(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, věřme, že se chýlíme k závěru první etapy této schůze a že nic nebrání tomu, abychom hlasovali o pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny.

Věřím, že jste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a že mohu zahájit hlasování, které rozhodne o tom, jakým pořadem se budeme na 67. schůzi řídit.

Mám zde ještě omluvenku od pana ministra Michala Kocába, který se dnes omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny.

 

Kdo souhlasí s návrhem pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy, ať zvedne v hlasování pořadové číslo 79 ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, pro 101, proti 68. Návrh byl schválen a budeme se jím až do zítřejšího rána řídit. (Oživení v sále.)

 

Nyní se budeme věnovat třetím čtením. Nejprve rozhodneme o návrhu pana poslance Miroslava Opálky. Je to bod

86.
Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Prosím, aby pan poslanec Miroslav Opálka a zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Lenka Mazuchová zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že máme k dispozici sněmovní tisk 788/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a komplexní pozměňovací návrh.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu hovořit dlouho, protože jde o problematiku známou. Pro hlasování máme v podstatě dva návrhy novel zákonů, a to zákoník práce v oblasti, která se týká náhrady v případě nemoci, a to je odstranění tzv. karenční lhůty.

Chtěl bych upozornit na to, že včera zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pohyb na účtech v roce 2009, mj. také za nemocenské pojištění. Všude se nahlas zvýrazňuje, že nemocenské pojištění hospodařilo s výsledkem minus 2,7 mld. Kč, to znamená, že se méně vybralo než vyplatilo. Už se ale nezdůvodňují fakta, proč k tomu takto došlo.

Musím konstatovat, že problematika krize na nemocenské pojištění má nulový dopad, neboť 2,7 % je onen problém, který řeší problémy, které jsme zapříčinili především sami, a to je snížení odvodu na nemocenské o 1 % u zaměstnanců, ale i u zaměstnavatelů, 1,9 %. Poprvé po dlouhé historii máme nemocenské pojištění v deficitu, co se týká státního rozpočtu. Ještě loni jsme měli plus 14,8 mld. Kč, vybralo se téměř 32 mld., letos pouze 26 mld.

Kde tedy tyto prostředky skončily? Cca 18 až 20 mld. zůstalo neodvedeno... Nebo 50 % z toho, co loni bylo vybráno, zůstalo zaměstnavatelům na to, aby platili prvních čtrnáct dnů nemoci...

Jsem upozorňován, abych zrychlil, ale já chci říci, že tyto finance na profinancování karenční lhůty jsou u zaměstnavatelů, protože státní rozpočet byl ochuzen, ale jejich zisk doznal dle mého odhadu 15 až 18 miliard čistá ruka. To je tedy jenom argument k tomu, že zrušení karenční lhůty není důvod, že by na to nebyly peníze.

Co se týká druhého návrhu, to je návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Jde tedy o mateřskou, navrácení stavu do stavu před rokem 2010.

Jenom pro vás chci říci, že rozdíly mateřské u příjmů do 10 000 Kč nejsou žádné. Jedná se především o ty skupiny matek, které měly vyšší příjmy. Čili u 15 000 Kč hrubého je to minus 2,2 tisíce, u 20 000 Kč také přes 2 tisíce a u 60 000 Kč je to 6,9 tisíc. Čili jde také o určitou zásluhovost. A myslím si, že v situaci, kdy řešíme, co s důchodovou reformou, a víme, že problémy stojí mimo důchodový systém, především v demografickém procesu, je třeba také dát signál veřejnosti, že stojíme o podporu, aby se tento demografický vývoj vylepšil. Vím, že jsou různé názory, že to můžeme, či nemusíme ovlivňovat. Ale já si myslím, že i ten signál je důležitý.

Apeluji tedy na všechny, kteří nepodpořili můj návrh, aby tato pasáž byla vypuštěna z tzv. Janotova balíčku, a kteří přišli i s vlastními návrhy, aby podpořili tento návrh a vrátili vlastně stav tam, kam patří. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP