(14.30 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Já jsem o našem návrhu mluvil také s panem ministrem financí Eduardem Janotou, a když jsem se seznámil s návrhem, který projednala vláda, tak konstatuji, že vládní návrh je velmi blízko návrhu, který předkládáme my, a je možné najít i na tomto návrhu shodu, aby se sečetla energie, kterou podporuje vláda i kterou navrhujeme my v našem návrhu, a to je další silný argument pro to, aby Poslanecká sněmovna zařadila tento bod na jednání své schůze, abychom pokročili ve schvalování tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Přemysl Rabas. Připraví se pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedo. Vážená Sněmovno, dámy a pánové, dovolil bych si seznámit vás s návrhy poslaneckého klubu Strany zelených na zařazení některých tisků do programu schůze této Sněmovny.

Jako první by šlo o tisk 873, jde o novelu Ústavy České republiky a dlouho zmiňovanou imunitu poslanců. Dále je to tisk 544, což je novela zákona o České televizi, tisk 794, jde o vládní návrh o Generální inspekci bezpečnostních sborů, dále tisk 802, což je poslanecký návrh novely zákona o obcích, tisk 872, jde o novelu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tisk 954, jde o návrh zákona o zrušení listinných akcií na majitele, což je velice důležitý tisk především proto, že všechny poslanecké kluby neustále zmiňují boj s korupcí. Dále bych požádal o zařazení novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami a v tomto případě bych požádal o pevné zařazení na pátek 29. ledna. A poslední dva tisky jsou tisk 889, novela zákona o obecně prospěšných společnostech, a tisk 969, novela zákona o nadacích a nadačních fondech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, já se jenom optám: jak chcete zařadit ty povolenky, to je sněmovní tisk 1021, ano? (Ano.) Děkuji.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Ještě bych požádal, pane předsedo, aby se o každém návrhu hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přeji krásné dobré odpoledne. Než také přečtu několik návrhů, tak si dovolím vznést jistou pochybnost o možnosti zařazení nových bodů, sněmovní tisky 916 a 942, které navrhoval pan předseda Kováčik, vzhledem k tomu, že není splněna lhůta a tyto body mohou být zařazeny na jednání Sněmovny až 3. února, pokud se nemýlím. Čili takový návrh je podle mého názoru dnes nehlasovatelný .

Vzhledem k tomu, že se sice budu možná opakovat, protože návrhů už zazněla celá spousta, ale vzhledem k tomu, že grémium Sněmovny nedošlo k žádné shodě nad zařazením bodů, a to zejména tedy vládních návrhů, a i zde dnes v tuto chvíli zaznívají desítky návrhů povětšinou poslaneckých, tak si dovolím osvojit několik žádostí členů vlády o zařazení prvních čtení zákonů.

Týká se to sněmovního tisku 1016, vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu, navrhuji zařadit do programu schůze. Dále sněmovní tisk 1017, rovněž vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na rok 2010, sněmovní tisk 1018, vládní návrh zákona o bankách, sněmovní tisk 1019, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách.

Následně sněmovní tisk 805, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, sněmovní tisk 794, vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, dále sněmovní tisk 1020, vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.

Poté návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona o válečných veteránech, jedná se o sněmovní tisk 476. Zde bych se vás velmi důrazně a výrazně snažil požádat o zařazení tohoto zákona, již podle čísla sněmovního tisku 476 vidíte, že opakované vyřazování tohoto zákona z programu schůze neumožnilo dosud projednání tohoto zákona.

Dále si dovolím navrhnout sněmovní tisk 993, návrh zákona, kterým se mění zákon o Pozemkovém fondu České republiky, sněmovní tisk 555, rovněž již poměrně téměř archivní zákon, vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a sněmovní tisk 932, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Na závěr dovolte, abych požádal ještě o zařazení sněmovního tisku 930, sněmovní návrh zákona o vysokých školách. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Nyní budeme dále pokračovat podle přihlášených písemnou přihláškou. Jako první vystoupí pan poslanec Ohlídal, připraví se pan poslanec Rath. Celkem mám zatím 20 písemných přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl jednu změnu programu této schůze. Navrhuji, aby jako pevný bod, a to první na zítřejším středečním jednání, byla zařazena Informace ministra Šebesty o směně takzvané Radějovské obory.

Zdůvodnění je následující. Snad jen pan ministr Šebesta a vedení státního podniku Lesy České republiky se domnívá, že tato směna je pro stát užitečná. Možná někteří víte, že v rámci této směny soukromá osoba směnila kousky lesa rozstrkané po celé republice za jednolitý kus lesa v oboře Radějov, která dokonce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Většina odborníků i lidí zainteresovaných je přesvědčena, že tato směna je pro stát krajně nevýhodná, a proto by bylo velmi záhodno, kdyby pan ministr Šebesta tuto informaci podal. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rath, připraví se pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout na zítra jako první pevně zařazený bod Informaci ministryně zdravotnictví o ukončení pracovního poměru děkana lékařské fakulty profesora Žaloudíka.

Dámy a pánové, samozřejmě v každé nemocnici dochází k různým personálním změnám a není standardní a obvyklé, aby je projednávala tato Sněmovna a měla k nim vystupovat ministryně zdravotnictví. Toto ovšem není nějaká běžná změna, kterých se děje řada, ať právem, či neprávem. Toto je po mnoha desítkách let snad poprvé v české historii, kdy o svůj pracovní úvazek přichází děkan lékařské fakulty, profesor téže fakulty, zakladatel příslušného ústavu a člověk, který se významně zapsal do toho, jak Masarykův onkologický ústav vypadá.

Dámy a pánové, kdo není seznámen se situací v brněnském zdravotnictví, tak mi dovolte pár slov k této věci. Masarykův onkologický ústav je nejlepším a největším komplexním onkologickým pracovištěm v celé České republice. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP