(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krátká přestávka na poradu klubu KSČM skončila. Než se pustíme do hlasování ještě sdělím technické sdělení. Paní poslankyně Rybínová nemá náhradní kartu číslo 35, ale 32. A paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 35.

Nyní tedy budeme hlasovat podle jednotlivých návrhů tak, jak zazněly v rozpravě.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, tedy bod 1 až 5 návrhu pořadu, to jsou ty vrácené prezidentem, Senátem, zařadit na úterý 2. února jako první až pátý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přihlášených 172 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 50. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o tom, že body 62 až 75, blok třetích čtení, by se měl hlasovat dnes ve středu jako 1. až 14. bod dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přihlášených 179 poslankyň a poslanců pro návrh 104, proti 10. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Budeme dále hlasovat o třetím návrhu z grémia, a to je, aby body 38 až 61 - blok smluv - byly projednávány ve čtvrtek 28. ledna po písemných interpelacích jako 1. až 24. bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 4. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Sobotky. A jenom se táži pana poslance, jestli budeme hlasovat první blok zařazení prvních čtení jako celek, nebo hlasovat po jednotlivých návrzích. Prosím, pan poslanec Sobotka, Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, pokud bude požadavek z pléna na to, aby se návrhy hlasovaly samostatně, tak já samozřejmě jsem připraven toto akceptovat. Pokud takový požadavek nebude, domnívám se, že je možné hlasovat po těch třech logických částech dohromady.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Pan Cyril Svoboda chce k tomuto návrhu pana poslance Sobotky? Ne? Tak až přijdete na řadu, já vás vyzvu, protože to by byl zbytečný zmatek.

Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky a ten navrhl, že mu nebude vadit, když se bude hlasovat jednotlivě o jednotlivých bodech. Ale mám tu z pléna jasné stanovisko, že chtějí poslanci hlasovat o jednotlivých návrzích. Je tomu tak? Pan předseda poslaneckého klubu ODS... Ano, je tomu tak. Takže budeme hlasovat po jednotlivých návrzích.

 

Takže nejprve do prvních čtení zařadit sněmovní tisk 946, a to na středu 27. ledna jako první až další bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 71. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 947.

Kdo je pro zařazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 75. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 955.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 57. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 991.

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 65. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 849.

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 72. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu sněmovní tisk 941.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 74. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 945.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 67. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 954.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 59. Návrh byl schválen.

 

Budeme hlasovat o sněmovním tisku 960.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 163, proti 6. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 982.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 64. Návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o sněmovním tisku 990... Dochází ke kontrole hlasovacích listin. Chvíli počkáme na kontrolu.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP