(Jednání pokračovalo v 15.53 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci... Teď se pan místopředseda vlády někde ztratil. Ano, ano, byl na vteřinu mimo mé zorné pole. Tímto se omlouvám jemu i vám a sděluji vám, že můžeme pokračovat v projednávání sněmovního tisku 947. Nyní je prostor pro zpravodajskou zprávu a já tedy prosím paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 947. Tento zákon novelizoval více zákonů, ale tento právě projednávaný poslanecký návrh se týká pouze změny zákona o nemocenském pojištění a pouze peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

V podstatě totéž, jak už tady řekl pan předkladatel Škromach, je navrženo i v tisku 939, který je zařazen na jednání této schůze ve druhém i třetím čtení. Jedná se o návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších, a de facto totéž bylo ve hře i při dnešním dopoledním jednání při projednávání tisku č. 888 ve třetím čtení. Zde se pro změnu jedná o návrh poslance Opálky z KSČM, který byl dnes projednáván ve třetím čtení a je tedy první na pásce.

Postup výpočtu výše příspěvku v mateřství je následující. Denní vyměřovací základ se upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se počítá 60 %, z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se počítá 30 % a částka nad třetí redukční hranici se nepočítá vůbec. Výše příspěvku v těhotenství a mateřství pak činí 70 % z upraveného denního vyměřovacího základu.

Vládní balíček snížil denní vyměřovací základ tím, že do první redukční hranice se nezapočítává 100 %, ale pouze 90 %. Zároveň snížil procentní sazbu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze 70 % na 60 %. Zákon stanoví, že úprava je pouze dočasná, na jeden rok, od 1. ledna roku 2010 do 31. prosince 2010.

V roce 2008 bylo na peněžitou pomoc v mateřství vynaloženo 6 mld. 297 mil. korun. V roce 2009 to bylo přibližně 7 mld. a 40 mil. korun a rozpočet na rok 2010 předpokládá výši výdajů 6 mld. a 200 mil. korun. Pokud nebude tento návrh zákona přijat, očekávají se v roce 2010 výdaje na peněžitou pomoc v mateřství ve stejné výši jako v roce 2008.

Nový zákon o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2009, zavedením třetí redukční hranice u pojištěnců s vyšším příjmem zvýšil výši dávek, aby více odpovídala placenému pojistnému, to jest výši příjmu, byť tak bylo učiněno za cenu nezanedbatelného nárůstu výdajů. Změnami v nemocenském pojištění od 1. 1. 2010 tzv. Janotovým balíčkem se v podstatě dosáhlo toho, že výše dávek je stejná pro nemocenské, pro peněžitou pomoc v mateřství i pro ošetřovné. Rozdíl je jen v třídenní karenční době u nemocenského, resp. náhrady mzdy a nově i ošetřovného.

Pokud nahlédneme do tabulky, která porovnává výši hrubé mzdy a tomu odpovídající výši peněžité pomoci v mateřství v letech 2008, 2009 a 2010, pak bohužel musíme konstatovat jednu nepříjemnou věc. Na vládní balíček bohužel doplatily - a porovnejme pouze roky 2008 a 2010 - ty příjmové skupiny, které pobíraly mzdu v rozmezí 15 až 20 tisíc korun. Naopak ženy, které pobíraly mzdu od 30 tisíc výše, si v roce 2010 oproti roku 2008 polepší. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP