(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, jak tomu mám rozumět, těsně před? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře, před zahájením třetích čtení. Už jsem to pochopil.

Pan poslanec Jiří Papež. Připraví se paní poslankyně Jana Rybínová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi požádat o zařazení nového bodu do pořadu schůze. Tímto bodem by byla novela zákona o Pozemkovém fondu, tisk 993, první čtení. Já si zároveň dovoluji požádat o zařazení tohoto bodu pevně na úterý 2. 2. jako 9. bod, tedy za dosud pevně zařazené body na toto úterní odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Před paní poslankyní Janou Rybínovou - prosím paní poslankyně, už můžete přijít - budu jenom konstatovat, že pan poslanec Hamáček má náhradní kartu č. 10.

Slova se ujme paní poslankyně Jana Rybínová a připraví se pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěla požádat o pevné zařazení bodu 90 schváleného programu. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Je to sněmovní tisk 892. Prosila bych jej pevně zařadit jako první bod třetích čtení zítra, to je v pátek 29. 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, 29. 1. Pan poslanec Karel Kratochvíle, po něm se připraví pan poslanec Pavel Kováčik. Eviduji další přihlášky, i ty, které nemám písemně. Prosím.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil pevně zařadit bod č. 59, sněmovní tisk 1022, o lékařské péči, na úterý 2. 2. po pevně zařazených bodech. Jestli to mám dobře spočítáno, měl by to být 10. bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili 10. bod 2. 2.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, počítám to po pevně zařazených bodech. (Děkuji.) Děkuji.

Slova se ujme pan poslanec Pavel Kováčik. Připraví se pan poslanec Zdeněk Boháč.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dobrý den. Jenom dvě drobnosti. Já bych si dovolil požádat pana kolegu Kalouska, aby zvážil svůj návrh, zajisté ušlechtilými pohnutkami vedený, k úsporám i v rámci politických stran. Kdybychom se prvně mohli dohodnout na tom, že se dohodneme na stanovení jakési rozumné horní hranice výdajů na volební kampaně, pak můžeme mluvit o tom, že se také sníží státní příspěvky politickým stranám.

A ta druhá věc, to je můj návrh na pevné zařazení bodu 788, to je rozjednané třetí čtení před hlasováním, které jsme v úterý přerušili, čili zbývá nám pouze hlasování. Já bych si jej dovolil navrhnout jako první bod třetích čtení zítra. Ale vzhledem k tomu, že jako první bod třetích čtení zítra paní kolegyně Rybínová už navrhla biocidní přípravky, v případě, že bude přijat návrh paní kolegyně Rybínové, potom jako druhý bod třetích čtení zítra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Boháč. Připraví se paní poslankyně Vlasta Bohdalová.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dovoluji si vás požádat o podporu na zařazení sněmovního tisku č. 998, což je návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Prosím o zařazení na pátek 29. ledna po pevně zařazených bodech. Děkuji za pochopení a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Paní poslankyně Vlasta Bohdanová, připraví se pan poslanec Richard Dolejš.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Krásný den, vážení kolegové. Já bych poprosila o pevné zařazení bodu 26 schváleného programu, je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 563/2004, je to zákon o pedagogických pracovnících, sněmovní tisk 746, na dnešek po písemných interpelacích jako první bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, první bod. Paní kolegyně, je tam ještě jeden stejný návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Tak jako druhý bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Když bude schválen návrh paní kolegyně Jakubkové, tak jako druhý. Buď první, nebo druhý, podle toho, co projde.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano. Děkuji za pochopení a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Pan poslanec Richard Dolejš, připraví se pan poslanec Petr Nečas a pan poslanec Daniel Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout zařadit na pátek 29. ledna po pevně zařazených bodech sněmovní tisk 749, což je bod podle schváleného programu č. 7, a dále sněmovní tisk 940, což je podle schváleného programu bod č. 10. Takže tyto dva body zařadit po pevně zařazených bodech na pátek 29. ledna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zítra. Dobře. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Petr Nečas, připraví se pan poslanec Daniel Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl následující návrhy na vyřazení bodů. Navrhuji, aby z programu schůze byly hlasováním vyřazeny následující body: bod 87, 88, 89, 92, 95, 99, 101, 102, 103, 107, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 121. Žádám, aby o každém návrhu bylo hlasováno jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili návrh na zkrácení našeho pořadu. Pan poslanec Daniel Petruška.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dobrý den. Já to nebudu přednášet dlouho. Vládní návrh zákona bod č. 12, o vodách a změně některých dalších zákonů, navrhuji zařadit jako desátý bod na úterý 2. 2., jestli se nepletu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Když bude schváleno to, co bylo předloženo, může být i jedenáctý.

 

Poslanec Daniel Petruška: Zvládnu i jedenáctý, pokud ho projednáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Podle toho, jak to dopadne, může to být 9., 10. nebo 11. bod. Čili zákon o vodách.

To jsou všechny písemné i ústní přihlášky. Ještě pan místopředseda Jan Kasal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já se omlouvám, že zneužívám svého práva, já nechci přednést další návrh, jenom chci zdůraznit a zdůvodnit, proč budu hlasovat pro návrh pana poslance Kalouska. Já velmi ctím jeho cit pro solidaritu politických stran s ostatní veřejností, proto podpořím tento návrh. Myslím si, že má svou relevanci také to, co řekl pan poslanec Kováčik, to znamená diskuse na téma stropu výdajů na volební kampaň. Ale já bych doporučoval zároveň také se zamyslet, a to bude smysl mého pozměňovacího návrhu, aby ta solidarita šla trošku dál. Abychom se rozdělili s veřejností pomocí darovací daně o dary, které jdou politickým stranám, řekněme nad 100 000 od jednotlivce. To je důvod, proč si myslím, že je potřeba návrh pana poslance Kalouska podpořit a já v tomto smyslu připravím pozměňovací návrh ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě se přihlásil pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, já navrhuji, aby bod č. 185, který je zařazen na jednání naší schůze zákonem, byl projednávám bezprostředně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ale já o něm musím dát hlasovat až po odhlasování těchto návrhů, protože váš návrh padl až jako poslední v řadě těch pozměňovacích návrhů. Nyní se budeme věnovat hlasování o jednotlivých předložených návrzích.

 

První hlasování - zařadit tisk 961 do bloku prvních čtení za bod 43. Ano? Pan kolega Urban. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP