62, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem na vyřazení je bod číslo 111, to je tisk 675.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 136 pro 63, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem na vyřazení je bod číslo 115, tisk 727.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 129, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto tisku. Kdo je proti? Zákon o hospodaření energií. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 136 pro 60, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je bod číslo 116, sněmovní tisk 729.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Kdo je proti vyřazení? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 136 pro 63, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem na vyřazení je tisk... Paní kolegyně Šedivá se hlásí s faktickou? Není tomu tak.

 

Návrh na vyřazení bodu 117, tisk 730.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131 a ptám se, kdo je pro vyřazení návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 137 pro 61, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je vyřazení bodu číslo 118, tisk 733.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro vyřazení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 137 pro 65, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je to návrh na vyřazení bodu číslo 120, to je tisk 762.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro vyřazení návrhu zákona o vysokých školách a dalších souvisejících zákonů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 137 pro 62, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

A posledním návrhem na vyřazení je vyřazení bodu 121, tisku 756.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení třetího čtení zákona o podpoře sportu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 137 pro 59, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s těmito návrhy pana poslance Petra Nečase a zbývá nám vypořádat se s návrhem na zařazení bodu číslo 12, zákona o vodách, jako desátého bodu v úterý. Myslím si, že nám vychází desátý, protože ten devátý byl zařazen a desátý nebyl.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Daniela Petrušky. Bod 11 - pardon, omlouvám se. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 137 pro 127, proti nikdo. I tento návrh Sněmovna přijala.

 

Nyní tedy mi zbývá se vypořádat s bodem 185, protože skutečně po hlasování, po splnění svých povinností předsedajícího zařazuji bod Odpovědi na písemné interpelace, tak jak mi zákon stanoví.***
Přihlásit/registrovat se do ISP