(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik, ministr financí pan Janota, předseda poslaneckého klubu ODS pan Petr Tluchoř. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, paní a pánové, jen velmi krátce, protože upřednostňuji, aby se už konečně jednalo o tom, co je na programu. Ale nelze nezmínit situaci, o které tady mluvil pan premiér. Nelze alespoň krátce nereagovat. A tak říkám, že kdysi dávno, ještě v dobách před jakoukoli seriózní vědou, lidé věřili, že žáby se líhnou z bahna a blechy z prachu. Dnes už jsme dál. Víme, že každý organismus - a připusťme, že vláda je organismus - má svého tatínka, svoji maminku a také různé porodní babičky nebo jiná zařízení, která umožňují přijít na svět. A tak si připomeňme, že tato vláda má svoje rodiče, kteří ji přivedli na světlo boží, má svoje porodní babičky, které přikryly proces toho porodu, a jestli se zde apeluje, vláda tedy ústy předsedy vlády, na poslankyně a poslance, tak musím říci, že KSČM, ač v tomto procesu jediná politická strana, která je čistou opozicí, zůstává relativně stranou, tak naše návrhy, které přišly do Poslanecké sněmovny a které jsme dnes prosadili na program, jsou velmi uměřené. V tomto směru KSČM je opozicí velmi konstruktivní a přicházíme řekněme příjmovo-výdajově s vyváženými návrhy. Jestliže chceme, aby se mateřská, oněch 750 milionů, vrátila, jestliže chceme, aby o další a další věci nebyli lidé připravováni, tak ale také přinášíme návrhy, které v tom globále veřejných financí vrátí zpátky na zem spravedlnost v tom, že se zruší stropy odvodů zdravotního pojištění, že se zruší stropy odvodů sociálního pojištění, tak aby alespoň v globále byly ty návrhy, které dáváme, vyvážené, aby se nemohlo říci, že komunisté jsou v tomto směru neukáznění. My jsme v tomto směru velmi ukáznění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ministr financí pan Eduard Janota. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, čtyři poznámky. První se týká těch věcí, které byly v kalupu za podivných podmínek schvalovány v roce 2006 před volbami. Všichni víte, že v roce 2006 nebyl žádný problém ani s mateřskou, ani s přídavky na děti, ani s rodičovským příspěvkem. Nicméně předvolební populismus přes celou šíři spektra, objektivně uznávám, rozhodl o tom, že jsme zvedli výdaje o 58 miliard z roku na rok. Naprosto neúměrně možnostem ekonomiky, ani možnostem ekonomiky, která tehdy rostla o 6 %. Dneska neroste, dneska jsme na 0,3, proto je velký problém. To za prvé.

Za druhé. Dluhopisový program pro obyvatelstvo. Já jsem nemusel vypisovat ze zákona žádné výběrové řízení. Pan exministr Sobotka by to měl vědět, nebo aspoň tušit. Já jsem napsal dopis šéfovi ÚOHS, který mi odpověděl: Nemusíte vypisovat. To je jedna věc. Druhá věc: Poté co byla kritika, tak jsem to výběrové řízení vypsal. Ze tří zájemců, kteří byli osloveni, se dva nepřihlásili se zdůvodněním, že se jim to nelíbí.

Další věcí je to, že já nebudu žehrat na to, abych tento systém za každou cenu zavedl. Jestliže není vůle na levé i pravé straně spektra, aby tento způsob možného financování byl, tak já to jednoduše odpískám. Takže v tomto absolutně není problém. Nějakých 750 milionů Kč - virtuálních, o kterých tady byla zmínka, ty nikdy neexistovaly, protože žádná smlouva s žádnou firmou, ani s firmou ASD, nebyla nikdy a není dosud podepsána.

Co mě dneska šokovalo, to je vystoupení při hlasování o programu. Já bych pochopil, že minimálně tři lidé z té Sněmovny tady, tři lidé, mám na mysli tři kolegy ministry financí, pod kterými jsem sloužil, pochopí, že neschválení dluhopisového programu prodraží financování dluhové služby. Že zvýší refinanční riziko financování dluhu. Já jsem si velmi dobře všiml, jak pan bývalý ministr financí Sobotka hlasoval a jak se postavil proti tomu. To znamená - já vám to zítra upřesním - jedna až dvě miliardy zdražení financování. Ano, vy se tady handrkujete o 700 milionů Kč na mateřskou, ale druhou stranou jste klidně pustili pryč jednu až dvě miliardy Kč na financování dluhu, které by skončily většinou v zahraničních rukách, v rukách bank, které si tyto dluhopisy kupují.

Poslední věcí je: Já jsem dneska velmi zřetelně ráno zdůraznil stanovisko vlády, že vláda nebude podporovat žádné pozměňovací návrhy ani na straně příjmů, ani na straně výdajů! Ani levnější pivo, ani mateřskou. Toto bylo moje jednoznačné stanovisko jako ministra financí i jako vlády. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí předseda poslaneckého klubu ODS pan Petr Tluchoř. Vážený pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já myslím, že pan předseda Sobotka tady zcela jednoznačně ukázal standardní metodu práce poslanců sociální demokracie, kdy nejprve vymyslí virtuální problém, který neexistuje, a pak o něm patnáct minut plamenně hovoří. Myslím, že jasně předseda vlády usvědčil pana předsedu Sobotku z jasné lži, a je evidentní, že nic jiného než omluva směrem k panu předsedovi vlády nepřichází v úvahu. Myslím od pana předsedy Sobotky.

Jinak chci říci, že nejen pan předseda vlády, ale i Občanská demokratická strana v úterý po jednání poslaneckého klubu jednoznačně dala najevo, že žádný návrh na zvyšování schodku veřejných rozpočtů nepodpoří, byť v některých případech, ano, ty návrhy byly podávány členy poslaneckého či senátního klubu ODS. ODS jasně řekla, že žádný takový návrh v žádném případě na této schůzi nepodpoří. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní můžeme přistoupit k úvodnímu slovu zástupce navrhovatelů, tedy ke slovu pana poslance Zdeněk Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl tisk 946. Možná jenom v úvodu bych si dovolil navrhnout, zda by nebylo možné procedurálně sloučit debatu k oběma tiskům, 947 a 946, které po sobě následují, protože v zásadě, byť se týkají každý jakoby trošku jiné záležitosti, tak spolu vlastně úzce souvisejí. Zaslechl jsem názory, že tyto tisky jsou vlastně stejné. Nejsou stejné, ale protože v době, kdy jsme tyto návrhy podávali, jsme předpokládali, že bude možné tyto návrhy projednat v rychlém řízení podle devadesátky, tak aby vlastně tato opatření vůbec nevstoupila v účinnost, ovšem za situace, kdy různými průtahy apod. došlo k tomu, že vlastně projednáváme tento návrh zákona až v této době, tak bude asi potřeba, vzhledem k tomu, že vlastně zákon už vstoupil v účinnost, využít možnosti druhého čtení k určité legislativní úpravě, tak aby bylo dosaženo stejného účelu.

Možná také může tady padnout námitka, že to je pouze na jeden rok...

Ještě abychom tedy úplně věděli, o čem jednáme, pak je to vlastně navrácení tedy na původní stav takzvaného ošetřovného člena rodiny, v zásadě, kdy zaměstnanec například ošetřuje dítě, tak v těch úsporných opatřeních na letošní rok bylo schváleno také to, že vlastně první tři dny nejsou placené. Což samozřejmě je poměrně nešetrný zásah obzvláště vůči rodinám s malými dětmi, matky samoživitelky a podobně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP