(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Už včera jsme ztratili hodně času na základě požadavku Občanské demokratické strany na to, aby byl předložen písemný materiál, který se týká všech návrhů na hlasování o programu. To není příliš obvyklé a včera tento návrh ODS znamenal, že už jsme fakticky nemohli pokračovat v jednání, protože příprava tohoto dokumentu zabrala několik hodin. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom už k dalšímu průběhu jednání Poslanecké sněmovny přistupovali tak, abychom čas spíše šetřili a snažili se projednat maximum bodů z programu, který jsme schválili.

Chtěl bych také připomenout, že zákon o zbraních a střelivu není jediným vládním návrhem, který se dostal na program této schůze Poslanecké sněmovny. Na návrh poslance sociální demokracie se na program schůze dostal vládní protikorupční balíček s velkou podporou napříč politickým spektrem. To je jeden z dalších vládních návrhů, kterými bychom se na této schůzi měli zabývat.

A když už jsme u boje proti korupci, máme na programu schůze v rámci prvých čtení několik návrhů zákonů, které v tomto mohou výrazným způsobem pomoci. Chci připomenout to, že jsou tady dvě novely loterijního zákona z dílny KDU-ČSL, z dílny sociální demokracie. Je tady návrh zákona, který by měl omezit tzv. anonymní akcie, je tady návrh, opět podepsaný poslanci napříč politickým spektrem, na regulaci lobbingu. Podle mého názoru je tady celá řada norem, které mohou fakticky zlepšit prostředí pro boj s korupcí v ČR. Pojďme se těmto normám věnovat v rámci schůze Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen o tom, že kdyby měl pan ministr vnitra Pecina jakékoliv závažné informace, o kterých by potřeboval v této věci informovat Poslaneckou sněmovnu, může tak kdykoliv učinit, je to jeho věc, nikdo mu v tom nemůže zabránit, a pokud pan ministr takovéto vystoupení zváží a rozhodne se k němu, my si ho pozorně vyslechneme, pokud existují takové závažné informace, o kterých by Poslanecká sněmovna měla být takovýmto způsobem informována.

A poslední poznámka se týká vyšetřovacích komisí. Sociální demokracie se už několik měsíců snaží, aby byly ustaveny vyšetřovací komise. Za prvé, vyšetřovací komise, která by se zabývala otázkou prorůstání organizovaného zločinu do veřejného života, zejména v souvislosti se spisem Krakatice. Sociální demokracie se snaží delší dobu o to, aby vznikla vyšetřovací komise, která by se zabývala podivným děním kolem plzeňské Právnické fakulty. A každý den dostáváme informace, které ukazují, že kauza plzeňské fakulty nebyla virtuální realita, ale že to byl skutečný vážný, a nejenom problém vysokého školství, ale skutečně vážný společenský problém a společenský fenomén. Tyto komise Poslanecká sněmovna schválila, ale nedošlo k volbě předsedů vyšetřovacích komisí.

Jestliže má ODS takový upřímný zájem na tom, aby se vyšetřovalo v oblastech, které si to zaslouží, a já si myslím, že spis Krakatice i plzeňská Právnická fakulta si zaslouží pozornost vyšetřovacích komisí, věřím, že podpoří konání voleb předsedů vyšetřovacích komisí na této schůzi Poslanecké sněmovny v co nejkratším termínu a že umožní zvolení těchto předsedů a zahájení činnosti všech tří vyšetřovacích komisí, jejichž vznik již v minulosti Poslanecká sněmovna schválila. Opět si myslím, že to bude užitečnější a přínosnější než diskuse o bodu, jehož naléhavost je v tuto chvíli velmi sporná. Je sporná zejména proto, že jsem nezaznamenal žádnou iniciativu ze strany ministra vnitra, která by směřovala k projednávání této věci nestandardně na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Tluchoř. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, chci pouze tři krátké poznámky. Jednak chci ujistit pana místopředsedu a předsedu něčeho jiného Filipa, že snaha o to házení do jednoho pytle, nebo přesněji odmítnutí této snahy házení do jednoho pytle nás a jeho, je oboustranná. Toto odmítnutí je oboustranné. Rozhodně nechceme být s ním házeni do jednoho pytle.

A k panu předsedovi Sobotkovi. ODS podpořila na organizačním výboru zařazení volby předsedů vyšetřovacích komisí, a proto v tom nevidím žádný problém. Předpokládám, že tato schůze se tyto předsedy bude alespoň snažit zvolit. ODS to na organizačním výboru podpořila.

A třetí poznámka. Rozumím tomu, že pan předseda Sobotka naléhavost zařazení bodu Informace ke korupci v kauze Gripen nevidí tak naléhavě jako my. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, jsem rád, že ústy pana předsedy poslaneckého klubu ODS zde bylo sděleno, že ODS má svůj vlastní pytel.

Nicméně chci požádat, abychom pod záplavou těchto dohadovaček a přetahovaček nezapomněli, že nám zbývá ještě hlasování procedurální, tedy hlasování o revokaci, tak jak jsem jej navrhl, abychom koneckonců v této schůzi postoupili dál než k programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, myslím si, že jsme si jednou řekli, že o tom budeme hlasovat, takže nemusíte mít strach, že na to zapomenu. To znamená, že teď budeme hlasovat o vyřazení sněmovního tisku 539 z bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 77 z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 57. Návrh byl přijat. Vyřadili jsme tedy sněmovní tisk 539 z bloku třetích čtení.

 

A mám zde ještě jeden problém a to bych poprosil pana poslance Bratského, aby mně to pomohl vyřešit, protože on navrhl, aby bod 74, sněmovní tisk 894, třetí čtení, byl zařazen na pátek 29. ledna po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.) Abych měl všechny návrhy hlasovány. Je tomu tak, takže budeme hlasovat ještě o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Poslanec Pleva sděluje předsedajícímu, že tento bod je zařazen.) Není zařazen, pane poslanče! Nebudeme se dohadovat! (Posl. Pleva: Je zařazen z grémia!) Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přihlášených 183 pro návrh 78, proti 11. Návrh nebyl schválen.

 

Pane poslanče, já jsem si toto ověřoval na našem organizačním odboru. Nezařadili jsme tento bod zatím pevně. Tento návrh byl hlasovatelný. (Posl. Pleva se hlásí o slovo.) Nedám vám slovo, pane poslanče! Nemáte přednostní právo.

Teď jsme podle mých záznamů hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak, kolegyně a kolegové? Je tomu tak. Před závěrečným hlasováním vyhlašuji hodinovou přestávku. Sejdeme se v 11.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP