(16.20 hodin)
(pokračuje Šeich)

Sociální demokracie v tomto sází na krátkodobý volební zisk, ale za její volební vítězství zaplatíme bohužel my všichni, občané České republiky, a její taktika je přidávání páry ve chvíli, kdy loď se řítí na mělčinu. Je to taktika smrtelná, je to ruská rozpočtová ruleta, kterou sociální demokracie s námi opakovaně hraje, a v době před volbami to eskaluje do úplně nehorázných populistických opatření.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane poslanče Kalousku, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, já jsem si původně své vystoupení představoval jako reakci na vystoupení pana předkladatele, pana poslance Škromacha. Leč jeho proslov byl natolik sofistikovaný a natolik intelektuálními nitkami protkaný, že můj prostý mozek to prostě nevzal. Já si tedy dovolím reagovat ve sloučené rozpravě na vystoupení, která předcházela tomuto bodu, protože se ho týkala, takže věřím, že se neodchyluji od tématu projednávaného parlamentního bodu.

Pan předseda rozpočtového výboru Sobotka kritizoval pana předsedu vlády za to, že dostatečně neinterpeloval vůči poslancům ODS proti snížení spotřební daně z piva, aby upustili od této neodpovědnosti vládního návrhu. Já bych tady chtěl říci, že tento návrh, který - a my ho samozřejmě nepodpoříme, protože je skutečně populistický a neodpovědný - nepřesahuje 1 mld. korun, si nezaslouží vystoupení předsedy vlády České republiky. Zaslouží si vystoupení ministra financí, který dostatečně jasně vystoupil včera v Senátu a dostatečně jasně řekl, že vláda - a hovoří-li k daním ministr financí, tak to je prostě stanovisko vlády - zásadně nedoporučuje přijetí tohoto návrhu, neboť je to pouze předvolební populismus, který v té nejméně škodlivé dani, tedy dani nepřímé, dani spotřební, by zkrátil příjmy státního rozpočtu o téměř 1 mld. Kč. Já jsem přesvědčen, že ze strany vlády toto stanovisko zaznělo zcela jednoznačně. Chtěl bych se přihlásit k tomu, že poslanci i senátoři TOP 09 (veselost v sále) - což je informace, kterou na vyžádání paní poslankyně Mazuchové všichni mnohokrát dostali, je čtvrtá nejsilnější frakce v tomto parlamentu - nebudou hlasovat pro snížení spotřební daně z piva.

K vystoupení pana premiéra bych rád řekl, že souhlasíme věcně zcela se vším, co vláda řekla, že bereme velmi vážně a vážíme si té odpovědnosti, kdy navzdory všem populistickým návrhům má vláda negativní stanovisko k jakýmkoli předlohám, které zvyšují státní deficit, které útočí proti již schválenému státnímu rozpočtu, a to ani nemluvím o Janotově balíčku, a nejsou dostatečně úsporné na straně mandatorních výdajů.

To jediné, v čem si dovolím s panem premiérem nesouhlasit, je vystoupení, ve kterém hájil pozici vlády se slovy, že vláda nemá v této Sněmovně jediného poslance, že ona může pouze apelovat na jednotlivé politické strany, ale protože nemá jednoho jediného poslance, tak může sdělit pouze svoje stanovisko. Já chci s veškerou vážností říci, že to, prosím pěkně, není pravda. Vláda má v této Sněmovně minimálně 161 poslanců. Jediná legitimita z které může vláda čerpat svůj mandát, je politická dohoda tří politických stran: Občanské demokratické strany, České strany sociálně demokratické a Strany zelených, které touto politickou dohodou rozhodly o ustavení vlády Jana Fischera. Součet poslanců těchto politických stran je 161.

Neříkám to proto, že bych se chtěl za TOP 09 zříkat spoluodpovědnosti za vládní stanoviska. Naopak. To, co dnes vláda řekla, já plně podporuji a budeme to hájit! Ale vy, pane premiére, nemůžete říci, že tu nemáte žádného poslance. Vy jich tu máte 161, protože 161 poslanců těchto tří politických stran vytvořilo ten jediný mandát, který máte. Jiný nemáte. Buď tyto tři politické strany pošlete do háje, anebo je volejte k odpovědnosti, ale nenaříkejte prosím, že tu nemáte žádného poslance! Nejste Duch boží vznášející se nad vodami, nejste pátá politická síla. Jste vláda, která vznikla z politické dohody těchto tří politických stran, a ty tady mají 161 poslanců. Ve vašem dnešním stanovisku... já rád přidám stanoviska poslanců TOP 09, protože za veškerými stanovisky vlády stojíme. Ale není pravda, že vláda nemá v této Sněmovně žádného poslance. V tomto duchu a z této pozice chci říci, že vláda ODS, ČSSD a Strany zelených dnes prezentuje stanovisko, které hájí i TOP 09.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Sobotka, následuje řádně přihlášený pan poslanec Doktor. Pane poslanče Opálko, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vaším prostřednictvím bych chtěl panu Kalouskovi připomenout něco k tomu minulému volebnímu období a k popularizaci populismu a já nevím, co bych ještě za slovo vytáhl.

Když si vzpomeneme, co na konci volebního období bylo předloženo s porodným, s rodičovským příspěvkem a kdo to tehdy předkládal a kdo pro to hlasoval a dneska má úplně opačný názor, tak to jsou určitě kolegové Severa i Kalousek. Takže já bych s tím populismem tady tak moc neharašil. Spíš si připomenout to, co bylo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, myslím, že by bylo dobré přistupovat k těm návrhům, které projednáváme, racionálním způsobem, bavit se o konkrétních dopadech, které tyto návrhy mají. Tohle není žádná rozpočtová katastrofa. Ty změny, o kterých v tuto chvíli hovoříme, jsou dopady 750 milionů Kč do konce letošního roku, které se týkají dorovnání peněžité pomoci v mateřství, a pak otázka proplácení prvních tří dnů nemocenské. To jsou návrhy, o kterých v tuto chvíli jednáme, to jsou sněmovní tisky, kde předkladatele zastupuje pan poslanec Škromach. Nic víc, nic míň.

Ten návrh na vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci se týká roku 2011 a následujících let. My jsme současně předložili návrh zákona, kterým zvyšujeme daňovou progresi u dvou procent nejbohatších daňových poplatníků. Tímto způsobem plně kompenzujeme jakákoli rozpočtová rizika, která by v příštích letech oba tyto návrhy mohly představovat.

To znamená sociální demokracie ve třech konkrétních návrzích zákona, které dnes odpoledne tady projednáváme, na jednu stranu navrhuje nápravu chyb, které se staly v sociální oblasti v minulých letech, na druhou stranu navrhuje rozpočtové příjmy, ze kterých by tato opatření měla být financována. To znamená dopad na státní rozpočet je neutrální, pokud jde o tyto návrhy. Nedochází k prohloubení deficitu, nedochází ke zvýšení tempa zadlužování, nic takového se, pokud budou přijaty všechny tři naše návrhy, které dnes projednáváme, nestane.

Chtěl bych současně také odmítnout to, co zde zmiňoval pan poslanec Šeich, když hovořil o útěku firem z České republiky. Já si myslím, že je to obrovský paradox tříleté vlády Občanské demokratické strany, protože když tady před třemi lety ODS nastavovala a prováděla svoji daňovou reformu, tak tvrdila, že díky této daňové reformě se naopak zvýší počet firem, které do České republiky budou přicházet, protože budeme mít mnohem nižší daně, než jsme měli za vlády sociální demokracie. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP