(14.50 hodin)
(pokračuje Fischer)

Jakkoliv platí, že při svém rozhodování by Sněmovna měla mít na zřeteli, jaký dopad budou mít její rozhodnutí na jednotlivé občany, stejně tak platí, že by měla posuzovat věci v souvislostech a s vědomím širší odpovědnosti. A platí to dvojnásob v situaci, v jaké naše země je. V situaci, kdy na prvním místě potřebujeme, aby všechny otázky, které mají dopad na státní rozpočet, byly posuzovány především a hlavně z pohledu makroekonomické stability státu. Stav našeho státního rozpočtu není dobrý a všichni se na tom, doufám, shodneme. Přijetím balíčku jsme sice významně pomohli veřejným financím, ale gigantický dvousetmiliardový schodek státního rozpočtu za loňský rok je názorným důkazem, v jak složité situaci jsme.

Při prodloužení mandátu mé vlády jsem zde zopakoval, že za prioritu vlády považuji právě a hlavně zabránit dalšímu propadu veřejných financí. Tomuto cíli se snažím podřídit vše, a proto jménem vlády obhajuji i věci velmi bolestivé a troufnu si říci i sociálně problematické. Z tohoto důvodu se také stavím proti navrhovaným změnám v systému vyplácení mateřské i ošetřovného. Ze stejného důvodu jsem proti návrhu na jednorázovou dávku označovanou jako 13. důchod, nebo zrušení zdravotnických poplatků, nebo snižování daní u piva či některých služeb.

Nikdy jsem netvrdil, že změny přijaté v rámci balíčku jsou ideální a že jsou lékem na naše problémy. Naopak jsem vždy přiznával, že to je neideologický kompromis. Zde ve Sněmovně jsem balíček dokonce nazval něčím jako krabičkou poslední záchrany, se kterou tak maximálně můžeme zastavit tepenné krvácení. A to se nám také v zásadě podařilo. Důkazem je vámi schválený státní rozpočet s plánovaným schodkem namísto 7 %, který bychom měli v případě, že by balíček neexistoval.

Pokud zůstanu u metafory s tepenným krvácením, pak platí, že pacient, naše státní finance, nejenže ještě není zdráv. On dokonce ani nedorazil k lékaři, kterým v případě státního rozpočtu může být jedině většinová a jasně profilovaná vládní většina. Většina, která definuje jasnou rozpočtovou politiku země a dokáže ji prosadit ve Sněmovně. Taková většina, doufám, vzejde z voleb v květnu letošního roku. Současná vláda ji každopádně nemůže suplovat. Vláda do voleb může jen a pouze zastavovat krvácení. Nic víc, ale také nic míň. Vycházíme z teze, která není jen medicínská, ale platí i v ekonomice, totiž že někdy i jen unikající pramének může být velmi nebezpečný. A tady je důvod, proč jsem i proti navrhovanému změkčení kritérií pro vyplácení mateřské. Za stávající situace přijímat změny zákonů, které jsou de facto dalším mandatorním výdajem a zvýší schodek rozpočtu, je, nezlobte se na mě, prostě nezodpovědné.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda nemá v této Poslanecké sněmovně žádný poslanecký klub, ani jednoho poslance. Politické strany, které moji vládu vytvořily a vyslovily jí v květnu loňského roku důvěru, se k ní v různé míře dnes už příliš neznají a spíše ji kritizují. Nestěžuji si, ostatně není komu, pouze konstatuji fakta. Je to však důležité říci z jednoho důvodu. Odpovědnost za to, zda budou přijaty návrhy zákonů demontující balíček, a nejen balíček, demontující vámi schválený státní rozpočet, tuto odpovědnost nemá vláda. Mohl bych tedy mlčet, neobhajuji zde vládní předlohu, přesto nemlčím. Nikdo z ministrů, ani premiér, nemá ve Sněmovně hlasovací právo. Jediným, kdo teď může uvolnit balíčkem zaškrcené tepenné krvácení státních financí a prohloubit rozpočtový schodek, jste vy, poslanci. Je to vaše odpovědnost a vaše rozhodnutí.

Obracím se proto na vás s apelem a žádostí, abyste to nedělali. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane premiére.

Dámy a pánové, zahájili jsme projednávání sněmovního tisku 946. Předseda vlády si přál vystoupit, a je to jeho plné právo v souladu s jednacím řádem, ještě před předložením, resp. přednesením úvodního slova zástupce navrhovatelů. Nyní se hlásí pan poslanec Svoboda a pan poslanec Kalousek. Já mohu dát panu poslanci Cyrilu Svobodovi slovo jakožto předsedovi poslaneckého klubu, s právem přednostním tak bohužel nemohu učinit v případě pana poslance Kalouska, který může vystoupit bezprostředně po přednesení úvodního slova pana poslance Škromacha.

Tedy pane poslanče Svobodo, z titulu předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já reaguji na to, co říkal pan premiér. Totiž je to pravda, že vláda se v tomto chová zodpovědně, aby se maximálně snižoval schodek. Ale když tady je konkrétní návrh, zcela konkrétní návrh, jak zajistit příjmy do státního rozpočtu, a to je zdanění hazardu, tak narážíme i na chladný přístup vlády v této věci. Tento návrh zde leží. Peníze, které můžeme získat, jsou na ulicích. I v době největší krize se hazardu dobře daří. A je to jedna z cest, a podle mne cesta snadná, jak získat prostředky mimo jiné třeba na tu mateřskou. Podle našich odhadů návrh, který předkládáme, může zajistit až 4 miliardy korun do státního rozpočtu. Chce to jenom jedno hlasování, a část problémů, o kterých tady pan předseda vlády mluvil, tímto vyřešíme.

A proto bych zase byl rád, že když pan premiér mluví za vládu s takovýmto apelem k poslancům, aby nedemontovali balíček, tak by s úplně stejným apelem měl k poslancům mluvit také tak, když je tady návrh, abychom přispěli do státního rozpočtu, že se stejnou vehemencí by se tento návrh měl podpořit. To znamená musí platit obojí. Jak apel, aby se méně utrácelo, tak také apel k tomu, aby bylo více peněz ve státním rozpočtu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP