(12.40 hodin)
(pokračuje Kafka)

Stanovisko vlády je samozřejmě nesouhlasné a poukazuje na to, že jde o opatření přechodné, a současně i ukazuje na to, že peněžitá pomoc v mateřství v roce 2009 byla výrazně zvýšena proti roku 2008, čili se tak trochu vracíme zpátky k roku 2008. Ten vzrůst této dávky, peněžité pomoci v mateřství, v roce 2009 vycházel spíš ze situace ekonomické konjunktury než ekonomických problémů a ekonomické deprese. A myslím si, že je tedy docela standardní uvažovat tak, že když už nejsme v ekonomické konjunktuře, měli bychom se chovat jako v té ekonomické depresi. Čili pro standardně uvažujícího člověka já tady neshledávám nic překvapujícího nebo diskriminujícího v tom, že problém, který se jmenuje peněžitá pomoc v mateřství, bude na nějakou dobu jednoho roku ponížen. Jediná chyba byla snad v tom, že ta informace a schválení byly až prakticky v posledních měsících roku a nikoli před prázdninami, kdy by se dala některá těhotenství snad šikovněji a lépe naplánovat.

Pokud jde o věcný obsah, zde opravdu na pochybách nejsem a myslím si, že jde o opatření v řádu 1,5 mld. korun. A pokud bude tento návrh přijat, tak si na to tento stát bude muset znovu vypůjčit. To, že si na to vypůjčí, je tedy vázáno na to, že jednak splatí tuto jistinu, 1,5 mld. korun, a jednak splatí také úrok z této jistiny. A úrok z této jistiny dosahuje 2,4 mld. korun, takže celková věc, celková částka, bude na navrácení peněžité pomoci v mateřství do takzvaného předbalíčkovského stadia stát 3,9 mld. korun. A to si prosím maminky vypůjčí od svých dětí, které se jim v tomto roce narodí. Já jako rodič jsem nikdy takto uvažovat nedokázal, že bych si na své potřeby vypůjčoval od svých dětí. To je uvažování, které já nechápu. A myslím si, že si otázku, jestli si to chci vypůjčit od svých dětí a své děti zavázat tomuto splácení, musí každý zodpovědět sám.

Když se projednávala tato věc ve druhém čtení, navrhoval jsem zamítnutí tohoto tisku. Opakuji návrh na zamítnutí tohoto tisku ještě jednou.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní mám dvě faktické poznámky. První pan poslanec Petr Braný, druhý pan poslanec Jiří Carbol.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já patřím, alespoň tak se hodnotím, mezi tolerantní poslance a rád si vše vyslechnu. Někdy se už četly dokonce i jízdní řády. A mně to tak připadá, že si tu něco opakujeme a spíš hrajeme na zdržení, než abychom vnesli něco nového do debaty.

A když řešíme tu péči o občana, já bych toho alespoň využil a něčím tu dnešní krásnou debatu inovoval. A opakování je matka moudrosti. A tak bych požádal ministra obrany a místopředsedu vlády, jestli by armáda nemohla udělat aspoň opatření, když už máme statistiku, že nám umřelo 15 bezdomovců a tisíce lidí je na ulicích. Měli bychom to řešit i my a ne jenom charitativní organizace. To je jenom takový požadavek, jímž jsem chtěl oživit tuto diskusi, která určitě bude plodná až do půlnoci.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Branému. Nyní vystoupí pan poslanec Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Pane místopředsedo, dámy a pánové, mě vyprovokoval příspěvek pana poslance Kafky, že si maminky půjčují od svých dětí, když jsou na mateřské. Já bych chtěl říci, že to tak není. Mateřská se, prosím vás, dostává za to, že ty maminky, které pracovaly, odváděly daně, vydělávaly peníze. Když tedy porodí dítě, tak se z výše jejich platů vypočítává mateřská. Není to tedy žádná půjčka od dětí.

A že ten návrh je nespravedlivý, to je jasné většině tohoto sálu, protože jsme postihli maminky snížením o 23 %, až o 23 %. Nikdo jiný takto postižen nebyl. To je první věc. A za druhé, ta částka 1,5 mld. korun byla plánována na celý rok. To znamená, že obstrukcí byl ten návrh zákona zablokovaný, aby nemohl platit od 1. ledna. A tuto obstrukci chceme nahradit tím, že pozměňovacím návrhem navrhujeme, aby to bylo zpětně doplaceno.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Carbol nám vysvětlil, že nikdo jiný tolik postižený nebyl. Mohly být, pane poslanče Carbole prostřednictvím pana předsedajícího, mnohem více omezeny politické strany. Ale proti tomu vy jste se tvrdě postavil. Na jejich provozních výdajích a na výplatách vašich kolegů vám záleží mnohem více než na těch maminkách. Tak méně divadla prosím!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto faktickou poznámkou. S faktickou poznámkou pan poslanec Carbol, potom procedurální návrh přednese pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Jiří Carbol: Já jsem samozřejmě nechtěl vystupovat, ale když mě pan poslanec Kalousek takto oslovil, musím říci, že já jsem na rozdíl od vás, pane Kalousku, prostřednictvím předsedajícího, hlasoval pro zřízení vyšetřovací komise, která by vyšetřila korupci u Gripenů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní má prostor pro svůj návrh Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já vidím, že je skutečně ještě velká poptávka po diskusi k tomuto návrhu zákona ve třetím čtení. Já bych byl velmi nerad, kdyby některé příspěvky byly kráceny, kdyby například pan kolega Nečas musel ještě zkrátit svoje připravené diskusní příspěvky k tomuto bodu, a proto bych rád požádal o to, abychom ještě před přerušením, které nastane, předpokládám, na polední přestávku, hlasovali o tomto procedurálním návrhu, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do dnešní 18. hodiny a pokračovali od 18 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Implicitně, pane poslanče, navrhujete, že se bude hlasovat i odpoledne ve třetím čtení. Rozumím tomu vašemu návrhu správně? Ptám se, aby bylo jasné, co tento návrh znamená. Znamená to pouze o tomto třetím čtení nebo i o dalších třetích čteních? (Pan poslanec Sobotka z místa: O tomto.) O tomto. Dobře. Děkuji. Tím jsme si to vyjasnili.

Nyní jsou přihlášeni pánové Hovorka, Nečas a pak tedy, pokud jsem dobře viděl ...

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říci, že v případě krácení příspěvku peněžité pomoci v mateřství a v rodičovství se mně zdá, že se jedná o velmi necitlivé opatření. A navíc toto opatření bylo neočekávané. Naopak, v Janotově balíčku se očekávalo zvýšení daní z příjmů u těch příjmových skupin, které měly největší příjmy. To se reálně očekávalo. A toto opatření, které ministr financí navrhoval, toto opatření nakonec bylo z toho balíčku vypuštěno. Takže neříkejme, že zadlužujeme, protože ti, kteří hlasovali pro vypuštění návrhu na zvýšení daně z příjmu fyzických osob, hlasovali pro to, že vlastně teď na návrh mateřské nejsou peníze. A to by si myslím měl každý uvědomit, než tady začne přednášet některé své teze, jak zadlužujeme budoucí generace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já bych v prvé řadě považoval za svou povinnost zareagovat na vystoupení pana poslance Škromacha, který mě tady napadl, že všechno, co jsem tady říkal, jsou polopravdy. Já bych ho rád požádal, aby řekl, co jsou ty polopravdy, které číslo nebo který fakt neodpovídá pravdě, protože já si na pravdivosti svých argumentů a jejich relevanci docela zakládám.

Za další. Pan poslanec Škromach tady jednu nepravdu zcela zjevně řekl, a sice kdo navrhl toto opatření do vládního protideficitního balíčku a že to byla pravice. No, to je, prosím pěkně, nepravda, pane poslanče Škromachu prostřednictvím pana předsedajícího. Protože tento návrh byl předložen vládou, konkrétní návrh na toto snížení peněžité pomoci v mateřství byl vypracován na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a byl tudíž zařazen do tohoto návrhu ministrem práce a sociálních věcí, který, předpokládám vzhledem k tomu, že je to váš bývalý dlouholetý první náměstek, asi žádný pravičák není. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP