(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní opět z titulu předsedy poslaneckého klubu pan poslanec Sobotka. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, já se omlouvám kolegovi Škromachovi, který tady bohužel už delší dobu čeká na možnost vystoupit jako předkladatel návrhu zákona, který jsme již začali projednávat tak, jak rozhodla tato Poslanecká sněmovna. Ale já bych také chtěl ještě reagovat na vystoupení pana premiéra Fischera, neboť mně v tom vystoupení řada věcí chyběla.

Mě velmi mrzí, že se pan premiér zabývá pouze některými návrhy zákonů, které jsou předkládány v Poslanecké sněmovně a Senátu, a některými návrhy zákonů se nezabývá vůbec. Jako by neexistovaly. Jako by neměly žádný vliv na veřejné rozpočty. Já tomu vůbec nerozumím.

Když se v Senátu projednávala novela zákona o spotřební dani, tak tam zazněl návrh ze strany tuším senátorů Občanské demokratické strany na to, aby se rozebral Janotův balíček v oblasti zvýšení spotřební daně z piva. Tento návrh nakonec senátoři ODS prosadili a tento návrh se vrátil do Poslanecké sněmovny a my o něm budeme rozhodovat příští úterý. Já jsem si nevšiml, že by pan premiér Fischer na půdě Senátu apeloval na senátory ODS, aby nezvyšovali schodek státního rozpočtu. Já jsem si nevšiml, že by pan premiér na kterékoli tiskové konferenci vlády apeloval na senátory ODS, aby nezvyšovali schodek státního rozpočtu.

Teď měl pan premiér v této Poslanecké sněmovně možnost zachovat se objektivně a vyváženě a změnit tento návrh zákona. Tuto možnost propásl. Je tady návrh na půdě Poslanecké sněmovny a je tady několik návrhů na půdě Poslanecké sněmovny, které snižují daň z přidané hodnoty. Jsou to návrhy, které mohou už v letošním roce připravit státní rozpočet ne o 750 milionů korun jako dorovnání mateřské, ale možná o několik miliard korun. V příštím roce o pět miliard korun a v každém dalším roce znovu. Já jsem si nevšiml jediného veřejného vystoupení pana premiéra, který by apeloval na poslance Občanské demokratické strany, aby nepředkládali návrhy zákonů, které zvyšují schodek státního rozpočtu každý rok o 5 miliard korun. Letos, příští rok, následující rok, všechny ty roky, o kterých vláda hovoří v konvergenčním programu. Ani jedno vystoupení pana premiéra. Měl možnost to udělat, bylo by to vyvážené, bylo by to objektivní, příslušelo by to premiérovi v čele úřednické vlády. Ani jednou to pan premiér neudělal.

Je to zvláštní, všimněte si, už jsou ty příklady dva. Za prvé, když senátoři ODS navrhli snížení spotřební daně, tak pan premiér mlčel. Když poslanci ODS navrhli snížení DPH, tak pan premiér mlčel. Ani v jednom z těchto případů mu nevadilo, že je tady ohrožen schodek státního rozpočtu. A příklad, který je třetí a je v zásadě největší nebezpečí. Předložili ho senátoři ODS na půdě Senátu. Byl to návrh na zrušení koncesionářských poplatků. To nebyla žádná teoretická úvaha, byl to návrh, který neprošel jen o několik málo hlasů. Kdyby ten návrh v Senátu prošel, tak by to znamenalo vyšší deficit státního rozpočtu o 8 miliard korun. Nejenom v letošním roce, ale každý další rok minus 8 miliard korun. Pan premiér Fischer mlčel. Ani jednou se veřejně nevyjádřil na adresu senátorů ODS, kteří ohrožovali deficit státního rozpočtu tím, že velmi populisticky navrhovali zrušení koncesionářských poplatků. Kdyby ten návrh zákona prošel v Senátu - a zabránili tomu senátoři sociální demokracie, že neprošel, zachovali se velmi rozpočtově odpovědně, aniž jim pan premiér za tuto rozpočtovou odpovědnost kdykoli poděkoval - tak kdyby ten návrh prošel, tak by státní rozpočet musel financovat veřejnoprávní televizi a rozhlas, a to v rozsahu 8 miliard korun ročně. Mě by zajímalo, kde by státní rozpočet tyto finanční prostředky vzal! To není 750 milionů korun, které se týkají dorovnání mateřské, to by bylo 8 miliard - a 8 miliard každý rok! Letos, příští rok a v letech následujících.

Celkem by ty návrhy, o kterých hovořím, prohloubily deficit státního rozpočtu o 13 miliard korun. Nejenom letos, ale i v roce 2011, 2012, 2013 atd. Žádné veřejné vystoupení pana premiéra Fischera na toto neupozornilo.

Chtěl bych jasně říci, že nám záleží na tom, aby deficit státního rozpočtu v letošním roce skončil na plánované úrovni. Nám skutečně na tom záleží. My jsme připraveni dokonce hlasovat pro dluhopisový program, který pokryje schodek letošního státního rozpočtu, ačkoli s námi ministr financí vůbec o této věci nejednal. Ani pan premiér, ani ministr financí nás nepožádali o podporu v této věci. Přesto jsme připraveni tento dluhopisový zákon podpořit.

Ale v tuto chvíli je důležité říci, jaké jsou rozpočtové dopady návrhů, které předkládá sociální demokracie. Tyto naše návrhy neohrožují schodek státního rozpočtu v letošním roce. Ať už jde o mimořádný příspěvek k důchodu, ten se netýká výdajů státního rozpočtu. Ať už jde o návrh na nemocenskou, ten se týká výdajů v roce 2011 a je pokryt návrhem sociální demokracie na zvýšení daňové progrese. Žádný z návrhů sociální demokracie neovlivňuje schodek státního rozpočtu v roce 2010.

Jsou zde dva návrhy, jeden KDU-ČSL, druhý KSČM, které mohou mít vliv na schodek státního rozpočtu v letošním roce. Je to otázka dorovnání mateřské a ten vliv je v rozsahu 750 milionů korun v roce 2010. Netýká se roku 2011, protože Janotův balíček platil pouze pro letošní rok.

To, o čem zde hovořil pan premiér, na co tak dramaticky upozorňoval, je možné vyčíslit částkou 750 milionů korun. Je to velmi zajímavá částka, pane premiére, protože shodou okolností úplně stejnou částku teď řeší Ministerstvo financí v rámci přípravy emise dluhopisů občanům. Ministerstvo financí na tuto částku původně na obsluhu této emise, na organizaci prodeje původně odmítlo vypsat výběrové řízení a bez výběrového řízení přidělilo firmě a odhadovalo se, že plnění této zakázky si na straně státu vyžádá shodou okolností stejnou částku 750 milionů korun. Já si myslím, že když vaše vláda a vaše administrativa může zadávat bez výběrových řízení takto lukrativní zakázky, tak si myslím, že pro vládu není žádný problém, aby během letošního roku našla ve svém rozpočtu částku 750 milionů korun a pokryla případné zvýšení výdajů spojených s dorovnáním rodičovského příspěvku.

Není tady žádný jiný návrh, který by v letošním roce útočil na deficit státního rozpočtu, a podle mého názoru takovéto apely v tomto směru na poslance sociální demokracie jsou zcela zbytečné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní vystoupí předseda vlády České republiky pan Jan Fischer, poté předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy pan Kováčik, posléze ministr financí pan Eduard Janota. Vážený pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, toto mé vystoupení jako repliku považujte za něco zcela výjimečného. Já jsem ten poslední, který by se nechal zatáhnout do těchto polemik. Nejsem k tomu ustrojen, spíš tady vystupuji jako host. Nejsem jeden z vás, nejsem poslanec, nicméně ta slova, která budou následovat, říci musím. Zkrátka a dobře, já vám tady ocituji, co jsem tady před několika minutami řekl. A je to samozřejmě na záznamu.

Cituji: Ze stejného důvodu jsem proti návrhům na jednorázovou dávku označovanou jako 13. důchod, nebo zrušení zdravotnických poplatků, nebo snižování daní u piva či některých služeb.

Takže já jsem rád, že jsem tentokrát si to vystoupení přečetl z papíru, byť to také vždycky nedělám. Na záznamu samozřejmě je. Vláda zaujala k těm senátním důvodům právě proto, že je taková vláda, jaká je, zcela principiální stanovisko, že pokud jde o rozpočet, tak se vyslovuje negativně ke všem změnám. Zprava, zleva, z výdajů, z příjmů. Za chvíli se k tomu podrobněji vyjádří pan ministr financí. Já jsem prostě o tom mluvil, mluvil jsem o tom v tomto kontextu a teď jsem vám to považoval za nutné sdělit. To je vše. Nic jiného nemám. (Potlesk v pravé části sálu.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP