(17.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud jde o to, jestli má ještě někdo zájem... Nebyla to lhůta, která by přesahovala zákon o jednacím řádu. Nemusím se tedy ptát. Dobře. Rozpravu končím, protože nikoho přihlášeného nevidím, a ptám se tedy ještě jednou na závěrečná slova. Je zájem, pane navrhovateli? Není? Je zájem. Paní zpravodajka bude mít také zájem? Nebude.

Závěrečné slovo zástupce navrhovatelů. Pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jenom velmi krátce, protože debata byla o všem možném, mnohdy ani ne o tom, co jsme tady projednávali.

Paní zpravodajka hovořila o tom, že jsou návrhy ve třech tiscích, aby bylo více vidět Škromacha a sociální demokracii. Kvůli tomu to samozřejmě není, protože návrhy byly podávány právě proto, aby byla umožněna nabídka na rozdíl od balíkových zákonů, kdy je potřeba hlasovat pro všechny návrhy. Jde o to, aby si poslanci mohli vybrat v devadesátce. Čili jak ošetřování, tak rodičovský příspěvek, tak tři dny nemoci, u každého je možné, aby poslanci svobodně a podle své vůle o tom mohli rozhodnout. Proto tři návrhy, proto ne jeden balíčkový. My jsme demokrati a myslíme si, že lidé by si měli vybrat.

Pan poslanec Šeich hovořil o tom, co nám doporučuje Světová banka, Mezinárodní měnový fond. Samozřejmě, doporučují. Myslím si ale, že druhá věc je ta, že máme i vlastní rozum. A těch způsobů je hodně. Stačí se podívat, co doporučovala Světová banka třeba v důchodovém systému Slovákům, Maďarům. Dneska už přehodnotili svůj názor, ale bohužel, dluhy, které tam dneska vznikly v řádech desítek miliard korun díky zavedení nového důchodového systému podle těchto rad, tam jsou. Pak je potřeba říci, že ani tyto ctihodné instituce jaksi nejsou až tak úplně nezávislé a také mají své zájmy. Je tedy potřeba k tomu tak přistupovat.

Myslím si, že řešení, která předkládají sociální demokracie nebo ODS, jsou prostě řešení. A nakonec si občané ve volbách vyberou, která ta řešení jsou lepší.

Pan poslanec Doktor hovořil o tom, že tady jsou nějaké významné dny. Určitě významný den byl třeba ten, kdy schvaloval jako poslanec balíček a kdy v této zemi podsekl veřejné příjmy řádově o desítky miliard korun. To by stálo za zapsání do nějaké zvláštní knihy. Každopádně mě mrzí, že tady není po čtyřech letech vlády jeho strany vyrovnaný rozpočet. Jak by se nám to dneska rozhodovalo, v jaké bychom byli pohodě! A ono je tady téměř 500 mld. korun, a to ještě s 80 miliardami, které tam zůstaly ještě po sociální demokracii jako rezerva a kterou stačili rozkulačit naši následovníci, a pak hovořili o nízkých deficitech. To už je ale věc jiná. Myslím si, že opět bude povinností sociální demokracie, stejně jako tomu bylo po Klausových vládách, tyto deficity napravit, aby tady konečně byl rozpočet, který bude nízkodeficitní, i když neříkám, že se nám podaří vyrovnaný rozpočet.

Je ale škoda, že ta takzvaná pravice ... A když se tady hovoří o pravici, musím říci, že tady žádnou nevidím, že tady vidím jenom populistický střed a že je bohužel možná škoda, že tady taková klasická pravice není, aby občan měl jasno a aby viděl, co to ta pravice vlastně je.

Kolega Kalousek mluvil. Myslím si, že měl velmi dobré myšlenky, ale bohužel, ta výslovnost nebyla zcela tedy ideální. Možná po vzoru svého předsedy. Ale jinak ... Ale rozuměli jsme mu teda jako, to je pravda.

A předvolebním populismem může být jednak to, že chceme, aby rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení nedopláceli na krizi. Nebo populismem také může být nekontrolované snižování daní nebo sociálního pojištění, které zase znamená výpadky na příjmové stránce. Já myslím, že tyto populismy a nálepkování bychom měli vynechat a říci prostě: Jedni preferujeme vysokopříjmové skupiny, a tak jim dáváme daňové úlevy, a druzí preferujeme rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené a řešíme to touto formou. Občan je ten suverén, který si ve volbách vybere.

Samozřejmě, že každé takové rozhodnutí je politikem. A neschovávejme se za to. Řekněte, kolegové z pravice, tedy takzvané pravice: Nechceme podporovat rodiny s dětmi. My raději podpoříme ty výšepříjmové skupiny daňovými úlevami. Je to transparentní, je to jasné. A to by možná byl skutečně ten pravicový přístup, který tady alespoň částečně naznačil, myslím si, že hodně pravicový pan kolega Kalousek, který si zaslouží jako jeden z mála přívlastek, že skutečně asi pravicový je. On nebyl nikdy žádný lidovec. (Smích z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Počítám, že závěrečné slovo bylo za oba tisky, tedy 946 a 947. Paní zpravodajka mě bude kontrolovat. Já jsem nezaznamenal v rozpravě žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já jsem dávala návrh na zamítnutí obou tisků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha. Já to nemám zaznamenáno v protokolu. Omlouvám se. Máme tedy návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat, a to jednotlivě, protože byla skončena sloučená rozprava. Nejdříve bychom se tedy vypořádali s návrhem na zamítnutí tisku 946.

37.
Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 946/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vracím tedy jednání Poslanecké sněmovny do bodu 37 a zazvonil jsem. Odhlásím vás, aby se mohli dostavit ti, kteří mají zájem rozhodnout o tomto návrhu, do svých lavic. A o tomto návrhu, který byl podán v rozpravě, rozhodneme, jakmile se ustálí počet přítomných poslanců. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami... Vidím, že už pohyb ustal. Můžeme tedy zahájit hlasování.

 

O návrhu na zamítnutí tisku 946 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 133 pro 58, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Dokončíme tedy rozhodování o tisku 946, a to návrhem na přikázání, pokud neprošlo zamítnutí.

 

Poslankyně Alena Páralová: A ještě zkrácení lhůty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A také návrhem na zkrácení lhůty k projednání.

Pro jasnost hlasování: My jsme v bodě 37, protože jsem ukončil sloučenou rozpravu k bodům 37 a 38. Prosím naše odborníky na IT, abychom se dostali nejen podle slov, ale i podle tabule ke správnému bodu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 83, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 136 pro 124, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání. Podle návrhu šlo o zkrácení na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 84, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 136 pro 75, proti 53. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a jeho lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím bod č. 37.

 

A budeme hlasovat o bodu

38.
Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 947/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

a to ve stejném pořadí, jak tomu bylo u tisku 946, to znamená nejdříve o návrhu na zamítnutí, který předložila paní kolegyně Páralová.

 

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 85, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto tisku. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 136 pro 56, proti 76. Ani tento návrh na zamítnutí nebyl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP