(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, z přihlášených 174 poslankyň a poslanců pro návrh 167, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 67. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Carbola a paní poslankyni Lucii Talmanovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Ambrozek, Aubrecht, Bartoš, paní poslankyně Čurdová, paní poslankyně Kateřina Jacques, paní poslankyně Konečná, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Melčák, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Skopal, paní poslankyně Šojdrová, pan poslanec Úlehla. Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Kovářová.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 67. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Na dnešním grémiu jsme se shodli na následujících návrzích: Body 1 až 5, zákony vrácené prezidentem a Senátem, projednáme v úterý 2. února jako první body odpoledního jednání. Ve středu 27. ledna bychom se věnovali návrhům zákonů v bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty, tedy body 62 až 75 návrhu pořadu. Třetí návrh: ve čtvrtek 28. ledna po písemných interpelacích bychom projednávali body z bloku smlouvy. Dnešní jednání bychom zahájili body v druhém čtení. To je vše z grémia.

Prosím nyní paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. Mám zde písemné přihlášky. Nejprve zde mám čtyři přihlášky s přednostním právem. To jsou předsedové poslaneckých klubů. Poté následuje několik přihlášek poslankyň a poslanců v pořadí, tak jak je odevzdali. Jako prvnímu uděluji slovo panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Připraví se pan poslanec a předseda klubu KSČM Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařadit skupinu návrhů zákonů v rámci prvých čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny. Chtěl bych současně požádat o to, aby pro projednávání bloku prvých čtení byla vyhrazena v rámci programu schůze Poslanecké sněmovny středa tohoto týdne odpoledne.

Navrhuji, aby jako body pro prvé čtení byly zařazeny následující sněmovní tisky:

Tisk č. 946, což je novela zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010.

Tisk č. 947, rovněž novela zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010.

Dále tisk č. 955, novela trestního zákoníku.

Tisk č. 991, novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Tisk č. 849, novela zákona o výživném.

Tisk č. 941, novela zákona o dani z příjmů.

Tisk č. 945, novela zákoníku práce.

Tisk č. 954, návrh zákona o zrušení listinných akcií na majitele.

Tisk č. 960, návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky.

Tisk č. 982, novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Tisk č. 990, novela obchodního zákoníku.

Tisk č. 994, návrh zákona o lobbingu.

Tisk č. 995, novela zákona o jednacím řádu Senátu.

Tisk č. 996, novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP